ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:57:11 AM 1398 / 06 / 31
 

 بیماری قند چیست ؟

( برای درمان آن چه باید کرد؟)
تألیف :دکتر محمد افشار
ضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر سید محمود اسحاق حسینی
  • دیابت چیست ؟
  • چگونه می توان دیابت را تشخیص داد؟
  • چگونه بیماری قند خود را کنترل کنیم ؟
  • دارو درمانی
  • انسولین درمانی

 

 

مقدمه ای بر بیماری  مزمن  انسدادی ریه
مولفین:
ندا میرباقر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر ربابه معماریان
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محبوبه رضایی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
سعیده حیدری
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

  • بیماری مزمن
  • بیماری مزمن انسدادی ریه
  • کیفیت زندگی و خودمراقبتی در این بیماران