ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:41:57 AM 1398 / 06 / 31
 

دکتر معصومه عابدزاده هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
مدرک : دکترای مامایی( دکترای پزوهشی)
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : دانشیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
 آدرس پست الکترونیکی :abedzadeh@kaums.ac.ir
روزمه CV

 

طرح دروس  دکتر معصومه عابدزاده

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات گروه مامایی سال تحصیلی