به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:14:57 AM 1396 / 04 / 30
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 95

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

تغذیه در جراحی

8 هفته اول

تشریح 2

کلاس3

 

بهداشت روان

8 هفته دوم

کلاس4

10-12

اصطلاحات پزشکی

کلاس7

فیزیولوژی 2

کلاس2

 

2-4

میکروب شناسی

کلاس4

آشنایی با تجهیزات

کلاس3

زبان خارجه

کلاس2

انگل شناسی

8 هفته اول

کلاس3

 

 

4-6

میکروب شناسی

 عملی

 

 

زبان خارجه

کلاس2

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر 94

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بیهوشی

کلاس 6

آشنایی با بیماریها

کلاس 7

 

کارآموزی

کارآموزی

 

10-12

 

جراحی زنان

کلاس6

 

آشنایی با بیماریها

کلاس 8

کارآموزی

2-4

 

جراحی گوارش

8 هفته اول

کلاس5

روش احیا قلبی ریوی

کلاس6

جراحی گوارش و غدد

کلاس6

 

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر93

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

کارآموزی

 

 

 

10-12

 

 

 

2-4

جراحی پوست و سوختگی

هفته اول

کلاس8

جراحی قلب و عروق

کلاس6

جراحی اطفال

8 هفته دوم

کلاس4

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر