10:50:33 PM   1396 / 12 / 01       ورود

کنگره پرستاری جامع نگر   :::: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ::::  1-3 اسفندماه 1391

 
 

 
 
 
 

پیام دبیر علمی کنگره

یا من اسمه دواء و ذکره شفا

چندید قرن است که سیستم بهداشت و درمان، ارائه خدمات خود را بر مبنای مدل های پزشکی تعریف نموده است، که بر تشخیص بیماری و علل آن و سپس درمان استوار است. موفقیت های این رویکرد، اغلب باعث چشم پوشی از ناکارآمدی آن در مواجه با بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی شده است.

امروزه اغلب با مشکلاتی روبرو هستیم که نمی توان علت واحدی برای آن پیدا کرد و یا با رفع علل به درمان کامل بیماری پرداخت. از این رو بسیاری از اقدامات درمانی جنبه علامتی، تسکینی و کنترلی دارند. در این موارد بیمار از حالت غیرفعال در آمده و شریک درمانی تلقی می گردد.

ایجاد تعادل با توجه به ابعاد جسمی، روانی، روحی و اجتماعی که در نهایت یک کل واحد را تشکیل می دهند، اساس پرستاری جامع نگر است. پرستار باید تمامی علم و هنر و مهارت خود را به کار گیرد تا به بیمار جهت رسیدن به این تعادل کمک نماید. پرستاری جامع نگر بر مبنای فلسفه ای بنا شده است که اصل را درک افراد و عوامل موثر بر آنها قرار می دهد. هدف از پرستاری جامع نگر این است که به بیمار کمک کند تا بهترین و آگاهانه ترین تصمیمات سلامتی و درمانی را جهت مراقبت از خود اخذ نماید.

با این نگرش خانواده بیمار، شریک و جزیی از فرآیند درمان و مراقبت است. طرز تفکر، احساسات و ارزش های بیمار اجزائ مهمی هستند که در تعادل جسمی و روحی و روانی او نقش دارند، پس باید در روند درمان و مراقبت در نظر گرفته شوند. در این مکتب فکری، هیچ بیماری توسط سیستم بهداشت و درمان جواب نمی شود. همیشه کاری هست که می توان انجام داد. از طب مکمل گرفته تا فراهم آوردن شرایط مرگی شرافتمندانه و انسانی.

این رویکرد شاید گمشده سیستم بهداشتی و درمانی کشور عزیزمان باشد. امیدواریم برگزاری کنگره پرستاری جامع نگر در شهر تاریخی و فرهنگی کاشان بتواند شرایط را برای بحث و تبادل نظر اساتید، صاحبنظران، پرستاران و دانشجویان در مورد این مکتب مراقبتی فراهم آورد و بستری برای مرور تجربیات مهیا نماید.

دکتر نگین مسعودی علوی
دبیر علمی کنگره پرستاری جامع نگر