به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

8:37:32 PM 1396 / 07 / 03
 

صدیقه میران زاده هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
 
مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : miranzadeh_s@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح درس نیمسال اول 96-95خانم صدیقه میران زاده

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

پرستاری بزرگسالان2

 کارشناسی پرستاری

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

3

کارآموزی

 کارشناسی پرستاری

 

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال اول 95/96

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر