اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:20:56 AM 1399 / 07 / 07
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

رویا نامور

کارشناسی

رسمی

2

محمد کریمی

دیپلم

رسمی

3

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس

پیمانی

4

ناهیده خیاطیان

کارشناس

رسمی

5

سعیده نصیری

کارشناس ارشد

قراردادی

6

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

7

اکرم کریمی راد

کارشناس

قراردادی

8

حسن سلمانی

دیپلم

قراداد قانون کارگری

9

فاطمه عابدی خالدی

کارشناس ارشد

شرکتی

10

آزاده صفا

کارشناس ارشد

رسمی

11

ندا جملی

کارشناس ارشد

رسمی

12

محمد حاجی حسنی

کارشناس

پیمانی

13

مهدی حمیدی سده

دیپلم

قراردادی

14

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

15

زهره ابوالقاسمی

کارشناس

شرکتی

16

سید حسین سبحانی

کارشناس

رسمی

17

حسین دانشوری

سیکل

قراداد قانون کارگری

18

زهره قاسمی

کارشناس

قراردادی

19

ماشاله سلمانی

دیپلم

شرکتی

20

حسین معتمدکیا

سیکل

قراداد قانون کارگری

       
       
 
 

آخرین بروز رسانی : 98/08/14