به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:00:36 AM 1397 / 08 / 27
 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 97

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

بیوشیمی عملی

پراتیک

روان شناسی

کلاس4

سلول و بافت

کلاس6

 

10-12

بیوشیمی

کلاس5

زبان پیش

کلاس8

فیزیولوژی

کلاس3

اصول فنون

کلاس2

تشریح (1)

کلاس4

 

14-16

 

فیزیولوژی

8 هفته دوم

کلاس2

ادبیات فارسی

کلاس8

اصول فنون

کلاس3

 

 

16-18

 

 

ادبیات فارسی

کلاس8

اندیشه اسلامی (1)

کلاس7

 

 

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته مامایی 96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ساعت

شنبه

یکشنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

داخلی جراحی 1

کلاس1

بارداری و زایمان 1

کلاس2

نوزادان

کلاس4

کارآموزی

 

10-12

بیماریهای کودک

8 هفته اول

آمفی تئاتر

داخلی جراحی 1

کلاس3

جنین شناسی

8 هفته اول

کلاس4

 

داروشناسی(2)

8 هفته دوم

کلاس3

 

سیستم اطلاع رسانی

8 هفته دوم

سایت

14-16

نوزادان

8 هفته اول

کلاس7

زبان خارجه

کلاس5

سیستم اطلاع رسانی

سایت

زبان خارجه

کلاس5

اپیدمیولوژی

کلاس3

 

جنین شناسی

8 هفته دوم

کلاس8

 

برنامه هفتگی دانشجویان رشته  مامایی 95

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ساعت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

8-10

 

رادیولوژی و سونوگرافی

8 هفته اول

کلاس1

داخلی جراحی (3)

کلاس2

 

کارآموزی

بارداری زایمان (3)

8 هفته دوم

کلاس3

10-12

 

بارداری زایمان (3)

کلاس1

بیماریهای زنان

کلاس1

14-16

تاریخ اخلاق وقوانین مامایی

8 هفته اول

کلاس 8

حقوق پزشکی قانونی

8 هفته اول

بیماریهای جراحی

کلاس2

داخلی جراحی (3)

8 هفته دوم

کلاس8

 

 

 

بیماریهای زنان

8 هفته دوم

کلاس1