اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:43:25 PM 1399 / 03 / 05
 

برنامه تکمیلی شب زایمان دانشجویان مامایی ورودی مهر 94  از تاریخ 97/09/24 لغایت 97/10/19 ویژه گروههای ج و د

برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی ) دانشجویان مامایی مهر 94 - گروه الف و ب

 برنامه کارآموزی در عرصه  داخلی جراحی  دانشجویان مامایی مهر 94- بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

برنامه کارآموزی (اصول مهارتها و فارماکولوژی) - (مادران و نوزادان و سالمندان و بزرگسالان 2  )دانشگاه آزاد کاشان - نیمسال دوم 97-96- آخرین تغییرات 96/11/28

 

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان /سالمندان (1) و کارآموزی بهداشت جامعه در نیمسال اول 97-96

برنامه کارآموزی اصول مهارتها و فارماکولوژی - دانشگاه آزاد کاشان - نیمسال دوم 96-95

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2 - 3 - پرستاری کودکان - پرستاری روان - مشکلات شایع  - دانشگاه آزاد کاشان - نیمسال تابستان  96

 

کارآموزی دروس  پرستاری بزگسالان و سالمندان 1 و 2(4 واحد)، مادران ونوزادان(2واحد)، بهداشت روان(2 واحد)- تابستان 95- دانشگاه آزاد واحد نراق

کارآموزی دروس  داخلی جراحی3(2واحد)داخلی جراحی4(2واحد)پرستاری کودکان(1واحد)بهداشت جامعه(1واحد)- تاربستان 95 - دانشگاه آزاد واحد نراق

کارآموزی دروس  اصول ومهارتها(1واحد)وفارماکولوژی (1واحد)- تاربستان 95- دانشگاه آزاد واحد نراق

 

فرم تقاضای انصراف از تحصیل

کلیه دروس عمومی و معارف به صورت کلی در تمامی دانشکده ها برگزار می گردد .

لیست دروس گروه معارف اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

لیست دروس عمومی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-

 

 

فوریتهای پزشکی
برنامه  کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری 

برنامه کارآموزی در عرصه واحد مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دانشگاه  نراق  مرداد  94  بیمارستان شهید بهشتی- آخرین تغییرات شنبه 03/05/94

کارآموزی داخلی جراحی 1(1واحد)داخلی جراحی2(2واحد)مادران ونوزادان(1واحد)بهداشت روان(1واحد)- تابستان 94- آخرین تغییرات 3/5/94

کارآموزی داخلی جراحی3(2واحد)داخلی جراحی4(2واحد)پرستاری کودکان(1واحد)بهداشت جامعه(1واحد)- تابستان 94

دروس کارآموزی اصول ومهارتها(1واحد)وفارماکولوژی (1واحد)- تابستان 94

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق - نیمسال دوم 94-93- آخرین تغییرات سه شنبه 12/11/93 ساعت 13:25 صبح

 

 برنامه های هفتگی

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ29/4/92لغایت25/5/92

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، تابستان سال92 ، بخش اورژانس داخلی 

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، ترم تابستان سال92-91 ، بخش اورژانس داخلی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان ، دانشجویان پرستاری، ترم تابستان سال تحصیلی 92-91 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ26/5/92لغایت22/6/92

برنامه کارآموزی ماهانه  نیمسال دوم 92-91

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، نیم سال دوم سال92-91 ، خرداد بخش اورژانس داخلی

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/3/92لغایت31/3/92

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان بیمارستان شبیه خوانی  خردادماه 92

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ1/2/92لغایت31/2/92(جدیدترین)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت، دانشجویان پرستاری، نیم سال دوم سال92-91 ، اردیبهشت و خرداد بخش اورژانس داخلی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان بیمارستان شبیه خوانی  اردیبهشت 92

برنامه درس کارآموزی در عرصه فوریتها ، دانشجویان پرستاری ، نیم سال دوم سال 92-91 فروردین - اردیبهشت ماه ، بخش اورژانس داخلی

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه  در بیمارستان شهید بهشتی از تاریخ 01/02/92 لغایت 31/02/92

برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل در نیمه اول سال1392

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ15/1/92لغایت31/1/92

ادامه برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت  مامایی -نیمسال دوم 92-91

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان بیمارستان شبیه خوانی اسفند 1391

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان ، دانشجویان پرستاری، نیم سال دوم اسفند ماه سال تحصیلی 92-91 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل در اسفند ماه 1391

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل در بهمن ماه 1391

برنامه کارآموزی در عرصه  پرستاری  مادران نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی -نیمه دوم  بهمن ماه 1391

برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان (در بهمن ماه بیمارستان شبیه خوانی )دانشجویان مامایی ورودی 88 

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ20/11/91لغایت30/11/91

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان ، دانشجویان پرستاری، نیم سال دوم سال92-91 ، بهمن ماه، بخش طبی 3

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت ها ، دانشجویان پرستاری، نیم سال دوم سال92-91 ،بهمن -اسفندماه، بخش اورژانس داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91دانشکده پرستاری و مامایی

امتحانات دانشجویان پرستاری 

امتحانات دانشجویان مامایی 

امتحانات دانشجویان اتاق عمل ( امتحان زبان تخصصی دانشجویان اتاق عمل بهمن 90 مورخ  13/04/92 در ساعت 10-8 برگزارمی گردد)

امتحانات دانشجویان فوریتهای پزشکی

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

  

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال اول سال تحصیلی 92-91دانشکده پرستاری و مامایی

 امتحانات دانشجویان پرستاری آخرین تغییرات در تاریخ 10/10/91

امتحانات دانشجویان مامایی آخرین تغییرات در تاریخ11/10/91

امتحانات دانشجویان اتاق عمل آخرین تغییرات در تاریخ13/10/91

امتحانات دانشجویان فوریتهای پزشکی

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی  در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 

برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

برنامه کارآموزی کل ترم  نیمسال اول 92-91
پرستاری
مامایی
اتاق عمل
فوریتهای پزشکی
برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری 

 

 

 

 

 

برنامه کارآموزی ماهانه  نیمسال اول 92-91

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل در بهمن ماه 1391

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان اتاق عمل در دی ماه 1391

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی از 01//10/1391 لغایت 15/10/1391
برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان در بیمارستان شبیه خوانی از 16//10/1391 لغایت 30/10/1391

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری نیمسال اول 91-92 دی ماه91

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت دانشجویان پرستاری نیمسال اول 91-92 دی ماه 91

برنامه درس کارآموزی در عرصه پرستاری ویژه در بیمارستان بهشتی از تاریخ91/10/01لغایت91/10/30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیم سال اول سال تحصیلی 92-91دانشکده پرستاری و مامایی

امتحانات دانشجویان پرستاری آخرین تغییرات در تاریخ 10/10/91

امتحانات دانشجویان مامایی آخرین تغییرات در تاریخ11/10/91

امتحانات دانشجویان اتاق عمل آخرین تغییرات در تاریخ13/10/91

امتحانات دانشجویان فوریتهای پزشکی

امتحانات دانشجویان ارشد کلیه گرایشهای پرستاری

 برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی  در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

 توجه : درس اندیشه اسلامی 2 دانشجویان مامایی 88 در روز های سه شنبه ساعت 6-4 کلاس 6 برگزار می گردد.

برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی  در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.
برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.
 

 لطفا جهت مشاهده برنامه امتحانات کلیک نمائید

برای مشاهده برنامه کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی  در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 روی رشته تحصیلی مورد نظرتان کلیک کنید.

برای مشاهده لیست وشماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 دانشکده پرستاری و مامایی بر روی رشته مورد نظرتان کلیک کنید.

 
 
 

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال ادوم سالتحصیلی 91-90 دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

 برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان بر اساس رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90