به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:44:54 PM 1397 / 03 / 28
 

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان مامایی 96

بخش جراحی زنان بیمارستان شهید بهشتی

روزهای شنبه و پنج شنبه

                     تاریخ

مربیان

96/11/14  الی 96/12/17

96/12/19 الی 97/03/12

روزهای شنبه

الف

ج

روزهای پنج شنبه

الف

ب

مربی : خانم عابدی

 

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

الهه سادات اعتصامی رنانی

نهال اکبری

کوثر امیدی گسکرئی

خدیجه  براتی

عاطفه برجی اقچه قیائی

هدا  بهرامی مقدم

رویا  چترائی

زهرا کمالی

زهرا حمزه زاده

نجمه انصاریپور

فاطمه  حاجیان

رعنا  حسن پورحسکوئی

النازسادات حسینی

صدیقه سادات حسینی

ملیکاسادات خورشیدی فرد

مریم شاهسوند

زهرا  رحیمی اندانی

مائده شبانیان

دنیا  عیدی وندی

نوشین قاسمی نافچی

ریحانه کاظمی

فائزه کاوزی

الهه کمالی اندانی

فاطمه مهدی پور

یاسمن نوذری

زینب نوریان

زینب یحیی

 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
 • ساعت کارآموزی از 30/7 صبح الی 30/13 می باشد .

 

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 95 نیمسال دوم 97-96

روزهای سه شنبه، چهارشنبه  و پنجشنبه (صبح)

 

تاریخ

پره ناتال

 (گلابچی)

کودکان (بهشتی و سیدالشهدا آران)

نوزادان

 (شبیه خوانی)

اورژانس سرم درمانی(مرکزی)

شنبه چهارشنبه  بعد از ظهر

96/11/17  الی 96/12/09

الف

ب

ج

د

96/12/15 الی97/01/22

ب

الف

د

ج

97/01/23 الی 97/02/19

ج

د

الف

ب

97/02/20 الی 97/03/10

د

ج

ب

الف

اساتید مسئول کاراموزی: خانمها

دکتر سادات خانم نصیری

دکتر باقری- دکتر رضوی

دکترسوکی- خانم حق پرست

خانم وارث

 

 

گروه  (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

ملیحه محمدزاده

ملیکا سادات فاضل

الهام حسن پور

زهرا سادات حجازی

مریم ملاباقری

الهام پور کاظم

 

 

فاطمه زهتابی

مرضیه الماسی

کیمیا نمازی

فاطمه زهرا احمدی

فاطمه یوسفی

عطیه برادران

الهام دوستی

 

پریسا محمد خانی

ریحانه شرافت

زهرا بابا جعفری

مریم خادم حسینی

فاطمه سیدی

زهرا محسنی

 

 

انسیه خوشنویسان

مهدیه عرب

مریم حمیدی

صغری مؤمنی

شیوا قنبری

زینب حاج عباسی

 

 

·        کارآموزی اطفال با مسئولیت خانم دکتر رضوی (سه شنبه- سیدالشهدا آران)  و خانم دکتر باقری (چهارشنبه و پنج شنبه- شهید بهشتی) برگزار می گردد

·        کاراموزی در تاریخهای 29/11/96 و 96/12/10و 97/1/14 و 97/2/13 تعطیل می باشد

مسئول کاراموزی گلابچی روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم دکتر سادات و روزهای چهارشنبه خانم نصیری می باشند

·        کارآموزی نوزادان به جای روزهای پنج شنبه، روزهای شنبه بعد از ظهر از ساعت 13:30 الی 20 برگزار می گردد برگزار می گردد

·         مسئول کارآموزی نوزادان روزهای سه شنبه و شنبه خانم دکتر سوکی و روزهای چهارشنبه خانم حق پرست می باشند

ساعت کارآموزی صبح از ساعت7:30 الی 13:30 می باشد.

جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

  برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 94 - نیمسال دوم 97-96

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

 

تاریخ

صبح زایمان

(بهشتی)

 

درمانگاه زنان

  (بهشتی)

عصر زایمان

(بهشتی)

بخش زنان

(بهشتی)

96/11/17  الی 96/12/09

الف

د

ب

ج

96/12/15 الی97/01/22

ج

الف

د

ب

97/01/23 الی 97/02/19

ب

ج

الف

د

97/02/20 الی 97/03/10

د

ب

ج

الف

اساتید مسئول کاراموزی:

دکتر کریمیان- دکتر کفایی

خانم سرافراز

خانم نصیری

خانم حقیقی

 

 

گروه الف

گروه ب

گروه ج

گروه د

فاطمه امید الله

فاطمه صالحی

 فاطمه کاشانی زاده

  مهسا حسنی        

شیماسادات امامی 

   سعیده شیروی

 زهره  محمدزاده   

زینب    طالبی

نرجس نجاتی فر

راحله  حسن پور

مریم امیری

فاطمه شفی

زهرا علیپور

 

سمیه موسوی

مهدیه کریمی

زهرا رضائی

مینا   موحدمطلق

حدیث بابائی شمس

زهرا جواهری

ریحانه پی پل زاده

فرحناز قربانی

شیوا  شکوهی

فاطمه  هادیان

سیما سعدابادی

زهرا بذر افشان

نسرین وزیری

 

 

 

توضیح :

  

 • کاراموزی در تاریخهای 29/11/96 و 10/12/96و 14/1/97 و 13/2/97 تعطیل می باشد
   
 • مسئول کارآموزی صبح زایمان روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم دکتر کریمیان و روزهای چهار شنبه خانم دکتر کفایی می باشند.
   
 •  کارآموزی درمانگاه زنان به جای روزهای پنج شنبه، روزهای شنبه برگزار می گردد
   
 • ساعت کارآموزی صبح از ساعت30/7 الی 30/13 می باشد.
   
 • ساعت کارآموزی عصر از ساعت 30/13 الی 20 می باشد.
   
 •  جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.