میلاد پیامبر نور و رحمت بر همه شما مبارک باد

 وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید.

8:48:59 PM 1398 / 09 / 01
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
آزمون های شناختی و مهارتی

--1398 / 08 / 29  -8:24 تعداد مشاهدات :21

برگزاری کارگاه ارتباط با بیمار با تدریس آقای دکتر آقاجانی

--1398 / 08 / 28  -14:22 تعداد مشاهدات :20

طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش پرستاران نسبت ........

--1398 / 08 / 27  -13:36 تعداد مشاهدات :34


--1398 / 08 / 25  -14:12 تعداد مشاهدات :55


--1398 / 08 / 25  -13:34 تعداد مشاهدات :41


--1398 / 08 / 25  -11:29 تعداد مشاهدات :35

دانش پژوهی و ارتقا

--1398 / 08 / 21  -12:37 تعداد مشاهدات :77


--1398 / 08 / 21  -9:42 تعداد مشاهدات :118

بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر .......

--1398 / 08 / 20  -10:9 تعداد مشاهدات :113


--1398 / 08 / 19  -10:51 تعداد مشاهدات :153

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: