به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:14:20 PM 1396 / 12 / 04
 

خانم دکتر زهرا تقربی هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
 
مدرک :دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : مدیریت خدمات رستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :tagharrobi_z@kaums.ac.ir
            
رزومه CV

 

طرح درس نیمسال دوم 95-94 زهرا تقربی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     
4      

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 94/95

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر