به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

10:56:51 PM 1396 / 12 / 05
 

اعضاء گروه اتاق عمل  دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه اتاق عمل:  آقای دکتر محمد افشار

 دکتر محمد افشار

دکتر ندا میرباقر

دکتر محبوبه رضایی

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر