اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:37:42 AM 1399 / 10 / 30
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1399 / 10 / 29  -12:4 تعداد مشاهدات :17

راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره پودمانی مقدماتی انفورماتیک پرستاری

--1399 / 10 / 29  -10:4 تعداد مشاهدات :15


--1399 / 10 / 23  -7:59 تعداد مشاهدات :31


--1399 / 10 / 23  -7:41 تعداد مشاهدات :30


--1399 / 10 / 21  -10:33 تعداد مشاهدات :47


--1399 / 10 / 16  -14:1 تعداد مشاهدات :109


--1399 / 10 / 16  -13:27 تعداد مشاهدات :85


--1399 / 10 / 16  -11:59 تعداد مشاهدات :69


--1399 / 10 / 16  -10:45 تعداد مشاهدات :122


--1399 / 10 / 14  -11:11 تعداد مشاهدات :57

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: