به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:17:00 AM 1396 / 07 / 01
 

زهرا تقربی هیئت علمی گروه مدیریت و بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
زهرا تقربی
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : مدیریت خدمات رستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :tagharrobi_z@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال دوم 95-94 زهرا تقربی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 94/95

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر