به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:17:06 PM 1396 / 04 / 30
 

 

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت-بیمارستان شهید بهشتی – دانشجویان مامایی

اسفند و  فروردین 95

      تاریخ

 

نام 

12/03

12/04

12/05

12/10

12/11

12/17

12/18

12/19

12/24

12/25

12/26

01/15

01/16

01/17

01/20

01/23

01/24

سه شنبه

چهار شنبه

پنج

شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج

شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج

شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج

شنبه

یک شنبه

چهار شنبه

پنج

شنبه

زینب مجیدی زاده

M

M

M

E

E

M

M

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم سلیمانیان

M

M

M

E

E

M

M

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه طاهری مقدم

M

M

M

E

E

M

M

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه رضادوست

M

E

E

M

M

E

E

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملیکا ارباب

M

E

E

M

M

E

E

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه جمشیدی

M

E

E

M

M

E

E

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه  بنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

E

E

M

M

 

E

E

فائزه برجسته واعظی

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

E

E

M

M

 

E

E

سارا کریمی

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

M

M

E

E

 

M

M

زهره سادات مجیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

M

M

E

E

 

M

M

اابراهیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

M

E

-----

M

E

E- M

E

M

-----

 

دانشجویان موظف به تکمیل و تحویل دفترچه ثبت فعالیتLogbook)) کارآموزی در عرصه  مدیریت و کاربرد آن در مامایی میباشند.

آدرس دسترسی به فایل    Logbook:      http://nursing.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=76   مسئول کارآموزی در عرصه عباس زاده                                                                                                                                         

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی92 (4 هفته اول)

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه- نیمسال دوم 96- 95

                    مکان

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

پره ناتال(پایگاه انقلاب و باهنر)

(برنامه تکمیلی)

درمانگاه

 (گلابچی)

(مطابق برنامه تکمیلی)

عصرزایمان

(شهیدبهشتی)

درمانگاه زنان

(شهیدبهشتی)

(یک شنبه –دوشنبه)

95/11/23  الی 95/11/28

د

الف

ب

ج

ج

95/11/30  الی 95/12/05

ج

د

الف

ب

ب

95/11/07  الی 95/12/12

ب

ج

د

الف

الف

95/11/14  الی 95/12/19

الف

ب

ج

د

د

مربیان: خانمها

عابدزاده -  کفایی

ترنجی

(مطابق برنامه تکمیلی

نظری نیا

حقیقی

نصیری

 

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

 

                                 مکان

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

 

مدیریت

رادیولوژی

سه شنبه، چهارشنبه

پره ناتال

 (درمانگاه نقوی) 

سه شنبه، چهارشنبه

عصر زایمان (شهیدبهشتی)

سه شنبه، چهارشنبه

95/11/23  الی 95/11/28

د

--

ج

الف

ب

95/11/30  الی 95/12/05

الف

د

ج

ب

-

95/11/07  الی 95/12/12

ب

د

ج

-

الف

95/11/14  الی 95/12/19

--

د

ج

-

-

مربیان: خانمها

عباس زاده- کفایی

عباس زاده

ملکوتی

حسینی

رسول زاده

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

عطیه کربعلی

فاطمه قاضی زاده

مبارکه رضایی

زهرا ستاری

مبینا رستمی

مرجان رهنما (اصفهان)

فاطمه  بنایی

فائزه برجسته واعظی

سارا کریمی

زهره سادات مجیدی

راضیه ابراهیمی

 

زهرا کاظم پور

زهرا فلاح نژاد

لیلا قوامی

مریم صایتاری

سلماز بهالوهوره

زهرا ربانی پور

زینب مجیدی زاده

مریم سلیمانیان

فاطمه طاهری مقدم

فاطمه رضادوست

ملیکا ارباب

فاطمه جمشیدی

         
 
  • مربی صبح زایمان در روزهای دوشنبه و سه شنبه خانم  کفایی می باشد.
  • مربی عصر زایمان بیمارستان بهشتی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خانم رسول زاده می باشد.
  • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/12 می باشد.
  • ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 30/13 الی 30/18 می باشد.
  • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده (جامعه نگر)- بهمن ماه 1395-  دانشجویان مامایی 92

ملاحظات

95/11/21

95/11/20

95/11/19

95/11/18

95/11/17

95/11/16

تاریخ

محل

 

 

خانه بهداشت های یزدل و علی آباد کویر و محمدآباد کویر

C2

C2

B1

B1

A1

A1

خانه بهداشت

         خانم گندمی

جوادالائمه

 

A2

A2

C1

C1

B1

B1

سیاری مامایی

 

B2

B2

A1

A1

C1

C1

کارشناسی مرکز

خانم رضایی

 

 

 

 

 

خانه بهداشت های محمدآباد، کاغذی و علی آباد فخره

C1

C1

B2

B2

A2

A2

خانه بهداشت

اکبرزاده

ابوزیدآباد

 

A1

A1

C2

C2

B2

B2

سیاری مامایی

 

B1

B1

A2

A2

C2

C2

کارشناسی مرکز

آقای انصاری

 

 

 

 
 

 

استاد راهنمای پروژه تحقیقاتی

دانشجویان

گروه

 

سرکار خانم نصیری

عطیه کربعلی- فاطمه قاضی زاده- مبارکه رضایی

A1

سرکار خانم  نصیری

زهرا ستاری - مبینا رستمی-فاطمه  بنایی-فائزه برجسته واعظی

A2

سرکار خانم باقری

سارا کریمی- راضیه ابراهیمی- زهره سادات مجیدی

B1

سرکار خانم عباس زاده

زهرا کاظم پور- لیلا قوامی- زهرا فلاح نژاد- مریم صایتاری

B2

سرکار خانم سوکی

سلماز بهالوهوره- زهرا ربانی پور- زینب مجیدی زاده-مریم سلیمانیان

C1

سرکار خانم سادات

فاطمه طاهری مقدم-فاطمه رضادوست-ملیکا ارباب- فاطمه جمشیدی

C2

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

ü   آشنایی با فعالیت های خانه بهداشت و ذیج حیاتی ، فعالیت های بازدید از مدرسه و اجرای یک کلاس آموزشی ، بازدید از کارگاه قالی بافی و بازدید  از منزل ، بازدید از منازل نگهداری دام ، سوانح . حوادث، بازدید از کارگاه های بهداشت حرفه ای در دو روز مربوط به خانه های بهداشت و با حضور مربی انجام خواهد شد.

ü   بازدید از منابع آب، بهداشت محیط منطقه، کلرسنجی، آشنایی با نحوه نظارت و کارشناسی منطقه در 2 روز مربوط به کارشناسی مرکز خواهد گرفت.

ü   در 2 روز سیاری مامایی نمونه گیری و همکاری با مامای مرکز انجام می شود.

ü   دانشجویان موظفند قبل از شروع کارآموزی پروپوزال و پرسشنامه تحقیقاتی خود را با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه آماده نمایند مسئولیت هرگونه تأخیر به عهده دانشکده های گروه می باشد.

ü   متعاقباً یک روز جهت ارایه نتایج پروژه های تحقیقاتی بصورت سمینار دانشجویی اعلام خواهد شد.

ü    به هیچ عنوان تغییر در گروهها و روزهای مربوط به کارآموزی قابل قبول نیست.

ü    حتی یک روز غیبت به منزله حذف کارآموزی خواهد بود.                                                                                                                                                                     خانم دکتر باقری

 

 

ادامهبرنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی92

                    مکان

تاریخ

اتاق زایمان

one by one

پره ناتال

 (پایگاه انقلاب و باهنر)

(برنامه تکمیلی))

درمانگاه

(گلابچی)

درمانگاه زنان

(یک شنبه دوشنبه)

95/12/21الی 96/01/24

د

الف

ب

ج

96/01/26الی96/02/14

ج

د

الف

ب

96/02/16الی 96/03/04

ب

ج

د

الف

96/03/06الی 96/03/25

الف

ب

ج

د

96/03/27الی96/04/01

الف

--

--

--

96/04/03الی 96/04/08

ب

--

--

--

96/04/10الی 96/04/15

ج

--

--

--

مربیان: خانمها

مطابق  برنامه تکمیلی

ترنجی

(مطابق برنامه تکمیلی)

 

نصیری

 

روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه- نیمسال دوم 96- 95

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

 

                    مکان

تاریخ

اتاق زایمان

one by one

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

               مکان

تاریخ

رادیولوژی

مدیریت

پره ناتال

 (درمانگاه نقوی) 

95/12/21الی 96/1/24

د

ج

95/12/21 الی 96/1/31

الف

ب

ب

96/01/26الی96/02/14

ج

د

96/02/02 الی 96/02/28

ب

الف

الف

96/02/16الی 96/03/04

ب

الف

96/02/30 الی 96/03/25

د

ج

ج

96/03/06الی 96/03/25

الف

ب

 

 

 

 

96/03/27الی96/04/01

الف

--

96/03/27الی96/04/01

--

--

د

96/04/03الی 96/04/08

ب

--

96/04/03الی 96/04/08

--

--

د

96/04/10الی 96/04/15

ج

--

96/04/10الی 96/04/15

--

--

د

مربیان: خانمها

طبق برنامه تکمیلی

عابدزاده -  کفایی-عباس زاده

مربیان:

ملکوتیسه شنبه، چهارشنبه

عباس زاده

(مطابق برنامه تکمیلی)

حسینی

(مطابق برنامه تکمیلی)

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

عطیه کربعلی

فاطمه قاضی زاده

مبارکه رضایی

زهرا ستاری

مبینا رستمی

مرجان رهنما (اصفهان)

فاطمه  بنایی

فائزه برجسته واعظی

سارا کریمی

زهره سادات مجیدی

راضیه ابراهیمی

 

زهرا کاظم پور

زهرا فلاح نژاد

لیلا قوامی

مریم صایتاری

سلماز بهالوهوره

زهرا ربانی پور

زینب مجیدی زاده

مریم سلیمانیان

فاطمه طاهری مقدم

فاطمه رضادوست

ملیکا ارباب

فاطمه جمشیدی

         
 
  • مربی صبح زایماندر روز دوشنبهو سه شنبه خانم  کفایی می باشد.
  • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/12 می باشد.
  • ساعت کارآموزی بعد از ظهراز 30/13 الی 30/18 می باشد.
  • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر