ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:21:55 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 98

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

8-10

 

تشریح (1)

کلاس6

بهداشت در اتاق عمل

کلاس7

بیوشیمی

کلاس7

فیزیولوژی(1)

کلاس4

 

10-12

 

فن آوری اطلاعات

سایت

روان شناسی

کلاس8

زبان پیش

کلاس4

مقدمه تکنولوژی(1/8)

کلاس8

 

2-4

 

 

 

اصول و فنون مهارتها (1/8)

روان شناسی

کلاس4

اصول استرلیزاسیون(2/8)

کلاس8

4-6

 

 

 

اندیشه اسلامی(1)

کلاس3

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر97

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

8-10

 

داروشناسی

کلاس2

ایمنولوژی

کلاس6

کارآموزی

10-12

تغذیه در جراحی(1/8)

آسیب شناسی

کلاس 4

خون شناسی

کلاس6

بهداشت روان در اتاق عمل(8/2)

کلاس6

2-4

 

زبان تخصصی

کلاس2

 

فیزیک پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

 

4-6

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر96

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

8-10

مدیریت

کلاس 8

 

کارآموزی

جراحی ارتوپدی

کلاس 6

جراحی قلب و عروق

کلاس5

 

10-12

آمار حیاتی

دانشکده بهداشت

جراحی اعصاب

 کلاس 3

جراحی قلب و عروق(1/8)

 

فوریتهای پزشکی (2/8)

کلاس 5

2-4

اخلاق حرفه ای(1/8)

کلاس 8

 

 

روش تحقیق

کلاس6

 

اصول مراقبت در اتاق بهبودی (2/8)

کلاس3