به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:07:47 AM 1397 / 08 / 27
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 08 / 24  -12:5 تعداد مشاهدات :45

کارگاه بررسی پرونده تخلفات مامایی

--1397 / 08 / 23  -10:19 تعداد مشاهدات :24

داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان ‌در‌ ردیف‌ معرفی شدگان‌رشته ‌تحصیلی کاردانی‌فوریتهای‌پزشکی‌ (دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌کاشاان)‌‌ اعلام‌ گردیده...

--1397 / 08 / 22  -10:8 تعداد مشاهدات :51

ژورنال کلاب ادواری (1)

--1397 / 08 / 15  -11:44 تعداد مشاهدات :110

بررسی تأثیر بسته آموزش بر میزان بروز سوء رفتار با سالمندان بستری توسط پرستاران

--1397 / 08 / 12  -12:24 تعداد مشاهدات :101

کسب رتبه نخست در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونتهای منتقله از خون توسط دانشجویان خانم فاطمه مقصود و خانم فاطمه حاجی رضایی

--1397 / 08 / 12  -9:5 تعداد مشاهدات :116


--1397 / 08 / 07  -10:58 تعداد مشاهدات :105

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

--1397 / 08 / 05  -10:16 تعداد مشاهدات :71

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش صلاحیت فرهنگی پرستاران

--1397 / 08 / 02  -14:32 تعداد مشاهدات :113

زمان نقل و انتقال به دانشگاهها اعلام شد جهت کسب اطلاعات بیشتر....

--1397 / 07 / 28  -11:31 تعداد مشاهدات :81

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: