به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:14:54 PM 1396 / 12 / 04
 

خدیجه شریفی هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : روان پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :sharifi_kh@kaums.ac.ir 
            
رزومه CV

 

طرح درس نیمسال دوم 95-94 خدیجه شریفی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     
4      

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 94/95

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر