به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:02:27 PM 1396 / 12 / 05
 

فرزانه صابری هیئت علمی گروه مامایی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
فرزانه صابری( معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی)
 
مدرک : کارشناسی ارشد مامایی
رشته تخصصی : مامایی
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
و مدیر گروه 
آدرس پست الکترونیکی :saberi_F@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95 فررزانه صابری

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

 کارشناسی مامایی

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی مامایی

  واحد نظری

3

 

   
4      واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات گروه مامایی نیمسال اول 95/96

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر