ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:31:37 PM 1398 / 06 / 30
 

اقای علی حاج باقری هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

علی حاج باقری

مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری

رشته تخصصی : آموزش پرستاری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت

آدرس پست الکترونیکی :hajibagheri_a@kaums.ac.ir           

روزمهCV

طرح دروس علی حاج باقری

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

 

1

بیماری شناسی اختصاصی3

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

 

2

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان ارشد

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

 

3

فن آوری اطلاعات

 کارشناسی پرستاری

 

 

4

 کارآموزی داخلی جراحی4

کارشناسی پرستاری 

 

 

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی

برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری در سال تحصیلی