به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:36:19 AM 1397 / 12 / 01
 

اعضاء گروه اتاق عمل  دانشکده  پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

مدیر گروه اتاق عمل:  آقای دکتر محمد افشار

 دکتر محمد افشار

دکتر ندا میرباقر

دکتر محبوبه رضایی