به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:16:03 PM 1396 / 12 / 04
 

صدیقه میران زاده هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : miranzadeh_s@kaums.ac.ir
            
رزومه (CV)

 

طرح درس نیمسال دوم 97-96خانم صدیقه میران زاده

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

   

 

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 96/97

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال دوم 96/97

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر