اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:15:22 PM 1401 / 05 / 17
 
RSS دفاع پایان نامه
صفحه 1 از 1   تعداد اخبار اين گروه خبري: 2
صفحه جاري : 1