ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:20:12 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان مامایی

تاریخ

مامایی

مهر98

مامایی

مهر97

مامایی

مهر96

شنبه

98/10/21

فیزیولوژی

10- 8

بیماریهای داخلی جراحی ()

10-12

بیماریهای زنان

12-14

یک شنبه

98/10/22

سلول و بافت

8-10

 

 

دوشنبه

98/10/23

 

 

نوزادان

12-14

بارداری و زایمان (3)

8-10

سه شنبه

98/10/24

اندیشه اسلامی (1)

10-12

 

 

حقوق  پزشکی قانونی

12-14

چهارشنبه

98/10/25

اصول و فنون

12-14

اپیدمیولوژی

12 10

 

شنبه

98/10/28

تشریح(1)

8-10

زبان خارجه

12 - 10

بیماریهای داخلی جراحی (3)

14 - 12

یکشنبه

98/10/29

 

 

 

دوشنبه

98/10/30

روان شناسی

10 8

جنین شناسی

12 - 10

 

سه شنبه

98/11/01

 

 

 

چهارشنبه

98/11/02

بیوشیمی

12 –   10

بیماریهای کودکان

8-10

بیماریهای جراحی

10 - 8

شنبه

98/11/05

زبان پیش

12-14

بارداری زایمان (1)

12 - 10

رادیولوژی و سونوگرافی

12-14

یکشنبه

98/11/06

 

 

 

دو شنبه

98/11/07

ادبیات

12-14

داروشناسی

10-12

تاریخ اخلاق مقررات پزشکی

10 –   8