مقدم کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-93 را به دانشگاه علوم پزشکی کاشان بویژه دانشکده پرستاری و مامایی گرامی می داریم.

11:52:41 AM 1393 / 07 / 10
 
   
     


 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
جشن شمیم مهر ویژه دانشجویان جدیدالورود در روز یکشنبه 6 مهر ماه صبح ساعت 12-9:30 ...

--1393 / 07 / 05  -12:1 تعداد مشاهدات :54

" بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری"

--1393 / 07 / 05  -11:30 تعداد مشاهدات :51

علی مرادی یکی از جانبازان شیمیایی شاغل در دانشگاه است، جراحات ناشی از بمب های شیمیایی صدام و سرفه های مداوم و خون آلودش سال هاست که او را مجبور کرده تا ۳۰ سال برای کنترل خونریزی ریه هایش به صورت مرتب هر ۴۵ روز تا دو ماه، راهی تهران شود

--1393 / 07 / 03  -9:12 تعداد مشاهدات :79

کلیه دانشجویان کارشناسی جدیدالوروددر تاریخ 7/7/93 در ...

--1393 / 07 / 01  -13:43 تعداد مشاهدات :102

« طراحی و روان سنجی ابزار تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی سالمندان»

--1393 / 06 / 27  -11:14 تعداد مشاهدات :96

دانشجویانی که واحد کارآموزی در عرصه بهداشت روان را اخذ نموده اند در تاریخ ...

--1393 / 06 / 27  -11:9 تعداد مشاهدات :88

پذیرش سرکار عالی را د رمقطع دکترای پژوهش محور رشته ...

--1393 / 06 / 25  -13:32 تعداد مشاهدات :146

جلسه توجیهی این درس در تاریخ ...

--1393 / 06 / 25  -13:13 تعداد مشاهدات :148

جلسه توجیهی برای این دانشجویان در تاریخ ...

--1393 / 06 / 23  -13:12 تعداد مشاهدات :132

جلسه معارفه این دانشجویان در تاریخ ...

--1393 / 06 / 20  -8:49 تعداد مشاهدات :150

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر