به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:19:09 PM 1396 / 04 / 30
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

بهمن95

پرستاری

مهر95

پرستاری

بهمن 94

پرستاری

مهر94

پرستاری

مهر93

یکشنبه

96/03/28

فیزیولوژی

12- 10

 

بهداشت مادر و نوزاد(1)

8-10

 

مدیریت

14- 12   

دو شنبه

96/03/29

 

ایمنولوژی

8-10

 

پرستاری بزرگسالان(2)

10-12

 

سه شنبه

96/03/30

 

 

روانشناسی

10-12

 

اپیدمیولوژی

12-14

 

چهار شنبه

96/03/31

میکروب شناسی

10-12

داروشناسی

8-10

 

 

 

 

پنج شنبه

96/04/01

 

 

 

   

شنبه

96/04/03

زبان پیش

12-14

آموزش به بیمار

8-10

پرستاری بزرگسالان(1)

10-12

بهداشت روان (1)

10-12

فوریت

12-14

یک شنبه

96/04/04

 

زبان خارجه

12-14

 

 

 

چهارشنبه

96/04/07

مهارتهای پرستاری

10-12

 

زبان تخصصی

8-10

مادران و نوزادان2

12 - 10

 

پنج شنبه

96/04/08

 

انگل شناسی

8-10

 

 

ویژه

12-  10

شنبه

96/04/10

بیوشیمی

8-10

 

اخلاق پرستاری

12- 10

 

 

یک شنبه

96/04/11

 

مفاهیم پایه پرستاری

8-10

 

کودکان (1)

10-12  

 

دو شنبه

96/04/12

تشریح

10-12

 

آمار

8-10

 

 

سه شنبه

96/04/13

 

تغذیه

8-10

 

 

 

چهارشنبه

96/04/14

ادبیات

8-10

 

بررسی وضعیت

8-10

 

 

پنج شنبه

96/04/15

 

پرستاری سلامت چامعه

8-10

 

 

  

شنبه

96/04/17

بهداشت فرد و خانواده

10-8

 

بهداشت محیط

10-12

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر