به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:54:37 AM 1396 / 07 / 03
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر96

اتاق عمل

مهر95

اتاق عمل

مهر 94

شنبه

96/10/23

روان شناسی

8-10

ایمنولوژی

8-10

جراحی قلب و عروق

12-14

یکشنبه

96/10/24

تاریخ اسلام

10-12

تاریخ اسلام

10-12

فوریتهای پزشکی

10-12

دوشنبه

96/10/25

اصول استرلیزاسیون

10-12

زبان تخصصی

12-14

 

سه شنبه

96/10/26

اندیشه اسلامی(1)

10-12

اندیشه اسلامی(1)

10-12

 

جراحی اعصاب

10-12

چهارشنبه

96/10/27

بهداشت در اتاق عمل

10-12

 

 

پنجشنبه

96/10/28

تشریح 1

10-12

اصول و فنون فرد سیار

10-12

مدیریت در اتاق عمل

10-12

شنبه

96/10/30

فیزیولوژی1

8-10

فیزیک پزشکی

10-12

جراحی ارتوپدی

8-10

یکشنبه

96/11/01

مقدمه تکنولوژی

12-14

 

اخلاق حرفه ای

10-12

دوشنبه

96/11/02

اصول و فنون مهارتها

10-12

خون شناسی

10-12

 

سه شنبه

96/11/03

 

 

آمار

8-10

چهارشنبه

96/11/04

بیوشیمی

8-10

داروشناسی

8-10

 

پنج شنبه

96/11/05

زبان پیش

12-14

آسیب شناسی

12-14

اصول پیشرفته بهبودی

8-10

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر