به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:54:21 PM 1398 / 04 / 28
 

  برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 95 (ترم 6)- نیمسال دوم 98-97        

تاریخ

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

صبح زایمان (بهشتی)

درمانگاه زنان(بهشتی)

بخش زنان(بهشتی)

پزشکی قانونی

 

97/11/23  الی 97/12/14

الف

د

ب

ج

 

97/12/15 الی98/01/27

ج

الف

د

ب

 

98/01/28 الی98/02/18

ب

ج

الف

د

 

98/2/24 الی 98/03/09

د

ب

ج

الف

 

اساتید مسئول کاراموزی خانم ها:

خانم صابری

دکترکریمیان

خانم سرافراز

خانم حقیقی

دکتر نوریان

 

 

تاریخ

روزهای یک شنبه، دوشنبه

عصر زایمان (بهشتی)

97/11/28  الی 97/12/19

ج

97/12/20 الی98/01/26

ب

98/02/01 الی98/02/22

د

98/02/23 الی 98/03/13

الف

اساتید مسئول کاراموزی:

خانم اخباری، خانم نصیری

 

گروه  (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

ملیحه محمدزاده

ملیکا سادات فاضل

الهام حسن پور

زهرا سادات حجازی

مریم ملاباقری

فاطمه زهتابی

کیمیا نمازی

فاطمه زهرا احمدی

فاطمه یوسفی

عطیه برادران

صغری مؤمنی

زینب حاج عباسی

پریسا محمد خانی

ریحانه شرافت

زهرا بابا جعفری

مریم خادم حسینی

الهام پور کاظم

مرضیه الماسی

 

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

مریم حمیدی

الهام دوستی

شیوا قنبری

زهرا محسنی

فاطمه سیدی

 

توضیح :

·    کاراموزی در تاریخهای  97/11/21 و 97/12/09 و 97/12/28 و 98/01/15 و 98/02/12 و98/03/04 تعطیل می باشد.

·    مسئول کارآموزی صبح زایمان بهشتی روزهای سه شنبه و چهار شنبه خانم صابری و روزهای پنج شنبه خانم دکتر کریمیان می باشند.

·    مسئول کارآموزی عصر زایمان (بهشتی)روزهای یک شنبه خانم اخباریو دوشنبه خانم نصیری می باشند.

·    کارآموزی درمانگاه زنان پنج شنبه ها در کلینیک امام رضا برگزار می شود.

·    کاراموزی پزشکی قانونی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار می شود.

·    ساعت کارآموزی صبح از ساعت30/7 الی 30/13 می باشد.

·    ساعت کارآموزی عصر از ساعت 30/13 الی 20 می باشد.

·     جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی96 (ترم 4)- نیمسال دوم  98-97

روزهای سه شنبه، چهارشنبه  و پنجشنبه (صبح)

 

تاریخ

پره ناتال

 (گلابچی)

کودکان (شهید بهشتی)

نوزادان

 (شبیه خوانی)

اورژانس سرم درمانی(مرکزی)

شنبه سه شنبه  بعد از ظهر

97/11/23  الی 97/12/14

الف

ب

ج

د

97/12/15 الی98/01/27

ب

الف

د

ج

98/01/28 الی98/02/18

ج

د

الف

ب

98/02/24 الی 98/03/09

د

ج

ب

الف

اساتید مسئول کاراموزی: خانمها

دکتر سادات – خانم نصیری

دکتر باقری- خانم اشراقی

دکترسوکی- خانم تقاعدی

خانم وارث

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

فاطمه مهدی پور

دنیا  عیدی وندی

فاطمه  حاجیان

النازسادات حسینی

صدیقه سادات حسینی

ملیکاسادات خورشیدی فرد

مائده شبانیان

رعنا  حسن پورحسکوئی

زهرا حمزه زاده

زهرا  رحیمی اندانی

الهه سادات اعتصامی رنانی

خدیجه  براتی

زهرا کمالی

مریم شاهسوند

کوثر امیدی گسکرئی

عاطفه برجی اقچه قیائی

الهه کمالی اندانی

نوریان کوشکی

رویا  چترائی

 

نوشین قاسمی نافچی

ریحانه کاظمی

فائزه کاوزی

نهال اکبری

یاسمن نوذری

هدا  بهرامی مقدم

 

·         کارآموزی اطفال روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مسئولیت خانم اشراقی و روزهای پنج شنبه با مسئولیت خانم دکتر باقری برگزار می گردد.

در تاریخهای 97/11/21 و  97/12/09 و 97/12/28 و 98/01/15 و 98/02/05 و 98/02/19 و 04/03/ 98 کاراموزی تعطیل می باشد.

مسئول کاراموزی گلابچی روزهای چهارشنبه خانم دکتر سادات و روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم نصیری می باشند.

کارآموزی نوزادان به جای روزهای پنج شنبه، روزهای شنبه بعد از ظهر از ساعت 30/13 الی 20 برگزار می گردد.

 مسئول کارآموزی نوزادان روزهای شنبه و سه شنبه خانم دکتر سوکی و روزهای چهارشنبه خانم تقاعدی می باشند.

ساعت کارآموزی صبح از ساعت30/7 الی 30/13 می باشد.

جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان مامایی 97 (ترم 2)

بخش جراحی زنان بیمارستان شهید بهشتی

روزهای شنبه و پنج شنبه

                     تاریخ

مربیان

97/11/13  الی 97/12/16

97/12/25 الی 98/03/11

روزهای شنبه

الف

ج

روزهای پنج شنبه

الف

ب

مربی : خانم چمنی

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

زیبا اسدی ازاد

کلثوم پورکیان احمد ابادی

سارا جهانشاهی فر

راضیه شاه نظری زازرانی

مینا شمسی

مریم محمدی

زهرا کاظمی

 

مهدیه ابراهیمی

زهرا افشاری سودانی

مینا جعفری دشتی

زهرا رجبی دهنوی

الهه رحمتی

سیده فاطمه عبداللهی

غزاله مرتضایی بوئینی

 

طیبه فخاری مقدم ارانی

زهره کله تی بیدگلی

زهرا جمالی

فاطمه وفائی نژاد

سپیده خوش گفتار باقر ابادی

لیلا ظهیری موخر زارع

زهرا اکرمیان

 

 
  • در تاریخ 97/12/25 کاراموزی تعطیل می باشد.
  • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
  • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد .