به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:10:57 PM 1396 / 04 / 30
 

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395 دانشجویان مامایی

   

تاریخ

مامایی

مهر95

مامایی

مهر94

مامایی

مهر93

یکشنبه

96/03/28

تشریح (2)

12- 10

 

 

دو شنبه

96/03/29

 

بارداری و زایمان (2)

10 - 8

بهداشت (4)

12 – 10

 

سه شنبه

96/03/30

میکروب شناسی

10-12

 

 

چهار شنبه

96/03/31

 

ژنتیک

10-12

اختلالات جنسی

8-10

پنج شنبه

96/04/01

 

نشانه شناسی

10-12

 

 

شنبه

96/04/03

انگل شناسی

10-12

 

بهداشت (5)

10 - 8

یک شنبه

96/04/04

 

بیماریهای داخلی –جراحی (2)

10 - 8

بهداشت(3)

14 -12

چهارشنبه

96/04/07

 

 

 

پنج شنبه

96/04/08

فیزیولوژی(2)

8-10

آسیب شناسی

10 - 8

آمادگی برای زایمان

10-12

شنبه

96/04/10

اصول خدمات بهداشتی

10- 8

اصول روان پزشکی

10 8

 

یک شنبه

96/04/11

 

 

مدیریت

8-10

 

دو شنبه

96/04/12

 

تغذیه مادر و کودک

8-10

 

 

سه شنبه

96/04/13

داروشناسی(1)

10-12

 

 

چهارشنبه

96/04/14

 

آمار حیاتی

10-12

بارداری زایمان(4)

10- 8

پنج شنبه

96/04/15

ایمنی شناسی

10 8

 

 

شنبه

96/04/17

 

زبان تخصصی

10- 8

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر