به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:30:57 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 97

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

میکروب شناسی (2/8) عملی

 

اصول فنون اسکراب

 

کلاس5

فیزیولوژی (2)

کلاس2

 

10-12

اصطلاحات پزشکی

کلاس7

تشریح 2

کلاس5

زبان خارجه

کلاس7

 

14-16

آشنایی با تجهیزات

کلاس6

اصول فنون اسکراب(1/8)

کلاس5

زبان خارجه

کلاس7

انگل شناسی(1/8)

کلاس1

 

 

میکروب شناسی(2/8)

کلاس1

16-18

 

 

اندیشه اسلامی (2)

کلاس1

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر 96

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

جراحی زنان

کلاس3

روش احیا قلبی ریوی

کلاس3

 

کارآموزی

 

 

 

10-12

بیهوشی

کلاس 5

جراحی گوارش و غدد

کلاس7

 

14-16

جراحی گوارش

8 هفته دوم

کلاس5

آشنایی با بیماریهای داخلی

کلاس 6

آشنایی با بیماریهای داخلی

کلاس 6

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر95

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

8 هفته اول

 

جراحی چشم

8 هفته دوم

کلاس7

10-12

 

جراحی ENT

کلاس1

 

 

14-16

جراحی اطفال

8 هفته اول

 

 

جراحی پوست و سوختگی

کلاس8

 

 

جراحی اورژانس حوادث

8 هفته دوم

کلاس2