اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:42:27 AM 1399 / 10 / 30
 

 معرفی:

واحد سمعی بصری دانشکده مجهز به وسایل کمک آموزشی و صوتی تصویری پیشرفته می باشد.از مهمترین وظایف این واحد ارائه خدمات به کلاسهای درس و برآورد نیازهاوآماده به کار نگهداشتن کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری وپیگیری برای رفع نقایص و همچنین رفع نیاز اساتید و دانشجویان در زمینه خدمات سمعی بصری است

سالن آمفی تاتر دانشکده با ظرفیت 100 نفر در طبقه دوم دانشکده و دارای بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه ها –سمینارها و جلسات می باشد
سایت کامپیوتر با 13 دستگاه کامپیوتر جهت برگزاری کلاسهای فن آوری اطلاعات و امتحانات الکترونیکی کارکنان و کلاسهای آموزش کامپیوتر برای اساتید و کارکنان می باشد.

 

واحد سمعی بصری دانشکده پرستاری و مامایی خدمات ذیل را ارائه می نماید:

1-تبدیل فیلم بهCDوبالعکس

2-اسکن تصاویر

3-تکثیر فیلم های آموزشی

4-تکثیر CD