به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:53:36 PM 1398 / 04 / 28
 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل ( 1 واحد)  و اصول مهارتها ( 2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 97

(شنبه ، یک شنبه)

تاریخ

اوژانس سرم درمانی

بهشتی

97/11/23 لغایت 98/01/31

A

B

98/02/01 لغایت 98/03/20

B

A

نام مربی

 

خانم جعفرآبادی

خانم دکتر میرباقر

 

A

زهرا آقایی- زهرا قناد –  فاطمه قصری–  یاسمن گیلاسی - حسین رجبی – علیرضا جوادی – سعید رودگریان – سید محمدحسن مهدوی – محمد حسین نمکی

B

زهرا آمرزش - زهرا بهرامی –ملیکا شهبازی –دنیا ضیائی –زهرا غلامعلیان –زهرا محمدی- ناظری نژاد - سیده فرزانه رضائی

 

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب ( 2 واحد)  و تکنیک در اتاق عمل(1) ( 2 واحد) 

دانشجویان اتاق عمل 96

(دو شنبه و سه شنبه و چهارشنبه)

تاریخ

بهشتی

سیدالشهدا

متینی

97/11/23 لغایت 97/12/23

A

B

C

98/01/17 لغایت 98/02/20

C

A

B

98/02/21 لغایت 98/03/21

B

C

A

نام مربی

 

آقای دکتر افشار

خانم دکتر میرباقر 

آقای برزگر

خانم بقایی

A

باقری –فراتی –غفاری –فائزه رفیعی –شهریاری –زمانی

B

دهقانی – ریوندی – سلطانی– عیدی وند – قنبری – منتظر

C

رفیعی مهدی – عب بیگی – مرادی – حسن بارانی – حبیبی

 

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی (2 واحد)

کار آموزی مدیریت (2 واحد) و کار آموزی اتاق عمل اورژانس ( 1 واحد)

 دانشجویان اتاق عمل مهر 95(شنبه یکشنبه- دوشنبه )

تاریخ

سیداشهدا

بهشتی

متینی

(مدیریت)

97/12/23-97/11/23

A

B

C

98/02/15-98/01/15

C

A

B

98/03/30-98/02/16

B

C

A

نام مربی

 

آقای برزگر

آقای دکتر افشار

خانم دکتر میرباقر 

آقای قاسم بندی

 

A

سحر اسلامی –زهرا خلیق –سیمین قدوسی –زهرا نورانی –فرزانه شریفی- فاطمه اکبری

B

زهرا عظیمی –سارا نعمتی –مروارید نظری –زهرا قاسمی –فاطمه سلیمی

C

حسن احمدی –رضا جعفری –سید آرشام حسینی - سینا عبدالرحیمی–غلامرضا خوشدل

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

1-ساعت شروع و پایان کارآموزی ، 7:45 تا 13:15 می باشد.

2- جابجایی در گروهها امکان پذیر نیست و در صورت جابجایی ، روز کارآموزی به عنوان غیبت محسوب خواهد شد.

3-غیبت در کارآموزی ها جبران ندارد و طبق مقررات برخورد خواهد شد.

برنامه کارآموزی به صورت PDF برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97