به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:07:50 PM 1397 / 09 / 24
 
   
     






 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
"مقایسه تأثیر دو روش آموزش چهره به چهره و فیلم آموزشی بر نحوه استفاده ازاسپری های استنشاقی"

--1397 / 09 / 24  -15:5 تعداد مشاهدات :3

کارگاه آموزش Spss

--1397 / 09 / 24  -8:26 تعداد مشاهدات :11


--1397 / 09 / 19  -11:17 تعداد مشاهدات :86

تربیت جنسی کودک

--1397 / 09 / 19  -10:45 تعداد مشاهدات :50


--1397 / 09 / 19  -8:23 تعداد مشاهدات :45


--1397 / 09 / 19  -8:4 تعداد مشاهدات :52

ژورنال کلاب

--1397 / 09 / 18  -11:53 تعداد مشاهدات :44

مقایسه تصویر ذهنی قبل و بعد از عمل بای پس عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن.....

--1397 / 09 / 18  -11:51 تعداد مشاهدات :50


--1397 / 09 / 18  -9:48 تعداد مشاهدات :69

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در روز شانزدهم آذر ، این روز را به همه دانشجویان دانشگاه بویژه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریک می گویم

--1397 / 09 / 15  -22:31 تعداد مشاهدات :57

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: