به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:54:54 PM 1398 / 04 / 28
 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) کارآموزی فارماکولوژی(1 واحد)

روزهای سه شنبه چهارشنبه   -   پرستاری مهر 97نیمسال دوم 98-97

                   بخش

    تاریخ

اصول مهارتها

فارماکولوژی

سرم درمانی

بخش تزریقات و سرم درمانی اورژانس بهشتی

عفونی

جنرال

داخلی (4)

97/12/14 لغایت 97/12/22

A

B

C

D

E

98/01/20 لغایت 98/01/28

E

A

B

 C

D

98/02/03 لغایت 98/02/11

D

E

A

B

C

98/02/17 لغایت 98/02/25

 C

D

E

A

B

98/02/31 لغایت 98/03/08

B

C

D

E

A

نام مربی

خانم وارث خانم قدیرزاده - خانم ردادی خانم محبی خانم خان احمدی

آقای حاج باقری

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه C

کریمی مهشید

حسن شاهی-مهسا

خدادادیان -محدثه

ابراهیمی - فاطمه

نراقی -سارا

خاوری –مهدی

اخترشناس-عرفان

وردی - محمدجواد

 

شهبازی –زهرا

حجاری-ارزو

رمضانپور-فاطمه

نقاش-سحر

هاشم پور-علیرضا

شمسائی-سپهر

احمدی-سیدامیرحسین

ظفری -حسین

کاظم زاده-فاطمه

یزدانی - زهرا

مرتضوی نیا-سارا

نقی زاده-زینب

نوروزی-مجید

اقتداری-میلاد

صباغیان-امیر

کاکلی-محمدجواد

رمضانی –فاطمه

ارشادی-مریم

فتحی -زهرا

یاسمی نژاد-فاطمه

منتظر-محمدسجاد

احسنی ارانی-مصطفی

بهرامی -امیرحسین

سامی-محمود

قربانی-سکینه

ادیبی -نازنین

مرادی نعمت-زهرا

نصیری - فاطمه

معرفت-محمدحسین

روان گرد-مهدی

خاتمی-سیدمحمدرضا

نادری- هادی

 

کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه - پنجشنبه

  پرستاری بهمن 96 - نیمسال دوم 98-97

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

جراحی مردان (2) ارتوپدی

داخلی (2)

اورژانس بستری

جراحی مردان (1)

97/11/23 لغایت 97/12/01

A

B

C

D

E

97/12/07 لغایت 97/12/15

E

A

B

C

D

97/12/21 لغایت 97/12/28

D

E

A

B

C

98/01/20 لغایت 98/01/28

C

D

E

A

B

98/02/03 لغایت 98/02/11

B

C

D

E

A

98/02/17 لغایت 98/03/17

کارآموزی بهداشت جامعه

مربیان

خانم رنجبر

خانم دهقانی - آقای کیانی

خانم حجازی - خانم مظهری

خانم هاشمی

خانم بلندیان

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E


محمدحسن وارسته

 محمدرضا خانی

 علی مظفری

مهشاد سادات عمارتی

مریم اسماعیلی

فاطمه نجاریان

سحر چیت سازی

 

حمزه مهری

محمد امین آبکار

علی شریفی

علیرضا محمدی

غزاله حیدرخانی

سمیرا ابراهیمیان

فاطمه سلمانیان

ناصر ابراهیمی

سجاد صفدری

پارسا تابعی

میثم بداقی

غزاله قاسمی

مائده بقائی

سمیه فرخی

محمدمهدی خلیلی

علیرضا بخشی آرانی

محمدحسن برگزینی

محمدرسول حیدری

فاطمه آقایی

فاطمه زمانی

فاطمه سالمی

محمد امین علیزاده

مصطفی خراسانی زاده

محمد جوبیان

زهرا سادات خشوعی

زهرا سادات محمدالحسینی

فاطمه  یوسف زاده

لیلا احمدی

 

 برنامه کارآموزی بزرگسالان دو (2 واحد)کارآموزی مادران و نوزادان (2واحد)

 روزهای شنبه - یکشنبه و دوشنبه  پرستاری مهر96 -  نیمسال اول  98-97

بخش

 

تاریخ

(جراحی مردان2)

ارولوژی

CCU(1)

قلب

تنفس

(داخلی4)

جنرال

اورژانس

زایشگاه

درمانگاه نواب

97/11/27 لغایت 97/12/06

A

B

C

E

F

D

 

97/12/11 لغایت 97/12/20

C

A

B

F

E

D

 

98/01/17 لغایت 98/01/26

B

C

A

E

F

 

D

98/01/31 لغایت  98/02/09

D

E

F

C

 

A

B

98/02/14 لغایت 98/02/23

F

D

E

  C

B

A

98/02/28 لغایت 98/03/06

E

F

D

  C

A,B

مربی

خانم رجبی خانم احمدی شاد خانم ابراهیمی خانم مقصود خانم مختاری

خانم خیاطیان

گروه Dخانم خیاطیان

گروه A , Bخانم اخباری

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

زینب وعیدی

زهرا عرب زاده

زهره نادمی

فاطمه رعیت

فاطمه حسینی

زینب غیور

مائده صامعی

اسما نیک نژاد

حانیه زارع

معصومه حسینی

فاطمه شبانی

زهرا رحمتی

پیام نادری

محمدرضا میر

محسن علیزاده

محمد رضایی

حسین اسپوتین

یوسف صالحی

جواد سلمانی

نرگس صالحی

شیرین صحرایی

فاطمه رافعی

مریم باقرزاده

ریحانه هنرجو

زهرا صباحی مقدم

زهرا جعفری

امیرحسین محمدنژاد

سید محمد جواد حسینی

حمید غلامی

سیدمحمد عصیری

محسن مجید برزکی

سید حمیدرضا مصطفوی

محمدجواد یعقوبی

پمحمدرضا عظیم پور

محمد امین حمیدی

علیرضا چوپان

محمدامین خلیلی

مجید زاهدی

سید سجاد حسینی

مهدی حاج علی

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان (3) دو واحد کارآموزی بیماریهای شایع در ایران یک واحد

روزهای شنبه یکشنبه - دوشنبه  ---    پرستاری بهمن95 - نیمسال دوم 98-97

بخش

 

تاریخ

عفونی

غدد (داخلی یک)

خون (داخلی3)

ENTبیمارستان متینی

داخلی اعصاب(داخلی2)

97/11/27 لغایت 97/12/06

A

B

C

D

E

97/12/11 لغایت 97/12/20

E

A

B

C

D

98/01/17 لغایت 98/01/26

D

E

A

B

C

98/01/31 لغایت 98/02/08

C

D

E

A

B

98/02/14 لغایت 98/02/22

B

C

D

E

A

مربیان

خانم آهن ساز

خانم میرانزاده

آقای نجاتی

خانم وارث

دکتر ایزدی- خانم سیروسی نژاد

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

نگین ذبیحی

زینب زیدآبادی

نادیا فیروز

داوود علی محمدی

امید نظری

پدرام لشکری نژاد

فاطمه گودرزی

مینا نکویی مهر

فرزانه موسی پور

فخرسادات مریخی

حمیدرضا زراعت خواه

امیرحسین غفاری

علی کبیری

مرضیه رضایی

حانیه ضیابخش

زینب گل کاریان

ملیکا بهرام

مهسا نائینی

حامد شریفی

محمد فهیمی نژاد

فاطمه اسدی

زهرا محمدزاده

طیبه قرنی

سارا عطایی

پژمان شیخی زاده

داوود زمانی

غلامعلی رحیمی

 

اسما وکیلی

کیمیا خواجه

زینب مطهری نیا

عاطفه بدیعی نژاد

علیرضا مرادی

امیر هدایت مکارم

محمد علی کافی

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 7:30 صبح لغایت 12:45 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.