امام موسی کاظم (ع)در خصوص ماه رجب فرمودند: رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر، هر که یک روز از ماه رجب را روزه بدارد البته از آن نهر بیاشامد.

10:42:19 AM 1396 / 02 / 08
 

اقای علی حاج باقری هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

علی حاج باقری

مدرک : کارشناسی ارشد پرستاری

رشته تخصصی : آموزش پرستاری

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت

آدرس پست الکترونیکی :hajibagheri_a@kaums.ac.ir           

روزمهCV

طرح درس نیمسال اول 96-95علی حاج باقری

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

 

1

بیماری شناسی اختصاصی3

 کارشناسی پرستاری ارشد

 واحد نظری

 

2

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان ارشد

 کارشناسی پرستاری ارشد

  واحد نظری

 

3

فن آوری اطلاعات

 کارشناسی پرستاری

 

 

4

 کارآموزی داخلی جراحی4

کارشناسی پرستاری 

 

 

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشجویان پرستاری در نیمسال اول 95/96

 
 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر