ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:42:05 AM 1398 / 06 / 31
 

محمدرضا افاضل هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
محمدرضا افاضل
 
مدرک :  کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : مربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی : afazel_mr@kaums.ac.ir
            
روزمه CV

 

طرح دروس  آقای محمدرضا افاضل

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

   کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

2

 

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

3

  پرستاری بزرگسالان 2

 کارشناسی پرستاری

  واحد نظری

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشجویان رشته پرستاری سال  تحصیلی