اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:16:09 PM 1401 / 05 / 17
 

 

سیدحسین سبحانی

 شرح وظایف  

 • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
 • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
 • کنترل آمار ماهانه کارکنان وحضور وغیاب آنان
 • برنامه ریزی وتمشیت امور مختلف کارگزینی
 • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
 • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
 • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری
 • مطالعه آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت تلنی و حضوری جهت رفع ابهامات و مشکلات اداری
 • شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های فردی
 • تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
 • به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص استفاده از سامانه مذکور
 • ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
 • انجام امور مربوط به آموزش کارکنان در حوزه حاکمیت بالینی و اعتباربخشی
 • بازبینی فرم های ارزشیابی تکمیل شده و رفع نقص با هماهنگی مسئول واحدها
 • انجام امور مربوط به اعطای طبقه تشویقی و ارتقای رتبه و اعلام به واحد صدور احکام
 
رویا نامور
 مجید کربلا ابوزید آبدی
 زهره قاسمی
نمونه وظایف و مسئولیتها:
 • انجام امور مربوط به صدور تائیدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات وسازمانهای مختلف
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویانی که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته می شوند.
 • کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
 • انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.
 • اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه عمومی .
 • ترجمه و ارسال مدارک فارغ التحصیلان به موسسات خارجی با کمک قسمت روابط بین الملل دانشگاه
 • تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی
 • ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرردر آیین نامه کمتر باشد
 • امضای تأئید مدارک تحصیلی ، گواهی نامه موقت ، دانشنامه ها و ریز نمرات امتحانی فارغ التحصیلان.
 • نظارت بر  حسن اجرای امور مرربوط به صدور تائیدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی .
 • نظات بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان ، تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی ، تهیه و  تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه وتنظیم لیست نمرات و ریز نمرات و غیره .
 • نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها ، آیین نامه ها ومقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده ها و موسسات تابعه .
 • انجام سایر امور مربوط.

 محمد حاجی حسنی

نمونه وظایف ومسئولیتها :

 • بررسی و تطبیق ماد اساسنامه و آیین نامه مصوب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با مفاد مندرج در دانشنامه وگواهی نامه ها .
 • مطالعه  و  ارائه روشهای جدید صدور دانشنامه به نحوی که موسسات آموزش عالی خود قادر به صدور دانشنامه ، گواهی نامه و تأییدیه های تحصیلی باشند .
 • فراهم آوردن امکانات مناسب جهت کارآموزی دانشجویان ایران در داخل و خارج از کشور و پیگیری نحوه کارآموزی آنها .
 • رسیدگی به امور مربوط به نحوه اشتغال دانشجویان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و انجام امور مربوط با توجه به قوانین وظیفه عمومی.
 • همکاری در امور مربوط به ایجاد زمینه های مساعد جهت تشویق دانشجویان به ادامه تحصیل در داخل وخارج از کشور
 • همکاری در تنظیم برنامه های مربوط به بازدید دانشجویان از پیشرفتا یداخل کشور و مسافرت دانشجویان به کشورهای خارجی با همکاری سازمانهای مربوط.
 • مکاتبه با دانشگاه ها و کالج های کشورهای خارجی و کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی ، هزینه زندگی و کلیه امور مربوط به آنها و راهنمایی دانشجویان عازم به خارج از کشور در مورد ارزش تحصیلات دانشگاهها و کالج هایمختلف و سایر موارد مورد نیاز .
 • برقراری ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور و همچنین نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ اطلاعات مربوط به تغییرات و تحولات آموزش دانشگاهها و مدت تحصیل و سطح آموزشی هر یک از آنها.
 • تطبیق وضع شرای تحصیلی دانشگاهها و کالج های خارج از کشور با دانشجویان اعزامی به خارج از لحاظ رشته تحصیلی ، موارد تحصیلی ، ریز نمرات و سایر موارد آموزشی .
 • انجام مکاتبات لازم با اداره وظیفه عمومی در مورد اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان فارغ التحصیل در ایران که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند و یا دانش آموزان دبیرستان ها که برای ادامه تحصیل عازم به تحصیل می باشند .
 • تشخیص و تعیین میزان ارز لازم برای دانشجویان مقیم خارج از کشور برابر مقررات از طریق بررسی مدارک تحصیلی ارسالی

 فاطمه آفتابی آرانی- کارشناس کتابداری و مسئول کتابخانه

شرح وظایف مسئول کتابخانه:

مسئول کتابخانه:
 • گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی ، تخصصی و مرجع برای مجموعه .
 • پیگیری و بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
 • نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به سرپرست دانشکده.
 • فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه.
 • شرکت در دوره های آموزشی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دردانشگاه .
 • تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع  و اداره کتابخانه ها و
 • درج آنها در سایت دانشکده.
 • هماهنگی امور کتابخانه با سرپرست دانشکده­.
 • نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی.
 • تنظیم نامه­ های اداری کتابخانه.
 • دریافت اطلاعات عملکرد از همکاران و تنظیم گزارش عملکرد کتابخانه.
 • هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی.
 • ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه.
 • راهنمای مراجعین برای استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه.
 • رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمینه و در صورت نیاز ارائه  به سرپرست محترم دانشکده و در موارد ضروری پیشنهاد برگزاری جلسه در زمینه مسائل موجود.
 • مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود.
 • آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار.
 • پیگیری معایب سیستمها  و پرینتر از طریق هماهنگی با کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده.
 • تهیه و آماده سازی فهرست منابع خریداری شده جدید جهت اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده و بورد کتابخانه.
 • جذب نیروی کاردانشجویی برای ارائه خدمات کتابخانه برای شیفت عصر .
 • شرکت در جلسات مربوط به امور کتابخانه ها.

خدمات مجموعه سازی:

 • انجام امور خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای بین المللی کتاب و ناشرین داخلی .
 • دریافت کاتالوگ منابع از ناشران و ارسال آن به گروه های آموزشی جهت انتخاب منابع کتابخانه ای .
 • هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت دریافت لیست منابع مورد نیاز و درخواستی و تهیه منابع مورد نظر در هر ترم .
 • بررسی و انتخاب آخرین رفرنسهای موجود در بازار و تطابق آن با موجودی کتابخانه.
 • اولویت بندی نیازها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه.
 • تنظیم برگه درخواست و خرید و کمیته خریدبرای  منابع خریداری شده وارسال آنها به کارپرداز مربوطه جهت پرداخت بودجه.

خدمات فنی کتابخانه:

 • انجام امور خدمات فنی  کتابداری شامل فهرست نویسیتوصیفی، تحلیلی  و رده بندی (کتب پزشکی بر اساس سیستم کتابخانه ملی آمریکا رده بندی می گردد ) منابع  کتابخانه ای (کتب فارسی و لاتین و سی دی فارسی و لاتین وپایان نامه ) در نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش .
 • تولید کارت مادر و برچسب عطف و بارکد منابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه و نصب آنها.
 • وارد کردن شماره ثبت نسخ هر کتاب در پشت کارت شلف (کارت مادر) و بروزرسانی و مرتب سازی فایل کارت شلف ها(برگه دان)
 • انجام کارهای ثبت منابع  و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع.

خدمات بخش امانت: 

راهنمای مراجعه کنندگان برای ارائه خدمات  عضوگیری و صدور کارت عضویت به کتابخانه مرکزی مجموعه.

نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی ،وجین و صحافی به موقع آنها

ارائه خدمات پرینت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای دانشکده

رزرو منابع مورد نیاز دانشجویان.

همکاری با بخش  امانت در مواقع عدم حضور همکاران و ازدحام مراجعین.

نظارت بر امور سالن های مطالعه خواهران و برادران.

نظارت بر امر دیرکرد کتابهای کتابخانه.

انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اساتید ، دانشجویان و پرسنل دانشگاه.

ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان.

جستجوی اطلاعات در نرم افزار کتابخانه برای مراجعین .

فایل نمودن کتب برگشتی در قفسه ها .

انتخاب کتابهای فرسوده و فرستادن آنها به صحافی .

پیگیری ارسال و دریافت کتب نیازمند صحافی با انتشارات دانشگاه.

کارشناس مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشکده و انجام امور مربوط به این بخش .

همکاری و کمک به آموزش دانشکده به عنوان مراقب در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان.

 صدیقه نجات پور- مسئول امانت

خدمات بخش امانت:

 • تحویل دادن منابع به مراجعین و پس گرفتن آن و تمدید  طبق ضوابط
 • پاسخگویی به کلیه مراجعین و راهنمایی آنها جهت استفاده از منابع کتابخانه.
 • جستجوی اطلاعات در نرم افزار کتابخانه برای مراجعین .
 • فایل نمودن کتب برگشتی در قفسه ها .
 • راهنمای مراجعه کنندگان برای ارائه خدمات  عضوگیری و صدور کارت عضویت به کتابخانه مرکزی مجموعه.
 • نظارت بر امر دیرکرد کتابهای کتابخانه.
 • تسویه حساب مراجعین شامل اساتید ، دانشجویان ،پرسنل.
 • انتخاب کتابهای فرسوده وصحافی منابعی که در کتابخانه میسر می باشد و تهیه لیست منابعی که در خارج از کتابخانه نیاز به صحافی دارند.
 • ارائه خدمات پرینت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای دانشکده
 • رزرو منابع مورد نیاز دانشجویان.

خدمات فنی کتابخانه :

 • ثبت مشخصات منابع  کتابخانه(کتب فارسی و لاتین و مجلات ) در دفتر ثبت
 • آماده سازی منابع کتابخانه (زدن برچسب عطف و بارکد )برای ورود به قفسه.
 • مرتب سازی فایل کارت شلف ها(برگه دان).
 • آمار گیری وتهیه گزارش از دفتر ثبت .

خدمات مجموعه سازی :

 • شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب جهت خرید منابع کتابخانه ای.
 • انجام تایپ کمیته خرید و برخی لسیت های مربوط به کتابخانه.
 • شرکت در جلسات مربوط به کتابخانه ها.
 • همکاری یک روز در هفته (شنبه ها) با بخش کارگزینی دانشکده .
 • همکاری و کمک به آموزش دانشکده به عنوان مراقب در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان.

بخش کارگزینی (روز شنبه)

 • پیگیری تنظیم گواهی ساعات حق التدریس توسط مدیران گروههای آموزشی.
 • پیگیری وتماس برای دریافت  مشخصات  اساتید و مدرسین مدعو .
 • تماس مستمر جهت  دریافت حکم کارگزینی افراد شاغل .
 • همکاری با کارشناسان گروه های آموزشی و رابطین بهداشت .
 • تنظیم برگه های حق التدریس وچاپ آن در سه نسخه ( تمام مشخصات افراد مدعو )
 • پیگیری و تماس مستمر با اساتید مدعو جهت امضاء و تایید حق التدریس خود .
 • ارسال نسخه های حق التدریس به گروهها جهت امضاء و تایید آنها توسط مدیران گروهها
 • تنظیم نسخه های حق التدریس مربوط به کارگاههای بهداشت و ارسال آنها  به معاونت ها , دانشکده ها  و بیمارستانها  جهت تایید و امضاء توسط اساتید مدعو .
 • تحویل نسخه های حق التدریس به معاونت آموزشی  دانشکده جهت تایید و امضاء توسط معاون آموزشی .
 • تحویل نسخه های حق التدریس جهت تایید و امضاء نهایی توسط سرپرست دانشکده .
 • تحویل یک نسخه از حق التدریس به امور مالی .
 • تنظیم لیست گزارش کار از ساعات و مبلغ هر ساعت از حق التدریس و مشخصات اساتید و مدرسان مدعو به امور مالی .
 • گزارش نهایی از لیست مدرسین مدعو به صورت جمع آوری ساعت کار در هر ماه و کل ساعت در طول ترم  و چاپ آن و تحویل به امور مالی .
 • تحویل یک نسخه از برگه حق التدریس به مدرس مدعو .
 • بایگانی گواهی حق التدریس و  یک نسخه از برگه حق التدریس در کارگزینی .

 

حسن سلمانی قمصری

نمونه وظایف ومسئولیتها :

 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیتهای آموزشی سمعی و بصری .
 • انجام همکاری لازم جهت انتخاب مدرسین دوره های آموزش سمعی و بصری.
 • اظهار نظر درباره موادی که به عنوان ابزار کارمعلمین یا راهنمایان فرهنگی و متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می گیرد.
 • شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی ونمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفتهای وسایل سمعی وبصری و پدیده های تازه سمعیو بصری .
 • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه ای آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها .
 • برقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی وو تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه ا و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازهای سمعی و بصری .
 • تشکیل دروه های آموزشی توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسئولان مربوط .
 • انجام سایر امور مربوط

 

 

 

شرح وظایف مسئول پراتیک:

1.هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها و اساتید استفاده کننده از پراتیک دانشکده و گرفتــن برنامه پراتیک از مربیان برای یک ترم با تاریخ و ساعت تشکیل کلاس و هماهنگی با آموزش دانشکده جهت کنترل و تداخل نداشتن با کلاسهای فوق برنامه پراتیک                                                                           

2.هماهنگی و نظارت و همکاری در برگزاری آزمون osceو چیدمان ایستگاهها

3.نظارت بر تشکیل کلاسهای پراتیک در زمان مقرر

4.اعلام برنامه کلاسهای پراتیک به دانشجویان از طریق برد آموزش مرکز

5.آشنایی باطرز کار مولاژها و بکاراندازی آنها برای هر کارگاه

6.حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید

7.نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و مانکن ها و وسایل مرکز

8.تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و پمفلت آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها

9.تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان

10.نظارت بر تمرین ازاد دانشجویان در واحد پراتیک

11.بررسی و ارائه پیشنهاد در جهت زیباسازی فضای پراتیک

12.نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزش و اقدام جهت رفع نیازها

13.آماده نمودن و چیدمان وسایل مورد نیاز کلاس ها

14.تامین وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کلاس

15.اعلام کمبودهای مرکز به ریاست دانشکده

16.همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل

17.ارائه گزارش کار ماهانه به ریاست دانشکده 

18. نظارت بر نگهداری و نظافت وسایل و مانکن های آموزشی

19. تهیه شناسنامه و برگه مشخصات برای هر یک از مانکن ها

20. ارائه پیشنهاد در مورد ارتقای وضعیت پراتیک و نحوه چینش آن

21. پیشنهاد تهیه وسایل جدید جهت آموزش بهتردانشجویان (ترمومترهای الکتریکی و تمپانیک- دستگاه فشارخون مچی و بازوئی دیجیتالی- پانسمانهای جدید زخم- پانسمانهای جدید کولوستومی- انژیوکتها و سرنگهای جدید وغیره