به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:10:11 PM 1396 / 05 / 26
 

اعضاء گروه مدیریت و بهداشت دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه مدیریت و بهداشت : زهرا تقربی

 

خانم زهرا تقربی

خانم دکتر خدیجه شریفی

خانم معصومه حسینیان

 آقای علیرضا یزدانی

آقای محمد آقاجانی

خانم فاطمه فلاحی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر