ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:02 AM 1398 / 06 / 31
 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) کارآموزی فارماکولوژی(1 واحد)

روزهای سه شنبه چهارشنبه   -   پرستاری بهمن 97نیمسال اول 99-98

                   بخش

    تاریخ

اصول مهارتها

فارماکولوژی

سرم درمانی

بخش تزریقات و سرم درمانی اورژانس بهشتی

عفونی

جنرال

داخلی (4)

98/07/09 لغایت 98/07/17

A

B

C

D

E

98/07/23 لغایت 98/08/01

E

A

B

 C

D

98/08/21 لغایت 98/08/29

D

E

A

B

C

98/09/05 لغایت 98/09/13

 C

D

E

A

B

98/09/19 لغایت 98/09/27

B

C

D

E

A

نام مربی

       

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

امیری اسماعیل –حدیثه

بلوچ - فاطمه

رحیمی خوئی-سیما

مهدی چهل خانه-صادق

چرمی-علی

ناظمی قائم

کریمیان -بهاره

شاهمرادی-پریسا

پاک سرشت-محمد

عزیزی-حسین

طهماسبی -علی

دهقانی -ابوالفضل

ابوطالبی –مهسا

اسماعیلی –زهرا

طباطبائی –سیدمحمدرضا

مالکی نشلجی-محمد

شفیعی علی

امینی –فاطمه

طوفانی سجزئی-فهیمه

شورابیان-متین

محمدی –محمدرضا

آریایی فر-حسن

عقاداتی کاشی-فاطمه

شهپریان پور-گلنوش

ناظمی –سمیه

غفاری-امیرمحمد

سلطانی محمدی-ادیب

اکبری-علیرضا

 

کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه - پنجشنبه

  پرستاری مهر97 - نیمسال اول 99-98

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

جراحی مردان (2) ارتوپدی

داخلی (2)

اورژانس بستری

جراحی مردان (1)

98/07/02 لغایت 98/08/01

کارآموزی بهداشت

98/08/07 لغایت 98/08/15

E

A

B

C

D

98/08/21 لغایت 98/08/29

D

E

A

B

C

98/09/05 لغایت 98/09/13

C

D

E

A

B

98/09/19 لغایت 98/09/27

B

C

D

E

A

98/10/03 لغایت 98/10/11

A

B

C

D

E

مربیان

 

 

 

 

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

مهدی روانگرد

محمدجواد وردی

هادی نادری

زهرا شهبازی

مهسا حسن شاهی

سارا نراقی

آرزو حجاری

فاطمه رمضانپور

محمود سامی

میلاد اقتداری

محمدسجاد منتظر

مجید نوروزی

نازنین ادیبی

زهرا مرادی نعمت

فاطمه یاسمی نژاد

مریم ارشادی

حسین ظفری

سیدامیرحسن احمدی

علیرضا هاشمپور

سحر نقاش

سارا مرتضوی نیا

زینب نقی زاده

فاطمه رمضانی

هانیه دبیری فرد

مصطفی احسنی

جواد کاکلی

عرفان اخترشناس

امیر صباغیان

فاطمه کاظم زاده

محدثه خدادادیان

سکینه قربانی

زهرا یزدانی

محمدحسین معرفت

محمدرضا خاتمی

سپهر شمسایی

فاطمه نصیری

زهرا فتحی

مهشید کریمی

فاطمه ابراهیمی

 

 

 برنامه کارآموزی بزرگسالان دو (2 واحد)کارآموزی مادران و نوزادان (2واحد)

 روزهای شنبه - یکشنبه و دوشنبه  پرستاری بهمن 96 -  نیمسال اول  99-98

بخش

 

تاریخ

(جراحی مردان2)

ارولوژی

CCU(1)

قلب

تنفس

(داخلی4)

جنرال

اورژانس

زایشگاه

درمانگاه نواب

98/07/06 لغایت 98/07/15

A

B

C

E

F

D

 

98/07/20 لغایت 98/07/29

C

A

B

F

E

D

 

98/08/04 لغایت 98/08/13

B

C

A

E

F

 

D

98/08/18 لغایت 98/08/27

D

E

F

C

A

B

98/09/02 لغایت 98/09/11

F

D

E

C

B

A

98/09/16 لغایت 98/09/25

E

F

D

C

A,B

مربی

             
 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

مریم اسماعیلی

لیلا احمدی

فاطمه  یوسف زاده

مائده بقائی

گلناز محمدی

فاطمه سالمی

فاطمه سادات اشجعی

مرضیه چراغی

عادله حاجی غیاثی فرد

غزاله حیدرخانی

سمیرا ابراهیمیان

فاطمه زمانی

فاطمه سلمانیان

سحر چیت سازی

زهرا سادات هاشمی

سمیه فرخی

سارا رضایی

هادی زمانی

ابوالفضل جعفری

سیدمهدی حسینی

محمد سبزی کار

محمدجواد فازنده

محمد جوبیان

محمدرسول حیدری

 

 

فاطمه آقایی

غزاله قاسمی

فاطمه نجاریان

زهرا سادات محمدالحسینی

زهرا سادات خشوعی

مهشاد سادات عمارتی

فاطمه خاکیان

هانیه دبیر فرد

محمد امین علیزاده

مصطفی خراسانی زاده

ناصر ابراهیمی

پارسا تابعی

محمدمهدی خلیلی

علیرضا بخشی آرانی

محمدحسن برگزینی

علی مظفری

محمد امین آبکار

علی شریفی

میثم بداغی

علیرضا محمدی

سجاد صفدری

حمزه مهری

محمدحسن وارسته

محمدرضا خانی

 

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 30/7 صبح لغایت 45/12 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان (3) دو واحد کارآموزی بیماریهای شایع در ایران یک واحد

روزهای شنبه یکشنبه - دوشنبه  ---    پرستاری مهر96 نیمسال اول 99-98

بخش

 

تاریخ

عفونی

غدد (داخلی یک)

خون (داخلی3)

ENTبیمارستان متینی

داخلی اعصاب(داخلی2)

98/07/20 لغایت 98/07/29

A

B

C

D

E

98/08/04 لغایت 98/08/13

E

A

B

C

D

98/08/18 لغایت 98/08/27

D

E

A

B

C

98/09/02 لغایت 98/09/11

C

D

E

A

B

98/09/16 لغایت 98/09/25

B

C

D

E

A

مربی

 

 

 

 

 

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

زینب وعیدی

فاطمه شبانی

زهرا عرب زاده

یوسف صالحی

سید حمیدرضا مصطفوی

سید محمد جواد حسینی

محسن مجید برزکی

معصومه حسینی

نرگس صالحی

ریحانه هنرجو

مریم باقرزاده

پیام نادری

محمدرضا میر

محسن علیزاده

محمد رضایی

شیرین صحرایی

زهرا صباحی مقدم

فاطمه رافعی

زهرا جعفری

مجید زاهدی

سید سجاد حسینی

مهدی حاج علی

محمدرضا عظیم پور

فاطمه حسینی

زهره نادمی

زینب غیور

فاطمه رعیت

جواد سلمانی

امیرحسین محمدنژاد

محمدامین خلیلی

حسین اسپوتین

حانیه زارع

مائده صامعی

زهرا رحمتی

اسما نیک نژاد

محمد امین حمیدی

علیرضا چوپان

حمید غلامی

محمدجواد یعقوبی