به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

11:55:43 PM 1398 / 04 / 27
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
همکار گرامی سرکار خانم وارث تسلیت واژه کوچکیت در برابر غم بزرگ شما ...

--1398 / 04 / 25  -14:14 تعداد مشاهدات :113

طراحی، روانسنجی و کاربرد ابزار سنجش باور و نگرش نسبت به .....................

--1398 / 04 / 25  -8:27 تعداد مشاهدات :61

امتحان فاینال OSCE دانشجویان پرستاری مهر 94 در تاریخ 98/04/17 برگزار شد.

--1398 / 04 / 18  -10:34 تعداد مشاهدات :299

ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/04/17 روز دوشنبه از ...

--1398 / 04 / 16  -13:21 تعداد مشاهدات :112

ارائه سمینار بهداشت سلامت جامعه در تاریخ ...

--1398 / 04 / 12  -11:29 تعداد مشاهدات :106

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده های بهداشت،پیراپزشکی و پرستاری و مامایی ، روز دوشنبه مورخ 98/4/10 در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل شد.

--1398 / 04 / 12  -7:52 تعداد مشاهدات :92

کارگاه یک روزه ایمنی بیمار در تاریخ ...

--1398 / 04 / 11  -9:3 تعداد مشاهدات :87

بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر بی خوابی سالمندان

--1398 / 04 / 09  -11:31 تعداد مشاهدات :121

اقدامات مناسب در حوادث هسته ای

--1398 / 04 / 09  -11:17 تعداد مشاهدات :61

جلسه توجیهی برای درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

--1398 / 04 / 09  -7:7 تعداد مشاهدات :75

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: