به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:05:48 PM 1396 / 12 / 05
 

دکتر محبوبه رضائی هیئت علمی گروه  اتاق عمل

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر محبوبه رضائی
 
مدرک : دکترای تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : مشمولین (هیئت علمی )قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 
آدرس پست الکترونیکی :
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 دکتر محبوبه رضائی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی اتاق عمل

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشجویان رشته اتاق عمل  نیمسال اول 95/96

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر