به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

1:18:57 PM 1396 / 04 / 30
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
پیام تبریک به سرکار خانم دکتر تقربی

--1396 / 04 / 27  -12:33 تعداد مشاهدات :81

دانشجویانی که درس کارآموزی در عرصه مادران نوزادان با سرکار خانم استاد صابری در ترم پیش اخذ نموده و ...

--1396 / 04 / 19  -8:25 تعداد مشاهدات :103

" بررسی سطح سازگاری با بیماری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان"

--1396 / 03 / 31  -12:52 تعداد مشاهدات :182

" بررسی تاثیر محلول دهان شویه حاوی عصاره ریشه گیاه ختمی بر بهبود استوماتیت ناشی از شیمی درمانی"

--1396 / 03 / 28  -13:51 تعداد مشاهدات :200

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی الزامی در تاریخهای ...

--1396 / 03 / 28  -13:0 تعداد مشاهدات :221

قوانین و مقررات آموزشی امتحانات پایان ترم

--1396 / 03 / 25  -10:33 تعداد مشاهدات :262

تغییر ساعت امتحان ساعت 8 صبح روز یکشنبه 1396/03/28

--1396 / 03 / 24  -10:30 تعداد مشاهدات :238

جلسه توجیهی برای شروع ترم تابستان در تاریخ ...

--1396 / 03 / 24  -10:25 تعداد مشاهدات :196

جهت مشاهده گروه بندی ترم تابستان به قسمت ...

--1396 / 03 / 23  -10:39 تعداد مشاهدات :229

امتحان پایان ترم کارورزان داخلی جراحی در تاریخ ...

--1396 / 03 / 23  -10:24 تعداد مشاهدات :166

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: