به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

6:17:37 PM 1396 / 05 / 26
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
امتحان فینال عملی مامایی از تاریخ 4 شهریور لغایت ...

--1396 / 05 / 21  -12:17 تعداد مشاهدات :57

امتحان فینال مامایی در تاریخ ...

--1396 / 05 / 15  -11:36 تعداد مشاهدات :84

پیام تبریک به سرکار خانم دکتر زهرا کریمیان

--1396 / 05 / 07  -8:29 تعداد مشاهدات :235

از تاریخ 96/5/5 لغایت 96/6/16 روزهای پنج شنبه دانشکده تعطیل می باشد .

--1396 / 05 / 04  -14:1 تعداد مشاهدات :97

برنامه کارآموزی بزرگسالان (1)، بزرگسالان (2)، روان ، بزرگسالان (3)، مشکلات شایع و کودک سالم به شرح ...

--1396 / 05 / 04  -13:46 تعداد مشاهدات :267

برنامه تکمیل آمار زایمانی دانشجویان مامایی ورودی93

--1396 / 05 / 02  -10:23 تعداد مشاهدات :102

برنامه تکمیل آمار زایمان دانشجویان مامایی ورودی 92(مرداد 96)

--1396 / 05 / 02  -8:26 تعداد مشاهدات :78

پیام تبریک به سرکار خانم دکتر تقربی

--1396 / 04 / 27  -12:33 تعداد مشاهدات :273

دانشجویانی که درس کارآموزی در عرصه مادران نوزادان با سرکار خانم استاد صابری در ترم پیش اخذ نموده و ...

--1396 / 04 / 19  -8:25 تعداد مشاهدات :182

" بررسی سطح سازگاری با بیماری و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان"

--1396 / 03 / 31  -12:52 تعداد مشاهدات :242

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: