به سایت دانشکده پرستاری و مامایی خوش آمدید

1:56:20 AM 1396 / 01 / 09
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برنامه تکمیل آمار زایمان -بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی-(فروردین 96)

--1395 / 12 / 28  -10:32 تعداد مشاهدات :41

استاد محترم , تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

--1395 / 12 / 22  -8:34 تعداد مشاهدات :147

برنامه کارآموزی اصول مهارتها و فارماکولوژی

--1395 / 12 / 19  -12:42 تعداد مشاهدات :124

کارگاه ارتقاءکیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

--1395 / 12 / 15  -10:13 تعداد مشاهدات :101

"مقایسه تاثیر پرانایاماسوکها و بازتاب درمانی دست بر اضطراب و وضعیت همودینامیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر"

--1395 / 12 / 03  -8:48 تعداد مشاهدات :164

برنامه تکمیل آمار زایمان بهمن و اسفند بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی

--1395 / 11 / 28  -11:52 تعداد مشاهدات :143

موفقیت حضرتعالی در اخذ مدرک دکتری تخصصی پرستاری را تبریک عرض نموده و ...

--1395 / 11 / 20  -12:1 تعداد مشاهدات :215

کارگاه ایمنی بیمار

--1395 / 11 / 20  -11:7 تعداد مشاهدات :142

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه پره ناتال دانشجویان ...

--1395 / 11 / 19  -13:56 تعداد مشاهدات :134

جلسه توجیهی برای شروع کارورزی برای دو گروه دولتی و آزاد در تاریخ ...

--1395 / 11 / 12  -11:28 تعداد مشاهدات :221

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: