اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:25:25 PM 1399 / 08 / 09
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 08 / 07  -14:12 تعداد مشاهدات :34


--1399 / 08 / 03  -11:24 تعداد مشاهدات :168


--1399 / 07 / 28  -12:37 تعداد مشاهدات :371


--1399 / 07 / 28  -10:58 تعداد مشاهدات :85


--1399 / 07 / 20  -10:12 تعداد مشاهدات :258


--1399 / 07 / 19  -10:39 تعداد مشاهدات :343


--1399 / 07 / 19  -9:37 تعداد مشاهدات :27

برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار Camtasia Studio

--1399 / 07 / 14  -12:57 تعداد مشاهدات :79


--1399 / 07 / 13  -12:30 تعداد مشاهدات :292

در خصوص اتمام سنوات نظام وظیفه دانشجویان

--1399 / 07 / 08  -13:52 تعداد مشاهدات :144

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: