شهادت بی بی دو عالم ، سیده النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها به پیشگاه حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام و تمامی امت اسلام تسلیت می گوییم

10:27:19 PM 1396 / 12 / 01
 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اسفند  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 96 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - اسفند ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اسفند ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 96- دکتر صابری

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -اسفند ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

اصلاحیه برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی- دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  بهمن  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت -  نیمسال دوم 96 - خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 96 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - بهمن ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال دوم 96 - دکتر عزیزی( ویژه برادران)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -بهمن ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن ماه 96 -خانم سرافرازاز 1 لغایت 19 بهمن

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  دی  ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دیماه 96 -خانم سرافراز-11 دیماه لغایت 30

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - دیماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -دیماه 96 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - دیماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دیماه 96 -خانم سرافراز-آخرین تغییرات مورخ 96/09/30

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -دیماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - 20 آذرماه 96 تا پایان ماه-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه - آذر و دی  ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آذر ماه 96- دکتر دیانتی- از 21 آذر ماه تا پایان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه - آذر  ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آذرماه 96-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آذر ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -آذرماه 96 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -آذرماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - آذرماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه - آبان  ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان 1 ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان2 ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت -  نیمسال اول 96 - خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بیست روز دوم آبان ماه 96-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - ده روز اول آبان ماه 96-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -آبانماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - آبانماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -آبانماه 96 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 96- دکتر عزیزی- آخرین تغییرات 96/8/16

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه - مهر و آبان  ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمه دوم مهرماه 96-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت -  نیمسال اول 96 - خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمه اول مهرماه 96-خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - مهر ماه 96- دکتر دیانتی- آخرین تغییرات 96/7/1

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه - مهر ماه 96 - خانم فلاح

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - مهرماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 96- دکتر عزیزی- آخرین تغییرات 96/7/1

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -مهر ماه 96 - استاد حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال ماه 96-دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -مهرماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -شهریورماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-شهریورماه96- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت  شهریورماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - شهریور 96- استاد مرادی- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  شهریورماه 96- آزاد - دکتر کفایی- آخرین تغییرات 96/6/5

برنامه کارآموزی در عرصه روان شهریور ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -شهریور ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد - در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-مرداد ماه(2)96- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت  مردادماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-مرداد ماه(1)96- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - مرداد 96- استاد مرادی- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مردادماه 96- آزاد - دکتر کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه روان مرداد ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -مرداد ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد - در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت تیر و مردادماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -مردادماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-تیر ماه(2)96- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  تابستان 96- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-تیر ماه(1)96- آزاد

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -تیرماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  تیرماه 96- آزاد - دکتر کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت تیر ماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - تیر 96- استاد مرادی- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -تیر ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد - در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه روان تیر ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد

 

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - خرداد 96- استاد عزیزی- آزاد و دولتی  - آخرین تغییرات 96/02/28

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-خرداد ماه96- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت خرداد ماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت خرداد ماه 96 - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  خرداد ماه 96- آزاد - استاد سرافراز- شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  خرداد ماه 96- آزاد - استاد سرافراز- شبیه خوانی

برنامه کارآموزی در عرصه روان خرداد ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -خرداد ماه96 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -خرداد ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -خرداد ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اردیبهشت ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  اردیبهشت ماه 96- آزاد - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه روان اردیبهشت ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - اردیبهشت 96- استاد عزیزی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اردیبهشت ماه 96 - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اردیبهشت ماه 96 - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -اردیبهشت ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-اردیبهشت ماه96- آزاد و دولتی-آخرین تغییرات 96/02/02

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  اردیبهشت ماه 96- آزاد - استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه روان فروردین ماه 96 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  فروردین ماه 96- آزاد و دولتی- استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -فروردین ماه 96 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-فروردین ماه96- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -فروردین ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - نیمه دوم اسفند ماه 95  و فروردین ماه 96- استاد عزیزی- آزاد و دولتی-آخرین تغییرات 95/12/14

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اسفند و فروردین ماه - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت اسفند و فروردین ماه - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-نیمه دوم اسفند  ماه- آزاد و دولتی- تغییر در 95/12/09

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -اسفند ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-نیمه اول اسفند  ماه- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  اسفند  ماه 95- آزاد و دولتی- استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی در عرصه روان اسفندماه 95 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  بهمن  ماه 95-  دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت -  بهمن  ماه 95- آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  بهمن  ماه 95- آزاد و دولتی- استاد صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 95 - استاد حسینیان - آزاد و دولتی- در بیمارستان سیدالشهدا

برنامه کارآموزی عرصه داخلی جراحی -بهمن ماه 95 - کلیه بخشها - ( استاد صفا) - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه ویژه -  آقای دکتر دیانتی-بهمن  ماه- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت بهمن ماه - استاد فلاح - آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت بهمن ماه - استاد فلاح- دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (ویژه برادران) - بهمن ماه 95- استاد عزیزی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه روان بهمن ماه 95 - استاد آقاجانی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان 1 ماه 96- دکتر دیانتی- برنامه پیشنهادی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان2 ماه 96- دکتر دیانتی- برنامه پیشنهادی


 

آرشیو ماههای قبل از سال 94

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر