امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:41:38 AM 1396 / 02 / 08
 

 

 

غلامعلی شجاع قره باغ هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
غلامعلی شجاع قره باغ
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :shojaegharebagh_gh@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال دوم 91-90 غلامعلی شجاع قره باغ

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 91/90

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 91/90

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر