" درروایات آمده است  که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه(شعبان) استغفار است و هر که  در هر روز از این ماه  هفتاد مرتبه استغفار کند مثل آن است که هفتاد هزار مرتبه  در ماههاى دیگر استغفار کرده است.."

5:30:59 PM 1394 / 03 / 03
 
   
     






 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
(آشنا کردن و توانمندی دانشجویان در زمینه برقراری ارتباط موثر )

--1394 / 03 / 02  -9:49 تعداد مشاهدات :29

برنامه تکمیل آمار زایمان خرداد دانشجویان مامایی ورودی 90

--1394 / 03 / 02  -9:47 تعداد مشاهدات :27

تبریک به اساتید و دانشجویان راه یافته به مرحله نهایی بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی کشور

--1394 / 02 / 28  -12:35 تعداد مشاهدات :141

کشور وامدار همه استادانی است که به حق چراغ هدایت، بشریت را به تاسی از پیامبر اعظم روشن و ...

--1394 / 02 / 19  -13:46 تعداد مشاهدات :212

تاریخ حذف اضطرارری از 16/2/ لغایت ...

--1394 / 02 / 16  -8:58 تعداد مشاهدات :74

" بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر استرس ، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه شهر کاشان"

--1394 / 02 / 13  -12:12 تعداد مشاهدات :93

تبریک ارتقای رتبه علمی جناب آقای دکتر محسن تقدسی از مربی به استادیاری

--1394 / 02 / 06  -11:3 تعداد مشاهدات :134

" بررسی تأثیر استنشاق اسانس زنجبیل بر تهوع و استفراغ پس از نفرکتومی "

--1394 / 01 / 30  -13:37 تعداد مشاهدات :132

جهت دریافت فرم انتقال و میهمانی...

--1394 / 01 / 30  -12:43 تعداد مشاهدات :121

" بررسی ارتباط سندرم حاد کرونری با رابطه زناشویی و کیفیت زندگی "

--1394 / 01 / 24  -9:17 تعداد مشاهدات :154

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر