به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:05:13 PM 1397 / 06 / 27
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کارگاره اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی

--1397 / 06 / 27  -11:55 تعداد مشاهدات :7

برگزاری مراسم زیارت عاشورا

--1397 / 06 / 27  -11:37 تعداد مشاهدات :11

کارگاه کارآموزی بهداشت سلامت جامعه در تاریخهای...

--1397 / 06 / 27  -11:25 تعداد مشاهدات :13

کارگاه روش تحقیق

--1397 / 06 / 27  -11:3 تعداد مشاهدات :9

همکاران گرامی خانمها صفا ، مقامی نژاد و مرادی قبولی شما رد آزمون مقطع دکترای تخصصی نشان از ...

--1397 / 06 / 25  -14:24 تعداد مشاهدات :98

جلسه توجیهی پیش کارورزی برای دروس کارآموزی در عرصه بزرگسالان /سالمندان در ...

--1397 / 06 / 21  -13:22 تعداد مشاهدات :90

کارگاه احیا نوزاد در تاریخ ...

--1397 / 06 / 17  -8:7 تعداد مشاهدات :73

کارگاه آموزشی جست و جو منابع بالینی از مجموع کارگاههای سطح 3

--1397 / 06 / 14  -14:58 تعداد مشاهدات :57

جلسه مشترک معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه با مسئولین و اعضای محترم هیات علمی دانشکده

--1397 / 06 / 13  -13:2 تعداد مشاهدات :86

دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می کند : مدرسه مجازی...

--1397 / 06 / 07  -14:53 تعداد مشاهدات :99

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: