به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:52:40 AM 1396 / 07 / 03
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
جناب آقای دکتر عزیزی

--1396 / 06 / 30  -12:44 تعداد مشاهدات :141

سرکار خانم فاطمه عباس زاده و خانم سعیده نصیری موفقی شما در آزمون دکترای...

--1396 / 06 / 30  -12:40 تعداد مشاهدات :93

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت پدر گرامیتان)...

--1396 / 06 / 28  -9:21 تعداد مشاهدات :100

برنامه کارآموزی بهداشت سلامت جامعه به شرح زیر ...

--1396 / 06 / 26  -14:4 تعداد مشاهدات :76

" برنامه ششمین کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

--1396 / 06 / 26  -13:57 تعداد مشاهدات :21

جلسه توجیهی برای شروع کارآموزی در عرصه در تاریخ ...

--1396 / 06 / 26  -12:13 تعداد مشاهدات :61

امتحان پایان ترم کارورزان داخلی جراحی در تاریخ ...

--1396 / 06 / 22  -8:36 تعداد مشاهدات :101

برنامه کارگاه دانشجویان به شرح زیر می باشد ...

--1396 / 06 / 21  -14:2 تعداد مشاهدات :61

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی 92

--1396 / 06 / 11  -13:46 تعداد مشاهدات :143

برنامه امتحان فینال عملی به شرح زیر ...

--1396 / 05 / 31  -13:50 تعداد مشاهدات :122

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: