به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:07:41 PM 1397 / 09 / 24
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

رویا نامور

کارشناسی

رسمی

2

زهره وارث

کارشناسی

رسمی

3

پروین بقایی

کارشناسی

رسمی

4

ناهیده خیاطیان

کارشناس

رسمی

5

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس

پیمانی

6

سعیده نصیری

کارشناسارشد

قراردادی

7

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

8

اکرم کریمی راد

کارشناس

قراردادی

9

زهره قاسمی

کارشناس

قراردادی

10

فاطمه عابدی خالدی

کارشناس ارشد

طرحی

11

آزاده صفا

کارشناس ارشد

رسمی

12

فرزانه مقامی نژاد

کارشناس ارشد

طرحی

13

طیبه مرادی

کارشناس ارشد

طرحی

14

اعظم سیدیان

دیپلم

قراداد قانون کارگری

15

طیبه صبوری

کارشناس

رسمی

16

محمد حاجی حسنی

کارشناس

پیمانی

17

محمد کریمی

دیپلم

رسمی

18

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

19

حسن سلمانی

دیپلم

قراداد قانون کارگری

20

محمد حسنی مقدم

سیکل

قراردادی

21

محمد متقی

سیکل

قراداد قانون کارگری

22

حسین دانشوری

سیکل

قراداد قانون کارگری

23

وحید حسین زاده

سیکل

قراداد قانون کارگری

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 97/01/15