به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:59:21 PM 1398 / 04 / 27
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 گروه عمومی و معارف

تاریخ

نام درس

کد درس

استاد درس

یکشنبه

98/03/26

انقلاب اسلامی

10-12

1010104

 

دو شنبه

98/03/27

اخلاق اسلامی

10-12

1010103

 

سه شنبه

98/03/28

اندیشه اسلامی (1)

8-10

اندیشه اسلامی (2)

10-12

101010

1010102

 

چهارشنبه

98/03/29

تاریخ اسلام

10-12

1010105

 

یکشنبه

98/04/02

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

10-12

1010107

 

دوشنبه

98/04/03

دانش خانواده

10-12

1010108

 

سه شنبه

98/04/04

متون اسلامی

10-12

1010106

 

سه شنبه

98/04/11

ادبیات فارسی

12-14

1010201