به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:15:16 PM 1396 / 12 / 04
 

علیرضا یزدانی هیئت علمی گروه مدیریت وبهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
علیرضا یزدانی
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی :  آموزش پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :yazdani_ar@kaums.ac.ir 
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال دوم 95-94 علیرضا یزدانی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 پرستاری بهداشت جامعه 1

 کارشناسی پرستاری

2 واحد نظری

2

پرستاری  بهداشت جامعه 2

 کارشناسی پرستاری

2  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 94/95

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر