به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:14:05 PM 1396 / 04 / 30
 

 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل ( 1 واحد)  و اصول مهارتها ( 2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 95

(شنبه ، یک شنبه و دوشنبه)

تاریخ

بهشتی

نقوی

متینی

اوژانس نقوی

95/12/23-95/11/23

A

B

C

D

96/01/15 - 96/02/15

D

---

C


B+A

96/02/16 - 96/03/04

B

---

A

C+D

 

 

 

 

 

نام مربی

 

آقای دکتر افشار و آقای سروی

آقای قادریان

خانم بقایی

آقای قادریان و آقای نجاتی

 

 

A

احمدی –اکبری –جعفری - حسینی

B

اسلامی –خلیق - خوشدل –سلیمی

C

شریفی –عبدالرحیمی –عظیمی

D

قاسمی –قدوسی- نظری –نعمتی - نورانی

 


کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ( 2 واحد)  و تکنیک در اتاق عمل(1) ( 2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 94

(سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه)

تاریخ

بهشتی

نقوی

متینی

زایشگاه

95/12/23-95/11/23

A

B

C

D

96/01/15 - 96/02/10

D

C

B

A

96/02/11- 96/03/15 C D A B

 

 

 

 

 

نام مربی

 

خانم دکتر رضایی

خانم عابدی

خانم بقایی

آقای فتحی

 

 

A

سیده سارا جوهری –  محمد گودرزی فائزه نیکبخت – ارسلان ایزدی 

B

عاطفه صفاریملیحه خوانساری  

C

سید بهنام محمدی–زهرا نریمانی-محمدرضا علی جانی – ریحانه طالبی

D

 سید احمد ساجدین - شقایق  بالاور-  الهام یوسفی –مریم نیکخواه

 

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی (2 واحد)

کار آموزی مدیریت (1 واحد) و کار آموزی اتاق عمل اورژانس ( 1 واحد)

 دانشجویان اتاق عمل مهر 93(شنبه –یکشنبه- دوشنبه )

تاریخ

اتاق عمل  بهشتی

نقوی

متینی

زایشگاه

اورژانس

95/12/23-95/11/23

A

B

C

D

E

96/01/19 - 96/02/19

B+D

A

E

C

 

96/02/23- 96/03/11

A

C+E

زهرا پرورده

B

D

 

 

 

 

 

 

نام مربی

 

دکتر افشار- سروری

آقای قادریان

خانم بقایی

آقای فتحی

آقای تجلیان

 

A

فاطمه فاخری – معصومه محتشمیان - زهرا افتخاری- عابدینی–علیرضا غلامی

B

مهسا شله رنگ کن –عاطفه کریمی–راضیه کوثری

C

نسرین علی پور –فاطمه خشنودی

D

فاطمه اشتری نژاد

E

نیما همت یار –رضا عارف نژاد- محسن علیزاده

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

1-ساعت شروع و پایان کارآموزی ، 7:30 تا 13:30 می باشد.

2- جابجایی در گروهها امکان پذیر نیست و در صورت جابجایی ، روز کارآموزی به عنوان غیبت محسوب خواهد شد.

3-غیبت در کارآموزی ها جبران ندارد و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر