به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:15:23 PM 1396 / 12 / 04
 

دکتر زهره سادات هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدرک : دکترای مامایی
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : دانشیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :sadat@kaums.ac.ir            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 دکتر زهره سادات

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول 95/96

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر