ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:03:24 PM 1398 / 06 / 30
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 گروه عمومی و معارف در ادانشکده پرستاری و مامایی

تاریخ

نام درس

کد درس

استاد درس

یکشنبه

98/10/22

انقلاب اسلامی

10-12

1010104

 

دو شنبه

98/10/23

دانش خانواده
10-12

1010108

 

سه شنبه

98/10/24

اندیشه اسلامی (1)

10-12

1010101

 

چهارشنبه

98/10/25

تاریخ فرهنگ و تمدن

8-10

1010107

 

یکشنبه

98/10/29

اخلاق اسلامی

10-12

1010103

 

دوشنبه

98/10/30

تاریخ اسلام

10-12

1010105

 

سه شنبه

98/11/01

اندیشه اسلامی (2)

10-12

1010102

 

چهارشنبه

98/11/02

متون اسلامی

10-12

1010106