سلام ، به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خوش آمدید

7:29:36 AM 1396 / 09 / 23
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

رویا نامور

کارشناسی

رسمی

2

زهره وارث

کارشناسی

رسمی

3

پروین بقایی

کارشناسی

رسمی

4

ناهیده خیاطیان

کارشناس

رسمی

5

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس

پیمانی

6

سعیده نصیری کارشناس قراردادی

7

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

8

اکرم کریمی راد

کارشناس

قراردادی

9

زهره قاسمی

کارشناس

قراردادی

10

طیبه صبوری

کارشناس

رسمی

11

محمد حاجی حسنی

کارشناس

پیمانی

12

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

13

 حسن سلمانی

دیپلم

قراردادی

14

 محمد حسنی مقدم

سیکل

قراردادی

15

 محمد متقی

سیکل

قرار دادی

16

     

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر