ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:37:17 AM 1398 / 06 / 31
 

دکتر فاطمه سادات  ایزدی هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
دکتر فاطمه سادات ایزدی
 
مدرک : دکتری آموزش پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : izadi_fs@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح دروس دکتر فاطمه سادات ایزدی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

 

   

2

 

 

 

3

 

 

 

برنامه هفتگی
جزوه ها و اسلایدهای آموزشی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشکده پرستاری و مامایی  سال تحصیلی