به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:54:28 AM 1396 / 07 / 03
 

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 دانشجویان پرستاری

تاریخ

پرستاری

مهر 96

پرستاری

بهمن95

پرستاری

مهر95

پرستاری

بهمن94

پرستاری

مهر94

شنبه

96/10/23

فیزیولوژی

12-14

آموزش به مددجو

10-12

بزرگسالان  1

8-10

بزرگسالان  2

12-14

 

یکشنبه

96/10/24

 

ایمونولوژی

8-10

بهداشت محیط

8-10

 

تاریخ اسلام

10-12

دوشنبه

96/10/25

زبان پیش

10 - 8

انگل شناسی

12-14

 

متون اسلامی

10-12

بهداشت روان 2

10-12

سه شنبه

96/10/26

اندیشه  اسلامی 1

12 –   10

 

اندیشه  اسلامی 2

12 –   10

 

بهداشت مادران و نوزادان

10- 8

 

 

چهارشنبه

96/10/27

 

 

 

سلامت مادران و نوزادان

10- 8

انقلاب اسلامی

10-12

پنجشنبه

96/10/28

میکروب شناسی

108

دارو شناسی

10-12

آمار

8-10

 

 

شنبه

96/10/30

بیوشیمی

8-10

تغذیه

10-12

زبان تخصصی

12-14

 

بزرگسالان3

12-14

یکشنبه

96/11/01

 

 

 

کودکان سا لم

10 –   8

 

دوشنبه

96/11/02

بهداشت فرد و خانواده

8-10

مفاهیم پایه

10-12

اخلاق پرستاری

8-10

 

 

کودک بیمار

10-12

سه شنبه

96/11/03

تشریح

10-12

 

 

روان شناسی

10-12

بهداشت روان (1)

8-10

 

چهارشنبه

96/11/04

 

بهداشت سلامت جامعه

8-10

 

 

 

پنج شنبه

96/11/05

اصول مهارتها

10-12

زبان خارجه

14 –   12

بررسی وضعیت

8-10

ادبیات

10-12

مراقبت پرستاری

8-10

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر