اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:37:18 PM 1399 / 03 / 06
 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) کارآموزی فارماکولوژی(1 واحد)

روزهای سه شنبه چهارشنبه - پرستاری مهر 98 نیمسال دوم 99-98

                   بخش

    تاریخ

اصول مهارتها

فارماکولوژی

اورژانس سرم درمانی

(چهار راه ایت اله کاشانی)

بخش تزریقات و سرم درمانی اورژانس بهشتی

بیمارستان نقوی

جنرال

داخلی (4)

98/11/15 لغایت 98/11/23

F

B

C

D

E

98/11/29 لغایت 98/12/07

A

F

B

 C

D

98/12/13 لغایت 98/12/21

E

A

F

B

C

99/01/19 لغایت 99/01/27

 D

E

A

F

B

99/02/02 لغایت 99/02/10

C

D

E

A

F

99/02/16 لغایت 99/02/24 B C D E A

نام مربی

خانم وارث

خانم سیروسی نژاد -

آقای عباسی

آقای دباغ خانم بلندیان

آقای حاج باقری

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

شعیب محمدی

محمدحسن باقری

علیرضا دائی زاده

محمد شکرالهی

مریم اسحاقی فرد

فاطمه نقوی

مریم مسیبی

عاطفه بختیاری تبار

فرزان افشاری

محمدعلی رجبی

محمد حق شناس

یوسف نویدی پور

فاطمه ابراهیمی

آیدا کریمیان

کیمیا یوسفیان

 

محمد نبی محمدی

حسین نمازی

مهدی شفیعی

سجاد تقی پور

عارفه احمدی

زینب صفاری

حدیثه ماشااله زاده

 

سهیل سهرابی

علیرضا سیاحی

علی اخوان

زهرا شویدی

زینب بربری

شیدا قمصری

مهرنوش امینی

عاطفه مارابی

میکائیل زهانی

محمد جعفرآبادی

محمدرضا گرجی

فرزانه سلطانی

کتایون شمسعلی

فائزه جان نثاری

زینب فارسی

فاطمه خورسندی

محمدجواد کوچکی

محمدحسین سرکاری

امیرمحمد عباسی

زهرا زارعی

زهرا بلوچ

مائده درخشان نژاد

مرجان صفاری (بهیار)

 

کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه چهارشنبه - پنجشنبه

گروه داخلی جراحی - پرستاری بهمن 97 - نیمسال دوم 99-98

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

ارتوپدی

(بیمارستان نقوی)

داخلی (2)

جراحی مردان (1)

98/11/15 لغایت 98/12/08

کارآموزی بهداشت جامعه

98/12/13 لغایت 98/12/21

A

B

C

D

99/01/19 لغایت 99/01/27

D

A

B

C

99/02/02 لغایت 99/02/10

C

D

A

B

99/02/16 لغایت 99/02/31

B

C

D

A

مربیان

خانم مقصود

آقای عسگری

خانم مظهری

آقای اسماعیلی

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

امیری اسماعیل – حدیثه

طوفانی سجزئی- فهیمه

امینی – فاطمه

رحیمی خوئی- سیما

چرمی- علی

مالکی نشلجی- محمد

ناظمی قائم

کریمیان - بهاره

شاهمرادی- پریسا

پاک سرشت- محمد

عزیزی- حسین

طهماسبی - علی

دهقانی -ابوالفضل

ابوطالبی –مهسا

اسماعیلی –زهرا

جوکار - زهرا

شورابیان-متین

آریایی فر-حسن

طباطبائی –سیدمحمدرضا

مهدی چهل خانه- صادق

عقاداتی کاشی-فاطمه

شهپریان پور-گلنوش

ناظمی –سمیه

غفاری-امیرمحمد

سلطانی محمدی-ادیب

اکبری-علیرضا

شفیعی علی

 

 برنامه کارآموزی بزرگسالان دو (2 واحد)کارآموزی مادران و نوزادان (2واحد)

 روزهای شنبه - یکشنبه و دوشنبه  پرستاری مهر 97 -  نیمسال دوم  99-98

بخش

 

تاریخ

(جراحی مردان2)

ارولوژی

CCU(1)

قلب

تنفس

(داخلی4)

اورژانس

جنرال

زایشگاه

درمانگاه صادقپور

98/11/26 لغایت 98/12/05

A

B

D

E

F

C

 

98/12/10 لغایت 98/12/19

D

A

B

F

E

C

 

99/01/16 لغایت 99/01/25

B

D

A

E

F

 

C

99/01/30 لغایت 99/02/08

C

E

F

 

D

A

B

99/02/13 لغایت 99/02/21

F

C

E

D

 

B

A

99/02/22 لغایت 99/03/03

E

F

C

 

D

A,B

مربی

خانم مرادی -

خانم بحرودی 

دکتر عزیزی -

خانم حاجی جعفری

دکتر مسعودی -

خانم احمدی شاد

خانم مدنی آقایان رضائی و غضنفری  خانم صادقپور خانم صادقپور
 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

زهرا شهبازی

مهسا حسن شاهی

سارا نراقی

آرزو حجاری

فاطمه رمضانپور

فاطمه رمضانی

هانیه دبیری فرد

سکینه قربانی 

فاطمه نصیری

زهرا فتحی

مهشید کریمی

فاطمه ابراهیمی

فاطمه کاظم زاده

محدثه خدادادیان

زهرا یزدانی

نازنین ادیبی

زهرا مرادی نعمت

فاطمه یاسمی نژاد

مریم ارشادی

سحر نقاش

سارا مرتضوی نیا

زینب نقی زاده

فاطمه نجارزاده

میلاد اقتداری

محمدسجاد منتظر

مجید نوروزی

حسین ظفری

سیدامیرحسن احمدی

 

مصطفی احسنی

جواد کاکلی

عرفان اخترشناس

امیر صباغیان

محمدحسین معرفت

محمدرضا خاتمی

محمود سامی

سپهر شمسایی

محمدجواد وردی

هادی نادری

علیرضا هاشمپور

مهدی روانگرد

محمدجواد مهدی زاده (فقط بزرگسالان 2)

سید رضا محمدی(فقط بزرگسالان 2)

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان (3) دو واحد – کارآموزی بیماریهای شایع در ایران یک واحد

روزهای شنبه  – یکشنبه  - دوشنبه  ---  پرستاری بهمن 96  –  نیمسال دوم  99-98

بخش

 

تاریخ

عفونی

غدد (داخلی یک)

خون (داخلی3)

ENTبیمارستان متینی

داخلی اعصاب(داخلی2)

98/11/26 لغایت 98/12/05

A

B

C

D

E

98/12/10 لغایت 98/12/19

E

A

B

C

D

99/01/16 لغایت 99/01/25

D

E

A

B

C

99/01/30 لغایت 99/02/07

C

D

E

A

B

99/02/08 لغایت 99/02/20

B

C

D

E

A

مربی

خانم جملی

خانم میران زاده

آقای هاشمی

خانم وارث

دکتر ایزدی

خانم قنبری

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

محمدحسن وارسته

 محمدرضا خانی

 علی مظفری

مهشاد سادات عمارتی

مریم اسماعیلی

فاطمه نجاریان

سحر چیت سازی 

گلناز محمدی

حمزه مهری

محمد امین آبکار

علی شریفی

علیرضا محمدی

غزاله حیدرخانی

سمیرا ابراهیمیان

فاطمه سلمانیان

نرگس عابد

ناصر ابراهیمی

سجاد صفدری

پارسا تابعی

میثم بداقی

مائده بقائی

سمیه فرخی

غزاله قاسمی

 هانیه دبیری فرد

علیرضا بخشی آرانی

محمدحسن برگزینی

محمدرسول حیدری

فاطمه آقایی

فاطمه زمانی

فاطمه سالمی

عادله حاجی غیاثی

سید محمد عصیری

علییرضا حسینی

محمد امین علیزاده

مصطفی خراسانی زاده

محمد جوبیان

زهرا سادات خشوعی

زهرا سادات محمدالحسینی

فاطمه یوسف زاده

لیلا احمدی

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 7/30 صبح لغایت 12/45 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.