اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:45:28 PM 1401 / 05 / 17
 

 فهرست کتب تالیفی اعضای هیات علمی

دانشکده پرستاری و مامایی

  بیماری قند چیست ؟
( برای درمان آن چه باید کرد؟)
تألیف : دکتر محمد افشار
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر سید محمود اسحاق حسینی
 
 • دیابت چیست ؟
 • چگونه می توان دیابت را تشخیص داد؟
 • چگونه بیماری قند خود را کنترل کنیم ؟
 • دارو درمانی
 • انسولین درمانی
 
شناخت ، درمان اولیه ومراقبتهای پرستاری در آریتمی های قلبی
تألیف :دکتر محسن ادیب حاج باقری
          استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
           میترا زندی
          دانشجوی دکترای پرستاری دانشگاه تربیت مدرس
 
 • شناخت نوار قلب
 • تشخیص و تفسیر ریتم قلب
 • پیشگیری و درمان آریتمی
 • احیاء قلبی ریوی
 • داروهای ضد آریتمی
 

روش های تحقیق کیفی
مولفین:
دکتر محسن ادیب حاج باقری 
استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
دکتر سرور پرویزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مهوش صلصالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

   
مراقبت و درمان بیماران قلب و عروق
گردآورنده و تألیف:
محسن تقدسی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
فهیمه فنائیان
 • بررسی کار دستگاه قلبی-عروقی
 • بیماری های قلبی عروقی
 • فشار خون
 • داروهای قلبی عروقی
 • آموزش به بیماران و خانواده ها
 
 اورژانس های داخلی با رویکرد پرستاری
تألیف:
لیندا دالی، ریچارد  هاریسون

مترجمین:
منصور دیانتی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
مرتضی رضایی آدریانی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 
 • بررسی فوری بیماران بحرانی
 • شناخت مشکلات قلب
 • طب تنفسی
 • دستگاه گوارش
 • پذیرش اجتمایی
 
 روشهای آزمایشگاهی  برای پرستاران و پیراپزشکان
تألیف:

لوئیس ام . مالارکی، مری الن مک مورو
مترجمین:
محمدرضا افاضل
علی حاج باقری
عبداله رضایی دهاقانی

اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 
 • نقش پرستار
 • بررسی های ادراری
 • بررسی های خونی
 • آزمایشات میکروبیولوژیک
 • داروهای قلبی عروقی
 
خلاصه مقالات  کنگره سالمندی
طراحی و چاپ:
 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
   

 روش تحقیق گراندد تئوری
مولف:

دکتر محسن ادیب حاج باقری 

استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان

تحقیق و نظریه
نظریه پردازی و گراند تئوری
فرایند پردازش و گراند تئوری
ارزیابی کیفیت گراند تئوری
اشتباهات رایج در پردازش گراند تئوری
 
« سلامت قلب» ( از جوانی مراقب قلب خود باشید )
تألیف و تنظیم:
محسن تقدسی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
فهیمه فنائیان
امینه سادات سیدی تبار
 
 • بحث اجمالی کار قلب
 • عوامل خطر سکته قلبی
 • آموزش بیماران و خانواده
 • سلامت قلب در جوانان
 • برنامه های بازتوانی قلب
 

 انواع روشهای  پیشگیری از بارداری
تدوین:

فاطمه عباس زاده

محبوبه کفائی عطریان فر
اعظم باقری
اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 
 • تنظیم خانواده
 • روش های مختلف پیشگیری از بارداری
 • روش های نوین پیشگیری از بارداری
 
 الگوی توانمندسازی  حرفه پرستاری
نویسندگان:
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
دکتر مهوش صلصالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فضل الله احمدی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس 
 
 • شیوه تحقیق و طراحی الگو
 • تبیین مبانی نظری الگوی توانمندسازی حرفه ای
 • مراحل اجرایی الگوی توانمندسازی حرفه ای
 

 معنویت، سرطان و پرستاری
مولفین:

محبوبه رضایی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر محسن ادیب حاج باقری
دانشیار دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
دکتر نعیمه سید فاطمی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ایران

 
 • معنویت و پرستاری
 • دعا، سلامت معنوی و سرطان
 
 گزارش های پزشکی در بخش انگلیسی صدای آمریکا (voa)
گردآوری:

علی حاجی باقری

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
زیر نظر:
دکتر نگین مسعودی علوی

دانشیار دانشگاه  علوم  پزشکی کاشان
   
مقدمه ای بر بیماری  مزمن  انسدادی ریه
مولفین:

ندا میرباقر

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر ربابه معماریان
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محبوبه رضایی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
سعیده حیدری
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی
 • بیماری مزمن
 • بیماری مزمن انسدادی ریه
 • کیفیت زندگی و خودمراقبتی در این بیماران