به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:38:14 PM 1396 / 03 / 04
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت مادر گرامیتان)...

--1396 / 03 / 02  -13:20 تعداد مشاهدات :51

سمینار روان در تاریخ ...

--1396 / 02 / 31  -9:35 تعداد مشاهدات :58

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما( فوت مادر گرامیتان)...

--1396 / 02 / 30  -10:14 تعداد مشاهدات :105

دانشگاه بوعلی سینا همدان مجری ترم تابستان می بشد جهت طالاع بیشتر...

--1396 / 02 / 25  -9:15 تعداد مشاهدات :78

حضور کلیه دانشجویان اتاق عمل ( ترم 2 و4و6و8) در سمینار دانشجویی اتاق عمل مورخ 96/03/04 الزامی می باشد

--1396 / 02 / 24  -12:52 تعداد مشاهدات :73

" طراحی و بررسی اثربخشی بسته آموزشی بر عود و شدت خونریزی در بیماران بزرگسال مبتلا به اپیستاکسی راجعه دربیمارستان متینی کاشان"

--1396 / 02 / 20  -11:16 تعداد مشاهدات :94

نسشت کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه 7 آمایشی کشوری ...

--1396 / 02 / 17  -10:23 تعداد مشاهدات :84

پیام تبریک به مامای نمونه در سال 1396

--1396 / 02 / 16  -11:8 تعداد مشاهدات :199

پیام تبریک به استاد نمونه دانشکده در سال 1396

--1396 / 02 / 16  -11:4 تعداد مشاهدات :213

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه می کند و تو اولین کسی هستی که گریه اش را صبوری می کنی ، صبوری و معصومیت بدرقه راهت ...

--1396 / 02 / 14  -9:30 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: