به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:09:12 AM 1397 / 08 / 27
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 97

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

 

8-10

 

بیوشیمی

8 هفته اول

کلاس3

مقدمه ای  بر تکنولوژی اتاق عمل

8 هفته اول

کلاس7

 

فیزیولوژی(1)

کلاس2

 

اصول و فنون مهارتها 

8 هفته دوم

کلاس1

 

10-12

 

بهداشت در اتاق عمل

کلاس6

اصول استرلیزاسیون

8 هفته اول

کلاس6

روان شناسی اتاق عمل

کلاس5

تشریح (1)

کلاس5

 

 

14-16

زبان پیش

کلاس2

 

 

فن آوری اطلاعات

سایت

فن آوری اطلاعات

سایت

 

16-18

 

 

 

اندیشه اسلامی(1)

کلاس7

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر96

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

بهداشت روان در اتاق عمل

8 هفته اول

کلاس4

آسیب شناسی

کلاس5

فیزیک پزشکی

کلاس3

کارآموزی

 

10-12

تغذیه

8 هفته اول

کلاس3

داروشناسی

کلاس 5

خون شناسی

کلاس2

 

14-16

ایمنولوژی

کلاس3

 

 

 

 

 

 

16-18

 

 

 

زبان تخصصی

کلاس1

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر95

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

 

8-10

جراحی اعصاب

کلاس 3

 

کارآموزی

روش تحقیق

کلاس 7

 

 

 

10-12

مدیریت

کلاس 7

آمار حیاتی

8 هفته اول

کلاس 4

جراحی ارتوپدی

کلاس 2

 

14-16

اصول پیشرفته در اتاق بهبودی

8 هفته دوم

کلاس7

 

جراحی قلب و عروق

8 هفته اول

جراحی قلب و عروق

کلاس1

اخلاق حرفه ای

کلاس1

 

فوریتهای پزشکی

8 هفته دوم

کلاس7

16-18