ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:06:01 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 99-1398 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

مهر98

پرستاری

بهمن 97

پرستاری

مهر97

پرستاری

بهمن 96

پرستاری

مهر 96

پرستاری

بهمن95

شنبه

98/10/21

تشریح

10- 8

ایمنولوژی

8-10

پرستاری بزرگسالان(1)

10-12

 

پرستاری بزرگسالان(3)

12-14

 

یک شنبه

98/10/22

بهداشت جامعه

12-14

 

 

پرستاری بزرگسالان(2)

8-10

 

ویژه

12-14

دوشنبه

98/10/23

 

داروشناسی

10-12

روش تحقیق

8-10

 

 

 

سه شنبه

98/10/24

اندیشه اسلامی (1)

10-12

 

ا

ختلالات سلامت مادرو نوزاد

12-14

 

مدیریت

10-  8    

چهارشنبه

98/10/25

 

انگل شناسی

12-14

روان شناسی

8-10

 

تاریخ فرهنگ و تمدن

10 - 8

 

 

شنبه

98/10/28

فیزیولوژی

12- 10

زبان خارجه

8-10

بهداشت مادر و نوزاد

12-14

کودک سالم

10-12

 

فوریت

8-10

یکشنبه

98/10/29

 

آموزش به مددجو

12-14

 

 

بیماریهای کودکان

8-10


 

دوشنبه

98/10/30

بیوشیمی

8-10

ا

آمار

14 - 12

 


 

 

سه شنبه

98/11/01

 

اندیشه اسلامی 2

10-12

 

بهداشت روان

12-14

 

اپیدمیولوژی

10- 8   

چهارشنبه

98/11/02

میکروب شناسی

10-12

بهداشت فرد و خانواده

12-14

اخلاق پرستاری

8-10

 

بیماریهای روان

8-10

 

شنبه

98/11/05

زبان پیش

10-12

تغذیه و تغذیه درمانی

10-12

زبان تخصصی

10- 8

 

مراقبت در منزل

8-10

 

یکشنبه

98/11/06

 

 

بهداشت محیط

10-12

 

 

 

 

دو شنبه

98/11/07

اصول مهارتها

8-10

مفاهیم پایه پرستاری

10-12

بررسی وضعیت

12-14

 

ادبیات

12-14