ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:20:21 AM 1398 / 06 / 31
 

 

 

اسامی کارکنان شاغل دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک

نوع استخدام

1

رویا نامور

کارشناسی

رسمی

2

زهره وارث

کارشناسی

رسمی

3

فاطمه آفتابی آرانی

کارشناس

پیمانی

4

ناهیده خیاطیان

کارشناس

رسمی

5

سعیده نصیری

کارشناس ارشد

قراردادی

6

صدیقه نجات پور

دیپلم

قراردادی

7

اکرم کریمی راد

کارشناس

قراردادی

8

زهره قاسمی

کارشناس

قراردادی

9

فاطمه عابدی خالدی

کارشناس ارشد

طرحی

10

آزاده صفا

کارشناس ارشد

رسمی

11

محمد حاجی حسنی کارشناس پیمانی

12

مهدی حمیدی سده دیپلم قراردادی

13

مریم احمدی شاد کارشناس ارشد طرحی

14

زهره ابوالقاسمی کارشناس شرکتی

15

سید حسین سبحانی

کارشناس

رسمی

16

محمد کریمی

دیپلم

رسمی

17

مجید کربلا ابوزید آبادی

دیپلم

رسمی

18

حسن سلمانی

دیپلم

قراداد قانون کارگری

19

حسین دانشوری

سیکل

قراداد قانون کارگری

20

محمد متقی

سیکل

قراداد قانون کارگری

 
 

آخرین بروز رسانی : 98/03/05