اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:23:03 PM 1401 / 05 / 17
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

مهدی خاندایی

کارشناسی 

رسمی

2

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

3

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس ارشد

پیمانی

4

اکرم کریمی راد

کارشناسی

قراردادی

5

حسن سلمانی قمصری

دیپلم

قراردادی

6

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

7

ندا جملی

کارشناسی ارشد

رسمی

8

سعیده نصیری

کارشناس ارشد

قراردادی

9

فاطمه عابدی خالدی

کارشناس ارشد

شرکتی

10

آزاده صفا

کارشناس ارشد

رسمی

11

سعیده رفیعی

کارشناس ارشد

رسمی

12

محمد حاجی حسنی

کارشناسی

پیمانی

13

مهدی حمیدی سده

دیپلم

قراردادی

15

زهره ابوالقاسمی

کارشناسی

شرکتی

16

مجتبی آرین

کارشناس ارشد

رسمی

17

حسین معتمدکیا

سیکل

قراردادی

18

زهره قاسمی

کارشناسی

قراردادی

19

ماشاله سلمانی

دیپلم

شرکتی

20

محمدعلی چاکری بادی

سیکل

شرکتی

21 مهلا مدنی کارشناسی ارشد پیمانی
22 مهدی حجازی کارشناسی شرکتی
 
 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/10