اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:08:21 PM 1401 / 05 / 17
 

رشته مامایی رشته‌ای از رشته‌های علوم پزشکی  می باشد که دانش آموختگان آن پس از اتمام دوره کارشناسی قادر به انجام امور ذیل می باشند:

  1. انجام کلیه مراقبت های دوران بارداری، حین و بعد از زایمان

  2. ترویج  و انجام زایمان طبیعی و ایمن، تشخیص حالات غیرطبیعی در مادر، جنین یا نوزاد تازه متولد شده
  3.  انجام مراقبت های نوزادان و شیرخواران

  4.  ارائه آموزش و مشاوره سلامت جنسی و باروری به زنان در حدود وظایف تعیین شده

  5.  انجام اقدامات اضطراری در حین بارداری یا زایمان و ارجاع به موقع موارد غیرطبیعی در جهت تأمین و ارتقای سلامت مادر و جنین- نوزاد - شیرخوار و کودک

  6.  انجام مشاوره و راهنمایی‌های قبل و بعد از ازدواج