به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:14:15 AM 1397 / 04 / 03
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 97-1396 گروه عمومی و معارف

تاریخ

نام درس

کد درس

استاد درس

دوشنبه

97/03/28

تاریخ اسلام

10-12

1010105

آقای جمشیدی

سه شنبه

97/03/29

اندیشه اسلامی (1)

8-10

1010101

آقای باکویی

سه شنبه

97/03/29

اندیشه اسلامی (2)

10-12

1010102

آقای مقیسه

چهارشنبه

97/03/30

دانش خانواده

10-12

1010108

آقای شاه فضل

شنبه

97/04/02

انقلاب اسلامی

10-12

1010104

آقای عمو رمضان زاده

دوشنبه

97/04/04

آشنایی با متون  اسلامی

10-12

1010106

آقای محمدی و

آقای زیارتی

سه شنبه

97/04/05

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

10-12

1010107

آقای عصمتی

سه شنبه

97/04/05

ادبیات فارسی

8-10

1010201

آقای ابوالفتحی

چهارشنبه

97/04/06

اخلاق اسلامی

10-12

1010103

آقای میرحبیبی