ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

8:58:33 AM 1398 / 08 / 21
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر .......

--1398 / 08 / 20  -10:9 تعداد مشاهدات :32


--1398 / 08 / 19  -10:51 تعداد مشاهدات :82


--1398 / 08 / 18  -14:57 تعداد مشاهدات :108

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

--1398 / 08 / 06  -14:13 تعداد مشاهدات :350


--1398 / 08 / 06  -11:47 تعداد مشاهدات :321


--1398 / 08 / 06  -9:22 تعداد مشاهدات :341

بررسی تأثیر عصاره بابونه بر پیشگیری از عوارض پوستی استومی

--1398 / 07 / 30  -9:34 تعداد مشاهدات :435

نشستی در خصوص مسائل کمی و کیفی امور آموزشی با حضور معاون آموزشی و مدیران آن حوزه با سرپرست، معاون آموزشی و پژوهشی، مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی در روز یک شنبه مورخ 28/7/98 در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

--1398 / 07 / 29  -14:47 تعداد مشاهدات :474


--1398 / 07 / 23  -14:54 تعداد مشاهدات :689

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی روز سه شنبه 9مهرماه 1398 در محل آمفی تئاتر دانشکده پرستاری مامایی

--1398 / 07 / 23  -13:16 تعداد مشاهدات :679

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: