اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:02:31 PM 1399 / 03 / 11
 

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان رشته های دانشگاه علوم پزشکی کاشان، خواهشمند است با مطالعه دقیق اطلاعیه ذیل مراحل ثبت نام را دنبال نمایند.

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه و سایر امور رفاهی مربوط به حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 25-55540021- 031 داخلی های ذیل تماس حاصل فرمایید.

مهندس محسن فرهادپور داخلی 286

خانم مهندس نعمتی داخلی 268

کاشان - بلوار قطب راوندی- کیلومتر 3 - دانشگاه علوم پزشکی کاشان- حوزه معاونت آموزشی دانشگاه - اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه