به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:02:43 PM 1396 / 12 / 05
 

زهرا کریمیان هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
زهرا کریمیان
 
مدرک : کارشناسی ارشد مامایی
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : مشمولین (هیئت علمی )قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 
آدرس پست الکترونیکی :                
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 95-94 زهرا کریمیان

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 94/95

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول 94/95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر