به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:32:42 AM 1397 / 12 / 01
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
کارگاه مهارت های زندگی در تاریخ ...

--1397 / 11 / 27  -10:56 تعداد مشاهدات :56

توسعه مدل جهت مدیریت فرآیند دارویی

--1397 / 11 / 24  -10:44 تعداد مشاهدات :42


--1397 / 11 / 17  -15:1 تعداد مشاهدات :171

جهت نوشتن طرح دروس لطفا به ...

--1397 / 11 / 13  -14:45 تعداد مشاهدات :144

جلسه توجیهی شروع کارورزیها در تاریخ 1397/11/13 در ساعت 12:30 در کلاس 2 در ...

--1397 / 11 / 08  -13:46 تعداد مشاهدات :135

در تاریخ 1397/11/07 جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

--1397 / 11 / 07  -14:57 تعداد مشاهدات :219

دعوت به همکاری

--1397 / 11 / 06  -9:2 تعداد مشاهدات :259

ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

--1397 / 11 / 02  -11:26 تعداد مشاهدات :166

کارگاه آموزشی

--1397 / 11 / 01  -14:19 تعداد مشاهدات :135

قابل توجه دانشجویان پرستاری ترم آخر امتحان فینال در تاریخ ...

--1397 / 10 / 25  -14:22 تعداد مشاهدات :246

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: