اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:00:12 AM 1399 / 03 / 12
 

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 96 نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

تاریخ

صبح زایمان

(شبیه خوانی)

درمانگاه زنان

(بهشتی)

چهار شنبه عصر درمانگاه زنان

امام رضا

بخش زنان(بهشتی)

عصر زایمان

(شبیه خوانی)

98/11/23 الی 12/13/ 98

الف

د

د

ب

ج

98/12/14 الی 01/27/ 99

کارآموزی27 و

98/12/28 تعطیل است

ج

الف

الف

د

ب

99/01/28الی 02/18/ 98

کارآموزی 99/02/04 تعطیل است

ب

ج

ج

الف

د

99/02/23 الی 03/13/ 99

د

ب

ب

ج

الف

اساتید مسئول کاراموزی: خانم ها

دکترکفایی

 خانم خیاطیان

خانم سرافراز

طبق برنامه تکمیلی 

خانم حقیقی

خانم صابری

خانم نصیری

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

فاطمه مهدی پور

فاطمه حاجیان

النازسادات حسینی

صدیقه سادات حسینی

ملیکاسادات خورشیدی فرد

مائده شبانیان

رعنا حسن پورحسکوئی

زهرا حمزه زاده

زهرا  رحیمی اندانی

الهه سادات اعتصامی رنانی

خدیجه براتی

زهرا کمالی

کوثر امیدی گسکرئی

عاطفه برجی اقچه

الهه کمالی اندانی

نوریان کوشکی

رویا  چترائی

دنیا  عیدی وندی

نوشین قاسمی نافچی

ریحانه کاظمی

فائزه کاوزی

نهال اکبری

یاسمن نوذری

هدا بهرامی مقدم

توضیح

 • ساعت کارآموزی صبح از ساعت7/30 الی 13/30 می باشد.
 • ساعت کارآموزی عصر از ساعت 13/30 الی 20 می باشد .
 •  جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی97 (ترم 4)- نیمسال دوم  99-98

روزهای سه شنبه، چهارشنبه  و پنجشنبه

تاریخ

پره ناتال

 (گلابچی)

کودکان

(شهید بهشتی)

نوزادان

 (شبیه خوانی)

 اورژانس گلابچی

شنبه بعد از ظهر - پنجشنبه صبح

98/11/23 الی 98/12/13

الف

ب

ج د

98/12/14 الی 01/27/ 99

کارآموزی در تاریخ27 و 98/12/28 تعطیل می باشد

ب

الف

د ج

99/01/28 الی 02/18/ 99

کارآموزی در تاریخ 99/02/04 تعطیل می باشد

ج

د

الف ب
99/02/23 الی 03/13/ 99 د ج ب الف

اساتید مسئول کارآموزی : خانم ها

دکتر سادات – خانم نصیری

دکتر باقری- دکتر رضوی 

دکترسوکی- خانم حق پرست  خانم اخباری
 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

زیبا اسدی ازاد

کلثوم پورکیان احمد ابادی

راضیه شاه نظری زازرانی

زهرا رجبی دهنوی

مریم محمدی

 

مهدیه ابراهیمی

مینا جعفری دشتی

الهه رحمتی

سیده فاطمه عبداللهی

غزاله مرتضایی بوئینی

طیبه فخاری مقدم ارانی

سپیده خوش گفتار باقر ابادی

سارا جهانشاهی فر

مینا شمسی

 

لیلا ظهیری موخر زارع

زهرا اکرمیان

زهرا جمالی

فاطمه وفائی نژاد

زهره کله تی بیدگلی

توضیح:

 • کارآموزی اطفال روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مسئولیت خانم دکتر رضوی و روزهای پنج شنبه با مسئولیت خانم دکتر باقری برگزار می گردد.
 • مسئول کاراموزی گلابچی روزهای چهارشنبه خانم دکتر سادات و روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم نصیری می باشند.
 • کارآموزی نوزادان به جای روزهای پنج شنبه، روزهای شنبه بعد از ظهر از ساعت 30/13 الی 20 برگزار می گردد.
 •  مسئول کارآموزی نوزادان روزهای شنبه و سه شنبه خانم دکتر سوکی و روزهای چهارشنبه خانم حق پرست می باشند.
 • ساعت کارآموزی صبح از ساعت30/7 الی 30/13 می باشد.
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان مامایی 98 (ترم 2)

بخش جراحی زنان بیمارستان شهید بهشتی

روزهای شنبه و پنج شنبه

                     تاریخ

مربیان

98/11/12  الی 98/12/10

98/12/15 الی 99/03/13

روزهای شنبه

الف

ج

روزهای پنج شنبه

الف

ب

مربی : خانم چمنی

 

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

فاطمه صادق

سارا اطلسی

فاطمه سادات عدنی

ساغر وکیلی

محیا شکوهی فرد

فروغ سلیمانی

زهرا صمدیان

شکیلا تقوی

عاطفه شریفی

فاطمه عباسی

نرگس صادقی

نسیم سالاری

سارا حلجی زادگان

کیمیا محبی خواه

فاطمه اکبری

زهرا کریم زاده

ملیکا رفیعایی

مریم مشهدیان

فاطمه خداکریمی

زینب دهقانی

فاطمه بابایی

زینب نعیمیان

زهرا بلوچ

ریحانه محمدحسینی

معصومه کردلو

صبا کیوان پور

 
 • جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
 • ساعت کارآموزی از 7:30 صبح الی 13:30 می باشد .

 

آخرین تعییرات :98/12/9