درودهای خدا بر تو پرستار، که هستی ناجی و دلسوز بیمار ، ادامه می دهی راه کسی را، که هست الگوی صبر و عشق و ایثار*ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارکباد*
12:26:27 PM 1393 / 12 / 15
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کارگاه یک روزه کنترل عفونتهای بیمارستانی

--1393 / 12 / 13  -12:28 تعداد مشاهدات :28

" بررسی تأثیر پیامک آموزشی بر زمان مراجعه بیماران انفارکتوس میوکارد به بیمارستان در شهر کاشان "

--1393 / 12 / 10  -14:3 تعداد مشاهدات :63

جهت دریافت تائیدیه انتخالب واحد خود ...

--1393 / 12 / 05  -10:16 تعداد مشاهدات :99

شورای صنفی دانشکده برگزار می کند و...

--1393 / 12 / 04  -13:35 تعداد مشاهدات :185

" بررسی میزان احیاء توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کاشان در سال 1393 "

--1393 / 12 / 03  -13:33 تعداد مشاهدات :87

" بررسی میزان فعالیت فیزیکی و ادراک سالمندان کاشان از منافع و موانع آن "

--1393 / 11 / 27  -13:52 تعداد مشاهدات :126

" بررسی میزان شیوع سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان "

--1393 / 11 / 27  -13:49 تعداد مشاهدات :116

جلسه توجیهی

--1393 / 11 / 14  -8:29 تعداد مشاهدات :140

جلسه توجیهی

--1393 / 11 / 12  -12:51 تعداد مشاهدات :109

جلسه توجیهی

--1393 / 11 / 09  -12:49 تعداد مشاهدات :210

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر