ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:17:04 AM 1398 / 06 / 31
 
 
 

روش های تحقیق کیفی
مولفین:
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد  دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
دکتر سرور پرویزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهوش صلصالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

   
 مراقبت و درمان بیماران قلب و عروق
گردآورنده و تألیف:
دکتر محسن تقدسی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فهیمه فنائیان
   
 
شناخت ، درمان اولیه ومراقبتهای پرستاری در آریتمی های قلبی
تألیف :دکتر محسن ادیب حاج باقری
         استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
           میترا زندی
          دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
 
  • شناخت نوار قلب
  • تشخیص و تفسیر ریتم قلب
  • پیشگیری و درمان آریتمی
  • احیاء قلبی ریوی
  • داروهای ضد آریتمی
 
اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری
تألیف:لیندا دالی، ریچارد  هاریسون
مترجمین:
منصور دیانتی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد  دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
مرتضی رضایی آدریانی
 
روشهای آزمایشگاهی  برای پرستاران و پیراپزشکان
تألیف:
لوئیس ام . مالارکی، مری الن مک مورو
مترجمین:
محمدرضا افاضل
علی حاج باقری
عبداله رضایی دهاقانی
اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
  • نقش پرستار
  • بررسی های ادراری
  • بررسی های خونی
  • آزمایشات میکروبیولوژیک
  • داروهای قلبی عروقی
روش تحقیق گراندد تئوری
مولف:
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
تحقیق و نظریه
نظریه پردازی و گراند تئوری
فرایند پردازش و گراند تئوری
ارزیابی کیفیت گراند تئوری
اشتباهات رایج در پردازش گراند تئوری
« سلامت قلب» ( از جوانی مراقب قلب خود باشید )
تألیف و تنظیم:
دکتر محسن تقدسی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فهیمه فنائیان
امینه سادات سیدی تبار