به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

7:43:56 PM 1397 / 03 / 28
 

 

 

 

کارآموزی اصول مهارتها (1 واحد) –کارآموزی فارماکولوژی(1 واحد)

روزهای سه شنبه –چهارشنبه   -   پرستاری مهر 96–نیمسال دوم 97-96

                   بخش

    تاریخ

اصول مهارتها

فارماکولوژی

سرم درمانی

اورژانس سرپایی

جراحی مردان (1)

داخلی (2)

داخلی (3)

96/12/08 لغایت 96/12/16

A

B

C

(آقای صادقی)D

E

97/01/21 لغایت 97/01/29

E

A

B

 C

D

97/02/04 لغایت 97/02/12

 D

E

A

B

C

97/02/18 لغایت 97/02/26

C

D

E

A

B

97/03/01 لغایت 97/03/09

B C D E A

نام مربی

خانم وارث

خانم ملایی

آقای حاجی باقری

خانم مظهری

خانم سعیدنژاد
 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

یوسف صالحی

مصطفوی - سیدحمیدرضا

مجید برزکی –محسن

عصیری - سید محمد

وارسته - محمدحسین

غیور -زینب

حسینی -فاطمه سادات

رعیت -فاطمه

فاطمه شبانی

سلمانی –جواد

اسپوتین-حسین

رضایی -محمد

علیزاده-محسن

حمیدی-محمدامین

باقرزاده -مریم

صباحی مقدم-زهرا

صحرائی-شیرین

حاجی علی-مهدی

ساقری چی-صادق

یعقوبی-محمدجواد

خلیلی-محمدامین

چوپان-علیرضا

رحمتی -زهرا

زارع-حانیه

صامعی-مائده

نیک نژاد-اسما

حسینی -معصومه

میر-سیدمحمدرضا

نادری -پیام

عظیم پور-محمدرضا

حسینی –سید سجاد

صالحی-نرگس

هنرجو-ریحانه

نادمی-زهره

غلامی -حمید

کاکلی - محمدجواد

حسینی-سیدمحمدجواد

محمدنژاد-امیرحسین

زاهدی -مجید

وعیدی-زینب

عرب زاده-زهرا

جعفری-زهرا


کارآموزی بزرگسالان 1(2 واحد) روزهای سه شنبه –چهارشنبه

کارآموزی بهداشت جامعه (2 واحد) روزهای سه شنبه –چهارشنبه - پنجشنبه

  پرستاری بهمن 95 - نیمسال دوم97-96

بخش

 

تاریخ

داخلی (1) گوارش

جراحی مردان (2) ارتوپدی

اورژانس بستری

جراحی مردان (3)

آب و الکترولیت

96/11/24 لغایت 96/12/02

A

B

C

D

96/12/08 لغایت 96/12/16

D

A

B

C

97/01/21 لغایت 97/02/04

C

D

A

B

97/02/05 لغایت 97/02/25

B

C

D

A

97/02/26 لغایت 97/03/26

کارآموزی بهداشت جامعه

مربیان

خانم مهدوی پور

خانم مرادی

خانم مختاری

خانم اسماعیلی

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

مرادی -علیرضا

علی محمدی-داوود

نظری -امید

فیروزی-نادیا

فخری سادات مریخی

حبیبه ذبیحی-نگین

نکویی مهر-مینا

موسی پور-فرزانه

کبیری سامانی-علی

شیخی زاده-پژمان

هدایت مکاری –امیر

گل کاریان -زینب

عطایی کچویی-سارا

نایینی تهرانی-مهسا

بهرام-ملیکا

نیکزاد - فاطمه

شریفی -حامد

زمانی -داود

غفاری-امیرحسین

گودرزی-فاطمه

خواجه-کیمیا

اسدی-فاطمه

بدیعی نژاد-عاطفه

قرنی-طیبه

زراعت خواه -حمیدرضا

فهیمی نژاد-محمد

کافی-محمدعلی

رضایی-مرضیه

ضیابخش-حانیه

محمدزاده - زهرا

زیدآبادی –زینب

مطهری نیا - زینب

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان (2) سه واحد کارآموزی مادران و نوزادان دو واحد

 روزهای شنبه –یکشنبه -دوشنبه  پرستاری مهر95 -  نیمسال دوم 97-96

      بخش

 

تاریخ

 (جراحی مردان2)

ارولوژی

CCU(1)

قلب

تنفس

(داخلی4)

 

اورژانس بستری

زایشگاه

درمانگاه نواب

96/11/21 لغایت 96/12/30

A

B

C

E

 

F

D

-----

96/12/05 لغایت 96/12/14

C

A

B

F

 

E

D

----

97/01/18 لغایت 97/02/01

B

C

A

E

 

F

---

D

97/02/02 لغایت 97/02/15

D

E

F

 

 

C

A

B

97/02/16 لغایت 97/02/29

F

D

E

 

C

 

B

A

97/02/30 لغایت 97/03/12

E

F

D

 

 

C

A,B

 

مربی

خانم مقامی نژاد

 دکتر عزیزی

خانم مرادی

خانم اشراقی

 

 

خانم مختاری

خانم خیاطیان

 

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

حاجی زاده - فاطمه

اقایی-محدثه

جلالی-زهرا

زینلی -مینا

تقی پور-فایزه

ترکیان-فاطمه

محسنی -معصومه

علی جانی - هانیه

فلاحتی –زینب

مسعودی – فرشته

حججی –الهام

صفاری -مریم

عسگری -فاطمه

بابایی-نسرین

ریحانی-امیرمسعود

عسلی استرکی-علی

احمدی-سیدمحمد

زارعی- جلال

قندی- ایرج

محتشمی پور - مهدی

خدابخشیان-فاطمه

شالی –طاهره

هادیان فینی-زهرا

یعقوبی –زینب

سلیمانی –فاطمه

حاتمی - زینب

پیوسته - معصومه

زراعتی-محمدجواد

حاج تقی -مهدی

میرزایی -صادق

دلاوری-علی

میرباقری-سیدحسین

شهبازی-علیرضا

لک-محمد

نصر-علی

امامی - سید مهدی

حمصیان-علی

داروغه – عباسعلی

عباسی -فرزاد


برنامه کارآموزی بزرگسالان (3) دو واحد کارآموزی بیماریهای شایع در ایران یک واحد

روزهای شنبه –یکشنبه - دوشنبه  -   پرستاری بهمن94 - نیمسال دوم 97-96

بخش

 

تاریخ

عفونی

غدد (داخلی یک)

خون (داخلی سه)

ENTبیمارستان متینی

داخلی اعصاب(داخلی دو)

96/11/28 لغایت 96/12/07

A

B

C

D

E

96/12/12 لغایت 96/12/21

E

A

B

C

D

97/01/18 لغایت 97/01/27

D

E

A

B

C

97/02/01 لغایت 97/02/10

C

D

E

A

B

97/02/15 لغایت 97/02/24

B

C

D

E

A

مربی

خانم ابراهیمی

شنبه - یکشنبه : خانم میران زاده

دوشنبه : خانم قدیرزاده

آقای نجاتی

خانم وارث

شنبه :  دکتر ایزدی

یکشنبه و دوشنبه - خانم ردادی

 

 

 

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

 

ناظم رضوی-سیدمحمدحسین

نعمتی-سعید

حیدری -مجید

کریم پناه –زینب

امینی -رعنا

باقری - محبوبه

زینلی –معصومه

فاضلی-میلاد

صادقی -علیرضا

اقاسی-عبداله

عبدی -زهرا

وفائی فر-ملیکا

اولیائی -مهسا

خادمی-فاطمه سادات

 

ذاکریان بادی - محمد

هاشم زاده-امیرمهدی

وحیدنیا-محمدحسن

صدیقی - محمد

شاکرارانی-شکیبا

مرادی -پریسا

آصفی - ثریا

 رفیعیان - فاطمه

کاشانی نژاد- امیرعباس

دانش یار-محمدحسین

واحدی پور-میلاد

رضایی –مهدی

بشیری-نسرین

کنعانی-فاطمه

حاج  رضایی- فاطمه

هاشمی -جلال

عبدالعظیمی -علی

چقادی -مجتبی

سلیمانی –زهرا

به افتاده-محدثه

شعبانی تبار-زینب

اصغر نژاد- زهرا سادات

 

-          هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد

-          ساعات انجام کارآموزی از 30/7 صبح لغایت 45/12 بعدازظهر می باشد

-          جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.