به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:52:41 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر97

اتاق عمل

مهر96

اتاق عمل

مهر95

شنبه

98/03/25

تشریح2

12-14

 

جراحی ENT

10-12

یک شنبه

98/03/26

 

بیماریهای داخلی

8-10

 

دوشنبه

98/03/27

انگل شناسی

8-10

 

جراحی اطفال

8-10

سه شنبه

98/03/28

اندیشه اسلامی (2)

10-12

جراحی زنان

12-14

 

چهارشنبه

98/03/29

فیزیولوژی(2)

8-10

 

جراحی چشم

8-10

شنبه

98/04/01

زبان خارجه

12-14

بیهوشی

10-12

پوست و سوختگی

8-10

یکشنبه

98/04/02

     

دوشنبه

98/04/03

آشنایی با تجهیزات

8-10

جراحی گوارش و غدد

10-12

رادیولوژی

10-12

سه شنبه

98/04/04

 

 

 

چهارشنبه

98/04/05

اصطلاحات پزشکی

8-10

روشهای احیا قلبی و ریوی

8-10

اتاق عمل اورژانس و حوادث

8-10

یکشنبه

98/04/09

اصول فنون فرد وسیار و اسکراب

12-14

   

دو شنبه

98/04/10

     

سه شنبه

98/04/11

میکروب شناسی

10-12