به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:32:38 PM 1396 / 12 / 03
 

جزوه ها و اسلایدهای آموزشی گروه اتاق عمل :

استاد افشار :


1- External fixation.ppt

2- koliate shekastegi.ppt

3- Presentation1.ppt

4- Presentation2.ppt

5- ortopedi.ppt

6- listesiz.ppt

7- DHS.ppt

8- afshar.pdf

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر