اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:18:23 PM 1399 / 03 / 06
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان اتاق عمل

تاریخ

اتاق عمل

مهر98

اتاق عمل

مهر97

اتاق عمل

مهر96

شنبه

99/03/24

تشریح(2)

10 8

 

جراحی فک و صورت

10-12

یک شنبه

99/03/25

 

بیماریهای داخلی

8-10

 

دوشنبه

99/03/26

اصول فنون فرد سیار اسکراب

8-10

 

جراحی چشم

10-12

سه شنبه

99/03/27

انگل شناسی

8-10

بیهوشی

8-10

 

شنبه

99/03/31

زبان خارجه

10-12

جراحی گوارش

8-10

 

یکشنبه

99/04/01

 

 

جراحی پوست

10-12

دوشنبه

99/04/02

اندیشه اسلامی (2)

12-14

روش احیا قلبی ریوی

8-10

 

سه شنبه

99/04/03

 

اخلاق اسلامی

10-12

اخلاق اسلامی

10-12

چهار شنبه

99/04/04

اصطلاحات پزشکی

10-12

 

جراحی اطفال

10 -  8

شنبه

99/04/07

میکروب شناسی

12- 10

جراحی زنان و ارولوژی

10 -  8

جراحی در اتاق عمل اورژانس

10-12

یکشنبه

99/04/08

 

 

 

دوشنبه

99/04/09

فیزیولوژی(2)

10 -  8

 

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

10-12

سه شنبه

99/04/10

آشنایی با تجهیزات

12-  10

دانش خانواده

8-10

دانش خانواده

8-10