به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:55:10 PM 1398 / 04 / 27
 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) –کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری  مهر 95 - نیمسال دوم  98-97

بخش

 

تاریخ

یکشنبه دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه دوشنبه

( روان)

سه شنبه چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

97/11/23 لغایت 97/12/22

A

B

 C

 

Aخانم مهدوی

خانم دلشاد

98/01/18 لغایت 98/02/18

C

A

B

Cخانم صبا محمدی

خانم لطفی

98/02/22 لغایت 98/03/29

B

C

A

Bخانم لاله محمدی

خانم علمداری

مربی

دکتر حسینیان

آقای قدیری

دکتر تقربی

 
 

گروه A

گروه B

گروهC

لک-محمد

نصر-علی

شهبازی-علیرضا

ریحانی-امیرمسعود

داروغه –عباسعلی

حمصیان-علی

ترکیان-فاطمه

زینلی -مینا

تقی پور-فایزه

حاجی زاده - فاطمه

محسنی -معصومه

فلاحتی –زینب

بابایی-نسرین

امامی - سید مهدی

عباسی -فرزاد

دلاوری-علی

عسلی -علی

احمدی-سیدمحمد

محتشمی پور –مهدی

قندی- ایرج

هادیان -زهرا

خدابخشیان-فاطمه

شالی –طاهره

یعقوبی –زینب

حججی –الهام

صفاری -مریم

میرزایی -صادق

میرباقری-سیدحسین

حاج تقی -مهدی

رضایی - مهدی

زارعی –جلال

زراعتی-محمدجواد

علی محمدی - حامد

علی جانی - هانیه

اقایی-محدثه

جلالی-زهرا

سلیمانی-  فاطمه

حاتمی- زینب

مسعودی –فرشته

عسگری –فاطمه

 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) –کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری مهر 95 –دانشجویان  آزاد کاشان - نیمسال دوم 98-97

(یکشنبه –دوشنبه –سه شنبه –چهارشنبه )- عصر

بخش

 

تاریخ

یکشنبه دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه دوشنبه

( روان)

سه شنبه چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

97/11/23 لغایت 97/12/22

A

Bخانم رودبارانی

 C

Aآقای باقری

98/01/18 لغایت 98/02/18

C

Aخانم نظری

B

Cخانم صادقی

98/02/22 لغایت 98/03/29

B

Cخانم اکبری

A

Bخانم نعمتیان

مربی

خانم نبی زاده

 

خانم حسینی

 

                                 

گروه A

گروه B

گروه C

فائزه شریفی

سارا بابائی

فاطمه خلیلی

نجمه احمدی

مبینا جارچی

زهرا دیانتی

زهره متقی

پریسا زارعی

فاطمه بصره

عطیه سادات سیدعلی

ایرج قندی (فقط کودکان)

علی لباف

زهرا اعرابی

اسما جعفری

نرجس شکاری

زهرا دانش

حنانه زینلی

زهرا مقنی

فهیمه کبوتری

معصومه نرجسی

محمدرضا عابدزاده

محمدصادق غلامی

 

فاطمه امامی

مرضیه حیدری

الهام ساعتی

زیبا سامانی

معصومه پیوسته

فاطمه عبداله زاده

زهرا نائینی

فاطمه نیک زاد

سید علی میرابراهیمی

حامد خاشعی

سید مهدی امامی

حمیدرضا سعدآبادی( فقط روان)