ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:05:56 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 96 نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

 

داخلی جراحی

(بهشتی )

 

صبح زایمان

(بهشتی)

 

پزشکی قانونی

(مرکز پزشکی قانونی)روزهای سه شنبه، چهارشنبه

98/07/02 الی 07/24/ 98

کارآموزی پنج شنبه 98/08/18 تعطیل است

الف

د

ج

ب

98/07/25 الی 08/23/ 98

کارآموزی پنج شنبه 98/08/16 تعطیل است

د

الف

ب

ج

98/08/28الی 09/20/ 98

کارآموزی پنج شنبه 98/09/14 تعطیل است

ج

ب

الف

د

98/09/21 الی 10/12/ 98

ب

ج

د

الف

اساتید: خانم ها

خانم خیاطیان

دکتر عابد زاده- خانم رجبی

دکتر  سادات

دکتر نوریان

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

فاطمه مهدی پور

دنیا  عیدی وندی

فاطمه حاجیان

النازسادات حسینی

صدیقه سادات حسینی

ملیکاسادات خورشیدی فرد

مائده شبانیان

رعنا حسن پورحسکوئی

زهرا حمزه زاده

زهرا  رحیمی اندانی

الهه سادات اعتصامی رنانی

خدیجه براتی

زهرا کمالی

مریم شاهسوند

کوثر امیدی گسکرئی

عاطفه برجی اقچه

الهه کمالی اندانی

نوریان کوشکی

رویا  چترائی

نوشین قاسمی نافچی

ریحانه کاظمی

فائزه کاوزی

نهال اکبری

یاسمن نوذری

هدا بهرامی مقدم

 

 

توضیح:

-       روزهای چهارشنبه کارآموزی صبح زایمان بهشتی با مسئولیت خانم دکتر سادات، روزهای سه شنبه با خانم حسین پور و 5 شنبه با خانم نصیری برگزار خواهد شد.

-       هر گروه یک روز آموزش زایمان با ماکت در سالن مهارتهای بالینی دانشکده زیر نظر خانم دکتر سادات خواهند داشت.

-       روزهای چهارشنبه صبح زایمان شبیه خوانی با مسئولیت خانم دکتر کفایی برگزار خواهد شد.

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی (بیمارستان شهید بهشتی)دانشجویان مامایی 97

نیمسال اول 99-98

تاریخ

سه شنبه ها

چهار شنبه ها

98/07/02 الی 98/07/24

الف

ب

98/07/30 الی 09/06/ 98

ج

الف

98/09/13 الی 11/10/ 98

ب

ج

اساتید: خانم ها

دکتر کفایی

دکتر حلاج

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

زیبا اسدی ازاد

کلثوم پورکیان احمد ابادی

سارا جهانشاهی فر

راضیه شاه نظری زازرانی

مینا شمسی

مریم محمدی

 

مهدیه ابراهیمی

مینا جعفری دشتی

سپیده خوش گفتار باقر ابادی

الهه رحمتی

طیبه فخاری مقدم ارانی

سیده فاطمه عبداللهی

غزاله مرتضایی بوئینی

زهرا افشاری سودانی

زهرا رجبی دهنوی

زهره کله ای بیدگلی

زهرا جمالی

فاطمه وفائی نژاد

لیلا ظهیری موخر زارع

زهرا اکرمیان ارانی

 

 

 

توضیح:

- کارآموزی در شیفت صبح از  ساعت 30/7 الی 30/13 برگزار خواهد شد.

   - پنجشنبه 2/8/98 همه دانشجویان با گروه داخلی کاراموزی خواهند داشت.