به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:44:24 PM 1397 / 03 / 28
 

 

 

 

برنامه کارآموزی پرستاری  کودک سالم  (2واحد) کارآموزی پرستاری بهداشت روان (2 واحد )

پرستاری مهر 94 - نیمسال دوم 97-96

بخش

 

تاریخ

یکشنبه –دوشنبه

( اطفال)

یکشنبه –دوشنبه

( روان)

سه شنبه –چهارشنبه

( اطفال)

سه شنبه چهارشنبه

(روان)

96/11/22 لغایت 96/12/23

A

B

C

A

97/01/19 لغایت 97/02/19

C

A

B

C

97/02/23 لغایت 97/03/23

B

C

A

B

مربی

خانم حسینیان

آقای خراسانی زاده

خانمها (حسینیتقربی)

به ترتیب هر پنج روز از ابتدای برنامه

(خانم رودبارانی خانم نعمتیان خانم صادقی آقای باقری خانم نظری خانم اکبری)

 

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

کیانوش موذنی

علی جندقیان

محمدامین مهدی زاده

محمدصالح طباطبایی

اسماعیل دهقانی

محمد منصوری

عبداله باهنر

محمدعلی ظهیری

مریم کریمی

مریم شایان پور

زهرا لطف الهی

مهتاب طالبی

الناز خیراندیش

طیبه پورغلام

علی گل محمدی

سعید محمدبیگی

ابوالفضل قمی

رسول صفری

علی جوادی

علی شریفی

علی اکبر تیموری

مهدی انتخابی

حسین یوسلییانی

فائزه توانا

 الهه آبروی

مریم سپهری

فاطمه صابری پور

ابوالفضل انصاری

میلاد طالبی

سیدعلی اصغر مویدی

سعید بیژن کوچی

حسین رسام

اکبر موذنی

زینب سالکی

نرجس حسینی

ضحی رحیم زاده

محدثه رحیمی

زینب اصیلیان

ام البنین موری

مریم شاوردی

 

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 30/7 صبح لغایت 45/12 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.