اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ؛وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً؛ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ؛وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

10:28:19 PM 1396 / 08 / 30
 

 برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 94 روزهای سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه نیمسال اول 97-96

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی )

 

داخلی جراحی

(بهشتی )

 

صبح زایمان

(بهشتی)

 

پزشکی قانونی

(مرکز پزشکی قانونی)روزهای سه شنبه ، چهارشنبه

96/06/28 الی  96/07/18

الف

د

ج

ب

96/07/19  الی 96/08/16

د

الف

ب

ج

96/08/17  الی 96/09/14

ج

ب

الف

د

96/09/21  الی 96/10/13

ب

ج

د

الف

اساتید : خانم ها

خانم خیاطیان

دکتر عابد زاده

دکتر کریمیان

دکترسادات -

دکتر کفایی

دکتر فیروزی

 

 

الف

ب

ج

د

فاطمه امید الله

فاطمه صالحی

 فاطمه کاشانی زاده

  مهسا حسنی           

شیماسادات امامی 

زهرا امانتی کاشانی    

 زهره محمدزاده   

زینب   طالبی

نرجس نجاتی فر

راحله حسن پور

مریم امیری

فاطمه شفی

سعیده شیروی

زهرا علی پور

 

سمیه موسوی

مهدیه کریمی

زهرا رضائی

مینا   موحدمطلق

حدیث بابائی شمس

زهرا جواهری

ریحانه پی پل زاده

فرحناز قربانی

شیوا  شکوهی

فاطمه  هادیان

سیما سعدابادی

زهرا بذر افشان

نسرین وزیری

فاطمه سادات برقعی

 

-       روزهای سه شنبه کارآموزی داخلی جراحی بهشتی با مسئولیت خانم دکتر کریمیان  برگزار خواهد شد.

-روزهای چهارشنبه کارآموزی صبح زایمان بهشتی با مسئولیت خانم دکتر کفایی  برگزار خواهد شد.

-       چهارشنبه24/8/96  برنامه کارآموزی ها برای شرکت در کارگاه احکام شرعی در مامایی تعطیل خواهد بود. (حضور کلیه دانشجویان درکارگاه الزامی است).

-       تاریخ تشکیل جلسه" بررسی پرونده های تخلفات قانونی ماما"متعاقبا" اعلام خواهد بود(حضور دانشجو الزامی است).

-        برای گروه "د" در پنج شنبه 13/7/96 و برای گروه "ب" پنج شنبه 9/9/96 کارآموزی پزشکی قانونی برگزار خواهد شد.

-       کلیه کارآموزی ها در روز پنج شنبه 20/7/96 –4/8 /96 –16/9 /96 –30/9/96  تعطیل خواهد بود.


برنامه کارآموزی نشانه شناسی (بیمارستان شهید بهشتی)

  دانشجویان مامایی 95  نیمسال اول 97-96

تاریخ

28/06/96 الی  25/07/96

2/08/96  الی 30/08/96

7/09/96  الی 5/10/96

اساتید

روزهای سه شنبه(صبح)

الف

ب

ج

دکتر کفایی

روزهای سه شنبه(صبح)

ج

الف

ب

دکتر حلاج نژاد

 

 

الف

ب

ج

زهرا حجازی

مریم ملاباقری

الهام حسن پور

عطیه برادران

زینب حاج عباسی

فاطمه زهتابی

ملیحه محمدزاده

ملیکا فاضل

فاطمیا احمدی

مرضیه الماسی

ریحانه شرافت

الهام پور کاظم

مریم خادم حسینی

فرشته قوتمند

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

زهرا بابا جعفری

مریم حمیدی

سارا احمدی

فاطمه حسین پور

پریسا محمد خانی

فاطمه سیری

زهرا محسنی

صغری مؤمنی

الهام دوستی

شیوا قنبری

فاطمه یوسفی

کیمیا نمازی

توضیح اینکه :

-         هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد .

-       کارآموزی در شیفت صبح از  ساعت 30/7 الی 30/13 برگزار خواهد شد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر