به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:35:03 AM 1397 / 05 / 01
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 96

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

میکروب شناسی

کلاس5

 

فیزیولوژی (2)

8 هفته اول

میکروب شناسی  عملی

یک هفته در میان

اصول فنون اسکراب

8 هفته دوم

کلاس3

10-12

زبان خارجه

کلاس2

تشریح 2

کلاس4

 

12:30-14

 

 

میکروب شناسی  عملی

 

 

2-4

آشنایی با تجهیزات

کلاس3

اصول فنون اسکراب

کلاس2

زبان خارجه

کلاس3

انگل شناسی

8 هفته اول

کلاس2

اصطلاحات پزشکی

کلاس1

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر 95

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

جراحی گوارش و غدد

کلاس7

آشنایی با بیماریها

کلاس 6

 

کارآموزی

 

10-12

جراحی زنان

کلاس1

جراحی گوارش

8 هفته دوم

کلاس7

آشنایی با بیماریها

کلاس 6

12:30-14

 

ترافیک

آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

 

 

2-4

 

 

روش احیا قلبی ریوی

کلاس6

بیهوشی

کلاس 6

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر94

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

جراحی اورژانس حوادث

8 هفته اول

کلاس6

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

8 هفته اول

کلاس5

 

10-12

جراحی پوست و سوختگی

کلاس6

 

 

 

2-4

جراحی اطفال

8 هفته اول

 

 

 

جراحی ENT

کلاس6

 

 

جراحی چشم

8 هفته دوم

کلاس2