به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

1:18:29 AM 1398 / 04 / 30
 

برنامه ریزی درسی رشته فوریتهای پزشکی

ترم اول   ترم دوم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
تشریح 3   نشانه شناسی و معاینات بدنی 2
فیزیولوژی 2   کارآموزی نشانه سناسی و معاینات بدنی 1
آشنایی با سازمانهای امدادی 1   کلیات داروشناسی 2
اصول و فنون و مراقبتها 2   زبان تخصصی 1
کارآموزی اصول و فنون و مراقبتها 1   فرآیند عملیات و اطلاعات فنی 2
زبان خارجه عمومی 2   جابجائی و حمل بیمار 2
ادبیات فارسی 3   احیاء قلبی و ریوی 1
اخلاق و مقررات حرفه ای 1   فوریتهای داخلی (1) 1
اندیشه اسلامی 2   میکروب و انگل 1.5
      فوریتهای محیطی 1
      تروما(1) 3
      بهداشت عمومی 2
      کارآموزی ارتباطات 0.5
ترم سوم   ترم چهارم
نام درس تعداد واحد   نام درس تعداد واحد
احیاء قلبی ریو ی پیشرفته 2   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2
فوریتهای داخلی (2) 3   اخلاق اسلامی 2
تروما(2) 2.5   کارآموزی در عرصه 8
فوریتهای پزشکی در گروههای خاص 2      
فوریتهای پزشکی در بلایا 2      
بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی 1      
فوریتها یپزشکی در شرایط خاص 2      
کارآموزی فوریتهای داخلی (1) 1.5      
کارآموی تروما(1) 1      
جمعیت شناسی 2      
تربیت بدنی 1