اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:12:51 AM 1398 / 12 / 05
 
   
     

 
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
بررسی استنشاق اسانس نعنا فلفلی بر کاهش شدت تهوع و استفراغ در.......

--1398 / 12 / 04  -13:27 تعداد مشاهدات :25

برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

--1398 / 12 / 03  -10:36 تعداد مشاهدات :42


--1398 / 11 / 27  -14:19 تعداد مشاهدات :407


--1398 / 11 / 27  -11:53 تعداد مشاهدات :142


--1398 / 11 / 26  -9:22 تعداد مشاهدات :44


--1398 / 11 / 16  -9:5 تعداد مشاهدات :836


--1398 / 11 / 15  -12:14 تعداد مشاهدات :135


--1398 / 11 / 13  -14:26 تعداد مشاهدات :45

مدل های لگاریتم خطی

--1398 / 11 / 13  -13:42 تعداد مشاهدات :44


--1398 / 11 / 13  -13:28 تعداد مشاهدات :305

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: