به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:52:54 PM 1398 / 04 / 28
 

 

  

شماره تماس کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی  5-55540021 - 031

مسئول کتابخانه :  3121

میز امانت :          3120

شماره نمابر دانشکده پرستاری و مامایی : 55546633-031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس پست الکترونیکی: aftabi_f@kaums.ac.ir

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی : 98/04/05