اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:13:16 PM 1398 / 11 / 07
 
   
     
 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
رگرسیون لجستیک چند مرحله ای

--1398 / 11 / 05  -13:34 تعداد مشاهدات :16

برگزاری کارگاه آموزش به مددجو با تدریس خانم دکتر حسینیان

--1398 / 11 / 02  -13:37 تعداد مشاهدات :140

ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/11/13 روز یکشنبه از ...

--1398 / 11 / 02  -13:3 تعداد مشاهدات :129

بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی بر رفتارهای خودمراقبتی و ........

--1398 / 10 / 29  -11:44 تعداد مشاهدات :185

رگرسیون لجستیک

--1398 / 10 / 22  -15:10 تعداد مشاهدات :87

بررسی تأثیر پماد زردچوبه بر زانودرد و کیفیت زندگی ...........

--1398 / 10 / 22  -10:55 تعداد مشاهدات :221


--1398 / 10 / 18  -15:13 تعداد مشاهدات :147

رگرسیون خطی و همبستگی

--1398 / 10 / 15  -13:6 تعداد مشاهدات :96


--1398 / 10 / 14  -9:22 تعداد مشاهدات :127


--1398 / 10 / 11  -8:5 تعداد مشاهدات :210

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: