به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:30:51 PM 1396 / 12 / 03
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 97-1396 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر96

اتاق عمل

مهر95

اتاق عمل

مهر94

دوشنبه

97/03/28

تشریح(2)

8-10

آشنایی با بیماریهای داخلی

8-10

 

سه شنبه

97/03/29

 

 

تکنولوژی جراحیENT

10-12

چهارشنبه

97/03/30

میکروب شناسی

8-10

 

بیهوشی

10-12

 

پنجشنبه

97/03/31

آشنایی با وسایل و تجهیزات

10-12

 

رادیولوژی

8-10

شنبه

97/04/02

 

 

جراحی پوست و سوختگی

8-10

یکشنبه

97/04/03

زبان خارجه

8-10

جراحی گوارش

8-10

 

دوشنبه

97/04/04

 

 

جراحی چشم

8-10

سه شنبه

97/04/05

اصطلاحات پزشکی

8-10

 

 

چهارشنبه

97/04/06

 

روش احیا قلبی ریوی

10-12

جراحی اتاق عمل اورژانس

10-12

پنجشنبه

97/04/07

فیزیولوژی(2)

8-10

 

 

 

شنبه

97/04/09

اصول و فنون فرد اسکراب

8-10

 

جراحی اطفال

10-12

یکشنبه

97/04/10

انگل شناسی

10-12

جراحی زنان و ارولوژی

8-10

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر