امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:49:56 AM 1396 / 02 / 08
 

برنامه کارورزی  دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر