به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:18:22 AM 1396 / 04 / 30
 

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر95

اتاق عمل

مهر94

اتاق عمل

مهر93

یکشنبه

96/03/28

زبان خارجه

8-10

 

 

دو شنبه

96/03/29

 

بیماریهای داخلی

8-10

 

سه شنبه

96/03/30

تشریح(2)

10 –8

 

 

جراحی اطفال

10 -  8

چهار شنبه

96/03/31

 

 

 

پنج شنبه

96/04/01

 

انگل شناسی

8-10

جراحی زنان و ارولوژی

12 -  10

جراحی پوست

10-12

شنبه

96/04/03

میکروب شناسی

10- 8

 

 

یک شنبه

96/04/04

 

 

 

چهارشنبه

96/04/07

فیزیولوژی(2)

10 -  8

جراحی گوارش

10-12

 

پنج شنبه

96/04/08

 

 

جراحی قلب و عروق

8-10

شنبه

96/04/10

 

روش احیا قلبی ریوی

10-12

 

 

یک شنبه

96/04/11

اصطلاحات پزشکی

10-12

 

 

دو شنبه

96/04/12

 

بیهوشی

10-12

 

سه شنبه

96/04/13

تغذیه در جراحی

10-12

 

 

چهارشنبه

96/04/14

 

 

 

پنج شنبه

96/04/15

بهداشت روان

8-10

 

 

شنبه

96/04/17

آشنایی با تجهیزات

12-  10

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر