به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

4:14:27 PM 1396 / 12 / 04
 

 

دکتر محسن تقدسی - عضو هیئت علمی گروه  داخلی جراحی 
 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
 
 
مدرک : دکترای آموزش  پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری داخلی جراحی
مرتبه علمی : استادیار
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 
آدرس پست الکترونیکی :taghadosi_m@kaums.ac.ir

         

رزومه CV

 

طرح درس نیمسال اول96-95 محسن تقدسی

ردیف

نام درس دانشجویان

تعداد واحد

1

نظریه ها و الگوهای پرستاری 

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی  

2

روش تحقیق

کارشناسی پرستاری  
3 مدیریت آموزشی phD پرستاری  
       

برنامه هفتگی

جزوه ها و اسلایدهای آموزشی

 

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 95/96

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی  نیمسال اول 95/96

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر