ما که روی حجاب این‌قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می‌کند تابتواند به‌آن رتبه‌ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه‌های بسیار لغزنده‌یی که سر راهش قرار داده‌اند، نشود. مقام معظم رهبری 

9:02:17 PM 1395 / 06 / 07
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنامه فینال عملی مامایی

--1395 / 06 / 02  -13:53 تعداد مشاهدات :59

برنامه تکمیل آمار شهریور ماه دانشجویان مامایی91

--1395 / 05 / 30  -11:5 تعداد مشاهدات :56

نمرات امتحان فینال (نوبت دوم) به شرح زیر اعلام و ...

--1395 / 05 / 24  -13:56 تعداد مشاهدات :135

امتحان پایان دوره کارآموزی در عرصه در تاریخ ...

--1395 / 05 / 20  -13:31 تعداد مشاهدات :102

همکار گرامی سرکار خانم کریمی،تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما ...

--1395 / 05 / 16  -10:34 تعداد مشاهدات :258

کارگاه آموزی مربوط به دروه کارآموزی در تاریخ ...

--1395 / 05 / 11  -9:36 تعداد مشاهدات :70

تاریخ امتحان مجدد فینال مامایی یه شرح...

--1395 / 05 / 10  -13:20 تعداد مشاهدات :102

نمرات امتحان فینال به شرح زیر اعلام و ...

--1395 / 05 / 06  -9:54 تعداد مشاهدات :204

"بررسی سطح تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان "

--1395 / 05 / 03  -12:35 تعداد مشاهدات :104

کارگاه مربوط به درس کارآموزی سلامت جامعه مورخ 1395/5/3- گروههای A,C

--1395 / 05 / 02  -13:6 تعداد مشاهدات :68

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: