به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:14:12 PM 1396 / 12 / 04
 

ناهید سرافراز هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : کارشناسی ارشد مامایی
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :sarafraz@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 ناهید سرافراز

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول 95/96

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر