اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ؛وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً؛ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ؛وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

2:41:49 PM 1396 / 09 / 01
 

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان و تنظیم خانواده و مدیریت

دانشجویان مامایی ورودی93  نیمسال اول 97-96

روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه

 

تاریخ

صبح زایمان

(بیمارستان بهشتی)

عصر زایمان

(بیمارستان بهشتی)

شب زایمان(بهشتی)

one by one

مرکز جامع سلامت

(گلابچی)

مدیریت

(بیمارستان بهشتی)

07/02/ 96الی 07/30/ 96( 10 روزه)

ب

الف

-

ج

د

96/08/01 الی 08/22/ 96( 10 روزه)

ج

ب

ب

د

الف

96/08/29الی 09/20/ 96 ( 10روزه)

د

ج

ج

الف

ب

09/25/ 96الی 96/10/16(10روزه)

الف

د

د

ب

ج

96/10/17الی96/10/25(5روزه)

و

و

الف

-

-

اساتید

دکتر کریمیان –

خانم عباس زاده

خانم نصیری-

 دکتر کریمیان

مطابق  برنامه تکمیلی

دکتر سوکی- خانم نصیری

خانم عباس زاده

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

*گروه و

فاطمه مقصودیان

مرجان ثابتی مجرد کاشانی

زهرا باقی نصرآبادی

زهرا اکرمیان

زهره نادعلی زاده

 

عاطفه حیدری

فاطمه کمال

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

حسینی دانشور(میهمان)

زهرا ایزدی

ریحانه جهانبخش

فاطمه یزدیان

فاطمه سادات طباطبایی

فرحناز محمدی

پورحمزه ای(میهمان)

راضیه عابدینی

حانیه لاله

نجمه تقیان

نگین میرزایی

فرزانه رحیمی

 

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

راضیه عابدینی

حانیه لاله

 

توضیح اینکه :

-کارآموزی روزهای یک شنبه عصر زایمان (بهشتی ) با مسئولیت خانم حقیقی وروزهای دو شنبه صبح زایمان با مسئولیت خانم عباس زاده برگزار خواهد شد.

-کارآموزی روزهای دو شنبه مرکز جامع سلامت گلابچی و شنبه عصر زایمان (بهشتی ) با مسئولیت خانم نصیری برگزار خواهد شد.

- کلیه کارآموزی ها در تاریخ دوشنبه  10/7/96 و شنبه 27/8/96 تعطیل می باشد.

-  ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 و در شیفت عصراز  30/13 الی 20 و در شیفت شب از 20  الی 8 خواهد بود.

-*گروه "و" دانشجویانی هستند که در تابستان 96 درکار آموزی زایمان حضور نداشته اند.

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان زنان-داخلی و جراحی و تنظیم خانواده دانشجویان مامایی 92  نیمسال اول 97-96

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه، و پنجشنبه

تاریخ

 

 

مرکز جامع سلامت

(گلابچی)

عصر زایمان(بهشتی)

 سه شنبه

عصر زایمان(بهشتی)چهارشنبه

شب زایمان

one by one

داخلی جراحی

 

درمانگاه زنان(بهشتی)

روزهای سه شنبه ، چهارشنبه

ساعت 12 الی30/ 16

ساعت16 الی 20

ساعت 12 الی30/ 16

ساعت16 الی 20

4/7/96 الی 26/7/ 96( 10 روزه)

د

-

الف

الف

الف

-

ج

ب

96/07/27 الی 08/24/ 96( 10 روزه)

ج

-

ب

ب

ب

ب

د

الف

96/08/25الی 09/22/ 96( 10 روزه)

ب

-

ج

ج

ج

ج

الف

د

96/09/23 الی 10/20/ 96(10روزه)

الف

-

د

د

د

د

ب

ج

96/10/21الی96/10/28 (4روزه)

-

-

و

و

و

الف

-

-

اساتید

دکتر باقری-

 خانم نصیری

خانم حقیقی

خانم نصیری

خانم نصیری

خانم صابری

مطابق  برنامه تکمیلی

دکتر عابدزاده

خانم سرافراز

 

 

          گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

*گروه و

فاطمه مقصودیان

مرجان ثابتی مجرد کاشانی

زهرا باقی نصرآبادی

زهرا اکرمیان

زهره نادعلی زاده

 

عاطفه حیدری

فاطمه کمال

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

حسینی دانشور(میهمان)

زهرا ایزدی

ریحانه جهانبخش

فاطمه یزدیان

فاطمه سادات طباطبایی

فرحناز محمدی

پورحمزه ای(میهمان)

راضیه عابدینی

حانیه لاله

نجمه تقیان

نگین میرزایی

فرزانه رحیمی

 

فاطمه زارع

طاهره اسلامی نژاد

فاطمه علی محمدی

راضیه عابدینی

حانیه لاله

 

  توضیحات:

         -  روزهای سه شنبه کارآموزی مرکز جامع سلامت گلابچی با مسئولیت خانم نصیری برگزار خواهد شد.

-کاراموزی داخلی جراحی 9 روزه(یک روز با هماهنگی مربی مربوطه off) برگزار خواهد شد.

 - کلیه کارآموزی ها در روز پنج شنبه 4/8/96- 16/9/96- 30/9/96- 14/10/96 تعطیل خواهد بود.

-  کلیه کارآموزی در تاریخ 13/7 96 حهت گذراندن کارگاه گزارش نویسی تعطیل می باشد. (حضور کلیه دانشجویان درکارگاه الزامی است).

-*گروه "و" دانشجویانی هستند که در تابستان 96 درکار آموزی زایمان حضور نداشته اند.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر