به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:06:59 AM 1397 / 08 / 27
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر97

اتاق عمل

مهر96

اتاق عمل

مهر95

شنبه

97/10/22

تشریح 1

8-10

ایمنولوژی

10-12

جراحی قلب و عروق

8-10

یکشنبه

97/10/23

 

 

اخلاق حرفه ای

10-12

دوشنبه

97/10/24

زبان پیش

8-10

بهداشت روان

8-10

 

سه شنبه

97/10/25

 

 

جراحی اعصاب

10-12

چهارشنبه

97/10/26

مقدمه تکنولوژی

8-10

زبان تخصصی

8-10

 

شنبه

97/10/29

بیوشیمی

8-10

آسیب

10-12

جراحی ارتوپدی

10-12

یکشنبه

97/10/30

 

 

 

دوشنبه

97/11/01

اصول استرلیزاسیون

10-12

خون شناسی

8-10

آمار

8-10

سه شنبه

97/11/02

 

 

 

چهار شنبه

97/11/03

روان شناسی

10-12

فیزیک پزشکی

8-10

 

مدیریت در اتاق عمل

8-10

شنبه

97/11/06

فیزیولوژی1

8-10

داروشناسی

10-12

فوریتهای پزشکی

8-10

یکشنبه

97/11/07

اصول و فنون مهارتها

10-12

 

 

دوشنبه

97/11/08

بهداشت در اتاق عمل

10-12

تغذیه درجراحی

10-12

اصول پیشرفته بهبودی

8-10