به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:53:44 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397 دانشجویان مامایی

تاریخ

مامایی

مهر97

مامایی

مهر96

مامایی

مهر95

شنبه

98/03/25

تشریح (2)

10- 8

ژنتیک

10-12

 

آمادگی برای زایمان

8-10

یک شنبه

98/03/26

 

انقلاب اسلامی

12- 10

اختلالات جنسی

10-12

دوشنبه

98/03/27

انگل شناسی

8-10

 

اخلاق اسلامی

10-12

سه شنبه

98/03/28

اندیشه اسلامی (2)

10-12

تغذیه مادر و کودک

12-14

 

چهارشنبه

98/03/29

نشانه شناسی

8-10

اصول روان پزشکی

12 10

بهداشت(5)

14 -12

شنبه

98/04/01

فیزیولوژی(2)

8-10

بارداری و زایمان (2)

12 - 10

 

یکشنبه

98/04/02

 

 

بهداشت (4)

10 –   8

دوشنبه

98/04/03

ایمنی شناسی

14 12

بیماریهای داخلی جراحی (2)

14 - 12

 

سه شنبه

98/04/04

 

 

اصول مدیریت

10 - 8

چهارشنبه

98/04/05

بهداشت (1)

14 –   12

آمار حیاتی

10-12

 

یکشنبه

98/04/09

داروشناسی(1)

8-10

آسیب شناسی

10 - 8

بارداری زایمان(4)

12-14

دو شنبه

98/04/10

 

 

 

سه شنبه

98/04/11

میکروب شناسی

8-10

زبان تخصصی

12-14

بهداشت (3)

12 –   10