به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:16:21 PM 1396 / 12 / 04
 

دکتر محمد افشارهیئت علمی گروه  اتاق عمل

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر محمد افشار
 
مدرک : دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت  ( مدیر گروه  )
آدرس پست الکترونیکی :afshar_m@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 دکترمحمد افشار

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی پرستاری

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی اتاق عمل

  واحد نظری

3

 

 کارشناسی ارشدپرستاری

  واحد نظری

4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشجویان رشته اتاق عمل  نیمسال اول 95/96

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر