به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:49:06 AM 1396 / 07 / 03
 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر 96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

 

8-10

 

 

روان شناسی

کلاس7

 

فیزیولوژی

کلاس4

 

 

10-12

مقدمه تکنولوژی

کلاس4

بهداشت در اتاق عمل

کلاس5

زبان پیش

کلاس6

 

تشریح (1)

کلاس3

 

 

2-4

بیوشیمی

کلاس3

فن آوری اطلاعات

سایت

تاریخ اسلام

کلاس6

اندیشه اسلامی (1)

کلاس3

اصول و فنون مهارتها 

8 هفته اول

 

اصول استرلیزاسیون

8 هفته دوم

کلاس6

4-6

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان اتاق عمل مهر95

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

کارآموزی

اصول فنون فرد سیار و اسکراب

8 هفته دوم

کلاس6

زبان تخصصی

کلاس3

ایمنولوژی

کلاس1

 

10-12

 

داروشناسی

کلاس 3

آسیب شناسی

کلاس2

خون شناسی

کلاس3

 

2-4

 

 

 

تاریخ اسلام

کلاس 6

اصول فنون فرد سیار و اسکراب

8 هفته اول

کلاس6

 

 

4-6

 

اندیشه اسلامی (1)

کلاس1

 

 

فیزیک پزشکی

کلاس2

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته اتاق عمل مهر94

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

 

 

8-10

 

جراحی اعصاب

کلاس 6

 

آمار حیاتی

8 هفته اول

کلاس 6

کارآموزی

 

 

 

10-12

جراحی ارتوپدی

کلاس 6

جراحی قلب و عروق

کلاس 6

روش تحقیق

کلاس 8

 

 

2-4

اصول پیشرفته در اتاق بهبودی

8 هفته اول

مدیریت در اتاق عمل

کلاس 7

اخلاق حرفه ای

8 هفته دوم

کلاس 1

فوریتهای پزشکی

8 هفته اول

 

 

 

جراحی قلب و عروق

8 هفته دوم

کلاس7

 

جراحی قلب و عروق

8 هفته دوم

کلاس 7

 

4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر