اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:50:51 PM 1399 / 03 / 11
 

کارآموزی رفتار در اتاق عمل (1 واحد) و کارآموزی اصول  و فنون مهارتها (2 واحد)

دانشجویان اتاق عمل مهر 98   - (شنبه - یکشنبه)

تاریخ

بهشتی

بخش داخلی

بخش سرم درمانی

نقوی

98/11/19 لغایت 98/12/28

A

B

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربی

دکتر افشار

استاد مدعو

آقای سایبان

آقای قاسم بندی

 
 

   گروه D  

      گروه 

       گروه B

گروه A

لطفی

مختاری

مهرآرا

مهرآسا

رضوی

رفیعی

شافعی

شجاعی

عبدی

عبداله زاده

هوشمند

قدمی

قربانی

کوهنورد

ایپکچی حنانه

خلیق

خلیلی

خوش باش

خوشنودی

زین الدین

رهبر

افشار

ایپکچی ریحانه

باقری

تاتاری

ترابی

حق بین

محمدی نگار

نجاری

یوسفی

کارآموزی تکنیک در اتاق عمل (1) (2 واحد) و کارآموزی اصول  فنون عملکرد فرد اسکراب (2 واحد)

دانشجویان اتاق عمل مهر 97  - ( دو شنبه - سه شنبه چهارشنبه)

تاریخ

نقوی

زایشگاه

اتاق عمل  بهشتی

98/11/28 لغایت 98/12/28

A

B

C

 

 

   

 

 

 

 

 

آقای قاسم بندی

خانم دکتر رضایی

خانم دکتر میر باقر

 

گروه A

گروه B

گروهC

زهرا آقایی

زهرا بهرامی

علیرضا رجبی

حسین جوادی

فرزانه رضایی

زهرا مهدی زاده

یاسمن گیلاسی

عاطفه ناظری نژاد

زهرا قناد

زهرا آمرزش

سعید رودگریان

محمدحسن مهدوی

محمدحسین نمکی

ملیکا شهبازی

دنیا ضیائی

فاطمه قصری

زهرا غلامعلیان

هانیه نوذرزاده

آقای جوانی

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی (2 واحد) و کارآموزی مدیریت در اتاق عمل (2 واحد)- وکارآموزی در اتاق عمل اورژانس(1 واحد)

دانشجویان اتاق عمل مهر 96  - (شنبه - یکشنبه دوشنبه)

تاریخ

زایشگاه

سیدالشهدا

متینی

 اتاق عمل

متینی

 اورژانس و دفتر پرستاری

98/11/19 لغایت 98/12/28

A

C

B

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربی

خانم دکتر یدالهی

آقای برزگر

خانم قسمت کننده

آقای زاهدی

 

گروه A

گروه B

گروهC

گروه D

زینب نوریان

نفیسه منتظر

زهرا مرادی

زینب قنبری

زهرا فراتی

صدیقه حبیبی

محمدرضا  نقدی

الیاس زمانی

رفیعی مهدی

باقری

نوروز دهقانی

فائزه رفیعی

کوثر ریوندی

عارفه سلطانی

لیلا عرب بیگی

شهرزاد شهریاری

مبینا غفاری

فاطمه حسن بارانی

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

کارآموزیهای گروه A در روز دوشنبه در بیمارستان شهید بهشتی برگزار خواهد شد

1-ساعت شروع و پایان کارآموزی ، 7:45 تا 13:15 می باشد.

2- جابجایی در گروهها امکان پذیر نیست و در صورت جابجایی ، روز کارآموزی به عنوان غیبت محسوب خواهد شد.

3-غیبت در کارآموزی ها جبران ندارد و طبق مقررات برخورد خواهد شد.