به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:25:54 AM 1397 / 07 / 24
 

اعضاء گروه اتاق عمل  دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه اتاق عمل:  آقای دکتر محمد افشار

 دکتر محمد افشار

دکتر ندا میرباقر

دکتر محبوبه رضایی