به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:55:15 AM 1396 / 07 / 03
 

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 دانشجویان مامایی  

تاریخ

مامایی

مهر96

مامایی

مهر95

مامایی

مهر94

شنبه

96/10/23

تشریح1

12-14

بیماریهای داخلی جراحی 1

10-12

بیماریهای زنان

8-10

یکشنبه

96/10/24

 

اپیدمیولوژی

10 –8

 تاریخ اسلام  

10-12

دوشنبه

96/10/25

 فیزیولوژی 1

10 –8

سیستم اطلاع رسانی

12 - 10

حقوق پزشکی قانونی

8-10

سه شنبه

96/10/26

 

جنین شناسی

8-10

تاریخ اخلاق قانونی

10 –8

چهارشنبه

96/10/27

روان شناسی

8-10

   

پنجشنبه

96/10/28

زبان پیش

8-10

 نوزادان

10 - 8

بیماریهای داخلی 3

8-10

شنبه

96/10/30

دانش خانواده

8-10

بارداری زایمان 1

8-10

دانش خانواده

8-10

یکشنبه

96/11/01

 

دارو شناسی 2

12-14

تاریخ فرهنگ و تمدن

10-12

دوشنبه

96/11/02

بیوشیمی

10-8

   

سه شنبه

96/11/03

ادبیات

10 –8

بیماریهای کودکان

12 –10

بارداری زایمان 3

10 –8

چهارشنبه

96/11/04

اصول و فنون

10-12

 

رادیولوژی

12 -10

پنج شنبه

96/11/05

سلول و بافت

14 –12

زبان خارجه

8-10

بیماریهای جراحی

10 –8

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر