اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:51:35 PM 1401 / 05 / 17
 

برنامه ریزی درسی رشته فوریتهای پزشکی

ترم اول   ترم دوم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد  
تشریح 3   نشانه شناسی و معاینات بدنی 2  
فیزیولوژی 2

طرح درس

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی 1  
آشنایی با سازمانهای امدادی 1   کلیات داروشناسی 2  
اصول و فنون و مراقبتها 2   زبان عمومی 3  
کارآموزی اصول و فنون و مراقبتها 1   فرآیند عملیات و اطلاعات فنی 2  
زبان خارجه پیش دانشگاهی 2   کارآموزی ارتباطات 0.5  
ادبیات فارسی 3   احیاء قلبی و ریوی 1

طرح درس

اخلاق و مقررات حرفه ای 1   فوریتهای داخلی (1) 1

طرح درس

اندیشه اسلامی 1 2   میکروب و انگل 1.5

طرح درس

      فوریتهای محیطی 1  
      تروما(1) 3

طرح درس

      بهداشت عمومی 2  
           
ترم سوم   ترم چهارم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
احیاء قلبی ریو ی پیشرفته 2   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2
فوریتهای داخلی (2) 3

طرح درس

اخلاق اسلامی 2
تروما(2) 2.5   کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر آمبولانس 0.5
فوریتهای پزشکی در گروههای خاص 2

طرح درس

کارآموزی در عرصه فوریتهای داخلی 2 1.5
فوریتهای پزشکی در بلایا 2   کارآموزی در عرصه احیای قلبی ریوی 1
بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی 1   کارآموزی در عرصه فوریتهای اطفال 1
فوریتها ی پزشکی در شرایط خاص 2   کارآموزی در عرصه ترومای 2 1
کارآموزی فوریتهای داخلی (1) 1.5   کارآموزی در عرصه پایگاههای فوریت 3
کارآموی تروما(1) 1   دانش خانواده 2
زبان تخصصی 1   تربیت بدنی 1
جابجائی و حمل بیمار 2      
  1