ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:07 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی  بهمن 97

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

کارآموزی

فوریتهای داخلی (1)

کلاس8

فوریتهای محیطی (1/8)

کلاس8

داروشناسی

کلاس2

بهداشت عمومی (2/8)

کلاس7

احیا قلبی ریوی(2/8)

کلاس8

10-12

تروما

کلاس6

نشانه شناسی

کلاس7

میکروب شناسی

کلاس 1

فرآیند عملیات اطلاعات فنی

کلاس6

2-4

 

زبان خارجه

کلاس 7

انگل شناسی(1/8)

کلاس 5

زبان خارجه

کلاس7

 

فوریتهای داخلی (1) (2/8)

کلاس7