ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:05:12 PM 1398 / 06 / 27
 

کارآموزی روش احیا( 1 واحد)- و تکنیک در اتاق عمل دو (2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 96

(یکشنبه و دوشنبه)

تاریخ

اتاق عمل

نقوی

اتاق عمل

بهشتی

اتاق عمل

سیدالشهدا

98/07/28-98/06/31

A

B

C

98/08/27-98/07/29

B

C

A

 

98/10/01-98/09/03

C

A

B

نام مربی

 

خانم دکتر یدالهی

خانم دکتر میرباقر

آقای برزگر

 

گروه A

گروه B

گروه C

آذر باقری

زهرا فراتی

فائزه رفیعی

کوثر ریوندی

عارفه سلطانی

شهرزاد شهریاری

صدیقه حبیبی

زینب قنبری

زهرا مرادی

نفیسه منتظر

فاطمه حسن بارانی

نوروز دهقانی

مهدی رفیعی

الیاس زمانی

محمدرضا نقدی

مبینا غفاری

لیلا عرب بیگی

 

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار (2 واحد) و کارآموزی CSR(1 واحد)

دانشجویان اتاق عمل مهر 97

(سه شنبه چهارشنبه)

تاریخ

CSR بهشتی

اتاق عمل  بهشتی

98/08/22-98/07/02

A

B

98/10/11-98/08/28

B

A

نام مربی

 

دکتر محمد افشار آقای کاظم پور

دکتر محمد افشار

 

گروه A

گروه B

زهرا آقایی

زهرا برهامی

فرزانه رضایی

ملیکا شهبازی

دنیا ضیائی

فاطمه قصری

زهرا غلامعلیان

زهرا قناد

عاطفه ناظری نژاد

حسین جوادی

محمدحسین نمکی

علیرضا رجبی

سعید رودگریان

محمدحسن مهدوی

زهرا مهدی زاده

یاسمن گیلاسی

زهرا آمرزش

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

1-ساعت شروع و پایان کارآموزی ، 7:45 تا 13:15 می باشد.

2- جابجایی در گروهها امکان پذیر نیست و در صورت جابجایی ، روز کارآموزی به عنوان غیبت محسوب خواهد شد.

3-غیبت در کارآموزی ها جبران ندارد و طبق مقررات برخورد خواهد شد.