به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:25:54 PM 1397 / 09 / 28
 

محبوبه کفایی عطریان هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : دکترای بهداشت و ارتقا سلامت
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت

آدرس پست الکترونیکی :kafaei_m@kaums.ac.ir
           
روزمه CV

 

طرح دروس محبوبه کفایی عطریان

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی سال  تحصیلی