امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:50:44 AM 1396 / 02 / 08
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

رویا نامور

کارشناسی

رسمی

2

فاطمه منصف

کاردان

رسمی

3

زهره وارث

کارشناسی

رسمی

4

پروین بقایی

کارشناسی

رسمی

5

ناهیده خیاطیان

کارشناس

رسمی

6

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس

پیمانی

7

سعیده نصیری

کارشناس

قراردادی

8

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

9

اکرم کریمی راد

کارشناس

قراردادی

10

زهره قاسمی

کارشناس

قراردادی

11

طیبه صبوری

کارشناس

رسمی

12

محمد حاجی حسنی

کارشناس

پیمانی

13

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

14

 حسن سلمانی

دیپلم

قراردادی

15

 محمد حسنی مقدم

سیکل

قراردادی

16

 محمد متقی

سیکل

قرار دادی

17

 رمضان  خلیل زاده

ابتدایی

قراردادی

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر