ما که روی حجاب این‌قدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می‌کند تابتواند به‌آن رتبه‌ی معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزشگاه‌های بسیار لغزنده‌یی که سر راهش قرار داده‌اند، نشود. مقام معظم رهبری 

1:41:10 PM 1395 / 07 / 07
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
جهت جلوگیری از تداخل برنامه کارآموزی کودکان با دیگر برنامه کارورزیهای ...

--1395 / 07 / 04  -9:52 تعداد مشاهدات :55

آخرینن تغییرات برنامه شیفتها

--1395 / 07 / 02  -14:32 تعداد مشاهدات :135

کارگاه گزارش نویسی

--1395 / 07 / 01  -10:40 تعداد مشاهدات :37

جلسه معارفه

--1395 / 07 / 01  -9:19 تعداد مشاهدات :78

برنامه تکمیلی امتحان فینال عملی- مامایی- شهریور 1395

--1395 / 06 / 31  -13:12 تعداد مشاهدات :55

جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه در تاریخ 95/07/03

--1395 / 06 / 31  -9:55 تعداد مشاهدات :72

سامانه انتخاب واحد مجددا از امروز 1395/06/29 فعال گردیده است کلیه دانشجویانی که ...

--1395 / 06 / 29  -11:33 تعداد مشاهدات :149

" برنامه کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

--1395 / 06 / 28  -12:26 تعداد مشاهدات :62

جلسه توجیهی پیش از کارورزی

--1395 / 06 / 27  -13:11 تعداد مشاهدات :109

" بررسی تاثیر ماساژ به روش لمسی – حرکتی (TKS) بر شاخصهای رشد نوزادان سالم "

--1395 / 06 / 27  -10:10 تعداد مشاهدات :64

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: