به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:31:41 AM 1398 / 04 / 30
 

اعضاء گروه اتاق عمل  دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه اتاق عمل:  آقای دکتر محمد افشار

 دکتر محمد افشار

دکتر ندا میرباقر

دکتر محبوبه رضایی